ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 198 din 18 noiembrie 2020pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1108 din 19 noiembrie 2020  Având în vedere faptul că, în prezent, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cu completările ulterioare, nu reglementează acordarea zilelor libere plătite pentru părinți, în situația prevăzută la art. 38 alin. (1^3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, respectiv faptul că, în perioada noiembrie 2020-31 decembrie 2020, prin ordin al ministrului educației și cercetării, în baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență și analizei situației epidemiologice la nivel național, se pot dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line, ținând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar putea afecta sănătatea copiilor și siguranța acestora în lipsa părinților care să îi supravegheze pe perioada suspendării cursurilor sau închiderii unităților de învățământ, ceea ce ar crește riscul transmiterii comunitare a coronavirusului SARS-CoV-2,aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICDupă articolul 8^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 28 august 2020, cu completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 8^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^2(1) În perioada noiembrie 2020-31 decembrie 2020, prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și în situația în care, prin ordinul ministrului educației și cercetării, emis în baza art. 38 alin. (1^3) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line.(2) În situația prevăzută la alin. (1), zilele libere se acordă pe perioada stabilită în ordinul ministrului educației și cercetării, cu respectarea condiției prevăzute la art. 8^1 alin. (4).
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Eduard Corjescu,
  secretar general
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Ioana Lazăr,
  secretar general
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 18 noiembrie 2020.Nr. 198.-----