ORDIN nr. 3.396 din 27 noiembrie 2020pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii "Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 2 decembrie 2020    Având în vedere:– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020;– Comunicarea Comisiei - a patra modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19;– Adresa nr. 4.382/IMB din 25.11.2020 a Ministerului Fondurilor Europene;– Referatul de aprobare nr. 440.833/DAPIMM din 14.10.2020 întocmit de către Direcția de antreprenoriat și programe pentru IMM,în temeiul:– prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare;ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de implementare a măsurii „Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1163 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Direcția de antreprenoriat și programe pentru IMM și agențiile pentru IMM, atragere de investiții și promovare a exportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
    Virgil-Daniel Popescu
    București, 27 noiembrie 2020.Nr. 3.396.  +  ANEXĂPROCEDURAde implementare a măsurii "Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor" din cadrulschemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2020privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile,aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocatede COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene