LEGE nr. 263 din 20 noiembrie 2020pentru aprobarea plății contribuției financiare la Rețeaua europeană de prevenire a criminalității - EUCPN de către Poliția Română, precum și pentru completarea anexei nr. 2.2 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1112 din 20 noiembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Se aprobă plata contribuției financiare pentru participarea Poliției Române la proiectul Continuarea implementării Strategiei multianuale a EUCPN și a Rețelei informale de abordare administrativă - Secretariatul EUCPN al Rețelei europene de prevenire a criminalității, denumită în continuare EUCPN, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 2.567 euro.(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza cursului oficial de schimb euro/leu al Băncii Naționale a României în vigoare la data efectuării plății.(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, cu încadrarea în bugetul anual aprobat, potrivit legii, Inspectoratului General al Poliției Române.  +  Articolul 2Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, se aprobă plata contribuțiilor financiare ale Poliției Române la proiectele și activitățile EUCPN, în aplicarea prevederilor art. 6 alin. (8) din Decizia 2009/902/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de instituire a unei rețele europene de prevenire a criminalității (EUCPN) și de abrogare a Deciziei 2001/427/JAI.  +  Articolul 3În anexa nr. 2.2 - Cotizații la alte organisme internaționale la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, la subcapitolul „Ministerul de Interne“, după numărul curent 4 se introduce un nou număr curent, numărul curent 5, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Organismul internaționalValutaSume propuse la plată în anul 1994 (cotizații curente plus restanțe)
  0123
  ……………………………………………………………………....
  „5.Rețeaua europeană de prevenire a criminalității - EUCPNeuro2.567“
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 20 noiembrie 2020.Nr. 263.-----