HOTĂRÂRE nr. 26 din 18 noiembrie 2020privind aprobarea listei sediilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum și unele măsuri pentru buna organizare a acestora
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 19 noiembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) și art. 23 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,văzând prevederile art. VII din Legea nr. 202/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală,ținând cont de prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare,observând propunerile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, transmise prin Adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. M7/1022 din 16 noiembrie 2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 27.444/16.11.2020,luând în considerare sinteza consultărilor cu misiunile diplomatice și oficiile consulare, sinteza consultărilor cu persoane care reprezintă cetățeni români aflați în străinătate și criteriile utilizate pentru selecția acestora, justificările invocate cu privire la scăderea numărului secțiilor de votare din străinătate de la 835, la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, la 748 în cazul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum și nota logistică privind fiecare local de vot, conform modelului stabilit prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2020 pentru aprobarea modelului notei logistice prevăzute la art. 23 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, care va fi folosit la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020,reținând contextul pandemic excepțional în care se vor organiza secțiile de votare din străinătate, precum și circumstanțele specifice fiecărui stat,văzând Nota Departamentului coordonarea organismelor electorale nr. 27.706 din 18.11.2020 prin care s-a constatat îndeplinirea condițiilor necesare pentru aprobarea propunerilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, transmise de Ministerul Afacerilor Externe în data de 16 noiembrie 2020,întrucât, începând cu data prezentei hotărâri, pot fi demarate operațiunile pentru desemnarea președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, precum și pentru transmiterea listelor reprezentanților formațiunilor politice în birourile electorale ale acelorași secții de votare,în temeiul art. 23 alin. (7) și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă lista sediilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1105 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomatice și oficiile consulare vor lua măsurile necesare, potrivit legii, pentru asigurarea condițiilor logistice minimale pentru desfășurarea votării în secțiile de votare prevăzute în anexă, precum și pentru aducerea la cunoștința alegătorilor din străinătate a sediilor acestora.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 18 noiembrie 2020.Nr. 26.  +  ANEXĂLISTĂprivind sediile secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020