ORDIN nr. 2.008 din 18 noiembrie 2020privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 19 noiembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. N.T. 12.564 din 18.11.2020 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“ se modifică și va avea următorul cuprins:4. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020
  - lei -
  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Buget de stat
  Credite de angajament aprobate 2020Credite bugetare aprobate 2020
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:1.232.8021.232.802
  Programul național de vaccinare431.973431.973
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare462.435462.435
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV307.489307.489
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei30.06030.060
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței845845
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă1.8051.805
  III. Programul național de securitate transfuzională91.90591.905
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:82.21982.219
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin6.1246.124
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică1.3351.335
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană46.98146.981
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 16.38616.386
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer8.8668.866
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D1.3841.384
  Programul național de tratament pentru boli rare933933
  Programul național de management al registrelor naționale210210
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate1.2501.250
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului19.99219.992
  Total buget programe naționale de sănătate publică pentru anul 20201.429.9731.429.973
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate din Fondul de rezervă bugetară108.640108.640
  Reținere 10%00
  TOTAL BUGET AN 20201.538.6131.538.613
  2. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“, titlul I.1 „Programul național de vaccinare“, litera C „Activități“, punctul 2 „Vaccinarea grupelor populaționale la risc“ se modifică și va avea următorul cuprins: 2. Vaccinarea grupelor populaționale la risc
  Tipul de vaccinareGrupe populaționale la risc
  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular pentru adulți (DTPa)gravide
  HPV^1)fete din grupa de vârstă 11-14 ani
  Vaccinul gripalpersoanele din grupele populaționale la risc stabilite de Organizația Mondială a Sănătății conform metodologiei, precum și personalul implicat în asigurarea și menținerea capacității operaționale a structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului Român de Informații și Serviciului de Telecomunicații Speciale
  Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)contacții din focar
  alte vaccinări aprobate de Ministerul Sănătății și aplicabile în situații epidemiologice deosebite și/sau în urgențe de sănătate publică de importanță internaționalăpersoane cu susceptibilitate crescută, indiferent de antecedentele vaccinale sau de boală infecțioasă (campanii de tip catch-up, mopping-up sau follow-up), personalul din cadrul instituțiilor cu rețele sanitare proprii care desfășoară misiuni la frontieră sau în afara granițelor țării, imigranți, refugiați, azilanți
  ^1) Vaccinarea anti-HPV pentru prevenirea infecțiilor determinate de HPV:a) se realizează la solicitarea părinților/reprezentanților legali care vor formula o cerere la medicul de familie; cererile vor fi centralizate în ordinea cronologică a datei de înregistrare și trimestrial se va solicita direcției de sănătate publică numărul de doze de vaccin necesare;b) o schemă de vaccinare integrală se realizează cu același produs vaccinal în vederea respectării principiului echității;c) se achiziționează cantitatea corespunzătoare întregii scheme de vaccinare anti-HPV;d) vaccinarea va fi disponibilă numai pentru fetele care, la data solicitării, se încadrează în grupa de vârstă 11-14 ani, părinții urmând să decidă individual când anume în acest interval se va face vaccinarea.
  3. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“, titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“, litera E „Indicatori de evaluare“, la punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV-2 efectuate: 2.181.620;4. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera G, după subpunctul 4.150 se introduc nouă noi subpuncte, subpunctele 4.151-4.159, cu următorul cuprins:4.151. S.C. KATIMED - S.R.L. - Piatra-Neamț, Neamț;4.152. Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» - Baia Mare, Maramureș;4.153. Spital Municipal Orăștie - Hunedoara;4.154. S.C. LUMISAN - S.R.L., Iași;4.155. S.C. SCIENT MEDICAL LABORATORY - S.R.L., Ilfov;4.156. Direcția de Sănătate Publică Dolj;4.157. S.C. Bioclinica Analize Medicale - S.R.L., Constanța;4.158. MEDILAB MEDICAL CENTER - S.R.L., Brașov, cu laborator de analize medicale în București;4.159. Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu - Centrul de cercetare în ecologie aplicată.5. În anexa nr. 6 „Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate“, titlul V.1. Subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate, litera B „Domenii specifice“, la punctul 1 „Intervenții pentru un stil de viață sănătos“, subpunctul 1.1.3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:1.1.3.2. indicatori de eficiență: cost mediu estimat/campanie IEC: 1.000 lei;6. În anexa nr. 6, titlul V.1, litera B, la punctul 1, subpunctul 1.2.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.2.3.1. indicatori fizici: număr de intervenții IEC destinate priorităților locale organizate și desfășurate la nivel local: 4.200/an (10/județ/an);
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  București, 18 noiembrie 2020.Nr. 2.008.----