HOTĂRÂRE nr. 12 din 18 iulie 2000pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 19 iulie 2000    În temeiul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, al art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale,Plenul Curţii Constituţionale adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 12 din 4 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 12 noiembrie 1997, şi modificat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 21 septembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 30 septembrie 1999, se modifica după cum urmează:1. Denumirea Secretariatul Curţii Constituţionale din titlul şi din cuprinsul capitolului V se înlocuieşte cu denumirea Secretariatul General al Curţii Constituţionale.2. Alineatul 1 al articolului 33 va avea următorul cuprins:"Secretariatul General al Curţii Constituţionale are în structura sa Departamentul de organizare a activităţii jurisdicţionale, Direcţia generală economică, servicii, oficii şi birouri, potrivit structurii organizatorice aprobate de Plenul Curţii Constituţionale."3. Alineatul 1 al articolului 34 va avea următorul cuprins:"Secretariatul General al Curţii Constituţionale este condus de un secretar general, asimilat, ca rang şi salarizare, secretarilor generali ai Camerelor Parlamentului şi secretarului general al Guvernului şi care este ajutat de un secretar general adjunct, asimilat, ca rang şi salarizare, secretarilor generali adjuncţi ai Camerelor Parlamentului şi secretarului general adjunct al Guvernului. Secretarul general este numit şi eliberat din funcţie de Plenul Curţii Constituţionale, iar secretarul general adjunct, de preşedintele Curţii Constituţionale, pe bază de concurs sau examen."4. Alineatul 3 al articolului 34 va avea următorul cuprins:"În cazul absentei secretarului general atribuţiile acestuia sunt exercitate de secretarul general adjunct. Secretarul general adjunct conduce, sub coordonarea secretarului general, activitatea Departamentului de organizare a activităţii jurisdicţionale, care are în structura sa Serviciul de pregătire a lucrărilor şi secretariat şi Serviciul de documentare, cercetare şi informatica."5. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Direcţia generală economică este condusă de un director general şi are în structura sa Serviciul financiar-contabil şi Serviciul aprovizionare-administrativ. În cazul absentei secretarului general adjunct directorul general al Direcţiei generale economice exercita şi atribuţiile secretarului general adjunct, potrivit însărcinărilor stabilite prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale."  +  Articolul 2Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Hotărârea a fost adoptată de Plenul Curţii Constituţionale la 18 iulie 2000, cu participarea domnilor: Lucian Mihai, preşedinte, Costica Bulai, Constantin Doldur, Kozsokar Gabor, Ioan Muraru, Nicolae Popa, Florin Bucur Vasilescu şi Romul Petru Vonica, judecători.PREŞEDINTELECURŢII CONSTITUŢIONALE,LUCIAN MIHAI──────────