ORDIN nr. 2.040 din 24 noiembrie 2020privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1148 din 27 noiembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 12.925 din 24 noiembrie 2020 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 2.390 din 13 octombrie 2020, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. DGAMMUPSP 1.384 din 16 octombrie 2020, având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IDupă articolul 32 din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 33, cu următorul cuprins:  +  Articolul 33Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în cadrul Centrului Medical Unirea S.R.L. - Spitalul Regina Maria Cluj are următoarea componență:– membri titulari:a) dr. Oana Roxana Pușcaș;b) psiholog Dan Iustin Pașcalău;c) dr. Mihaela Farcău;– membri suplinitori:a) dr. Mariana Diana Ciutre;b) psiholog Corina Petruț;c) dr. Florin Sorin Andreica.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Nicolae Dragoș Garofil,
  secretar de stat
  București, 24 noiembrie 2020.Nr. 2.040.-----