ORDIN nr. 2.041 din 24 noiembrie 2020pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1148 din 27 noiembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 12.924 din 24 noiembrie 2020 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și adresele Agenției Naționale de Transplant nr. 1.637 din 2 iulie 2020, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. DGAMMUPSP 1.383 din 16 octombrie 2020, nr. 2.389 din 13 octombrie 2020, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. DGAMMUPSP 1.383 din 16 octombrie 2020, și nr. 2.591 din 4 noiembrie 2020, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. DGAMMUPSP 1.525 din 9 noiembrie 2020,având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. Spitalul Clinic «Dr. C. I. Parhon» Iași:– dr. Hogaș Simona;– dr. Voroneanu Luminița.2. Punctul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:55. Babe - S.R.L. Sângeorgiu de Mureș:– dr. Virginas Annamaria.3. După punctul 74 se introduce un nou punct, punctul 75, cu următorul cuprins:75. Centrul Medical Unirea S.R.L. - Spitalul Regina Maria Cluj:– dr. Zlătescu-Marton Cristina.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Nicolae Dragoș Garofil,
  secretar de stat
  București, 24 noiembrie 2020.Nr. 2.041.-----