RECTIFICARE nr. 239 din 6 noiembrie 2020referitoare la Legea nr. 239/2020
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1101 din 18 noiembrie 2020



    În cuprinsul Legii nr. 239/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.041 din 6 noiembrie 2020, se face următoarea rectificare:– la articolul unic pct. 8 [referitor la completarea art. 76 alin. (4) din Legea nr. 227/2015], în loc de:8. La articolul 76 alineatul (4), după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:v) ....se va citi: 8. La articolul 76 alineatul (4), după litera v) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:x) ....----