HOTĂRÂRE nr. 987 din 12 noiembrie 2020privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 23 noiembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 867 alin. (1) și art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați a unei construcții, cu destinația de sediu, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Alexandru Laurențiu Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 12 noiembrie 2020.Nr. 987.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale construcției care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor
   din domeniul public al statului și care se dă în administrarea
  Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați
  Nr. crt.Nr. MFPCod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar(lei)Situația juridicăSituația juridică actuală concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuitTip bun
  Descriere tehnică(pe scurt)Vecinătăți (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiune
  1Ministerul Finanțelor Publice va atribui un număr nou.8.29.08Sediu OCPI GalațiConstrucțieRegim de înălțime: D+P+3ES c= 391 mp,Scd = 2.188 mpSu = 1.842,83 mp,Nr. cadastral 110554-C1, CF nr. 110554-C1 GalațiN - zonă CFR;S - strada Domnească;E - teren Primărie Galați;V - teren Prefectura GalațiȚara: România; județ: Galați, municipiul Galați, Str. Domnească nr. 24420167.132.635,57Autorizațiile de construire nr. 1.216/19.10.2009, nr. 689/16.11.2012 și nr. 639/16.11.2015Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6.723/23.12.2016În administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară GalațiCUI9792290-Imobil
  -----