LEGE nr. 253 din 17 noiembrie 2020privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1093 din 17 noiembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 14 mai 2020, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 8, alineatul (5^1) al articolului I se modifică și va avea următorul cuprins:(5^1) În vederea realizării atribuțiilor specifice, Departamentul are în componență structuri funcționale, care includ, fără a se limita, Direcția generală urgențe medicale, Direcția generală pentru protecție civilă și Direcția suport decizional.2. La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:8^1. La articolul I, după alineatul (5^1) se introduce un nou alineat, alineatul (5^2), cu următorul cuprins:(5^2) Personalul Departamentului pentru Situații de Urgență are dreptul la uniformă, care se acordă gratuit.  +  Articolul II(1) Organizarea și funcționarea structurilor Departamentului pentru Situații de Urgență se stabilesc în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență.(2) Modelul uniformei prevăzute la art. I alin. (5^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2014, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 17 noiembrie 2020.Nr. 253. ----