ORDIN nr. 323 din 12 noiembrie 2020privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1127 din 24 noiembrie 2020    Văzând Referatul de aprobare al Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ nr. 14.737 din 9.11.2020,în temeiul prevederilor art. III din Legea nr. 79/2020 pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 383/2013, al cap. IX subcap. IV lit. D alin. (2) pct. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar, cu completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 134/2020 privind aprobarea Criteriilor de autorizare a stupinelor de elită și a stupinelor de multiplicare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 21 mai 2020.  +  Articolul 3Stupinele de elită și multiplicare autorizate pe baza criteriilor stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 134/2020 privind aprobarea Criteriilor de autorizare a stupinelor de elită și a stupinelor de multiplicare își mențin autorizarea.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Nechita-Adrian Oros
    București, 12 noiembrie 2020.Nr. 323.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013