ORDIN nr. 161 din 6 noiembrie 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1075 din 13 noiembrie 2020  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după punctul 204 se introduce un nou punct, punctul 205, cu următorul cuprins:205. Direcția generală management resurse umane.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Elementele de compoziție descrise și forma grafică a coroanei de pe capul acvilei, a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor și figurilor heraldice, cromatica, hampa și flamura drapelelor distinctive și, după caz, devizele care individualizează structurile menționate sunt prevăzute în planșele cuprinse în anexele nr. 1-205.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Anexele nr. 1-205 fac parte integrantă din prezentul ordin.4. După anexa nr. 204 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 205, având cuprinsul prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Însemnul heraldic din anexă este reprodus în facsimil.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  București, 6 noiembrie 2020.Nr. 161.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 205 la Ordinul nr. 490/2008)
  DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE
  Însemnul heraldic al Direcției generale management resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi, și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.Pe pieptul acvilei se află un scut despicat și semităiat la dextra, având în cartierul din partea dreaptă superioară, pe roșu, o carte deschisă, aurie, în cartierul din partea dreaptă inferioară, pe argint, trei stele roșii poziționate 2:1, iar în cartierul din senestra, pe albastru, un stejar natural, fructat și smuls.În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE * M.A.I.Semnificația elementelor însumate:a) cartea deschisă - atribuțiile unității în domeniul formării profesionale a personalului;b) stelele roșii - oamenii;c) stejar smuls - putere, soliditate; merit obținut; autoritate veche; rădăcinile - colaborarea cu structurile și unitățile din M.A.I.; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acțiune; ramurile - punerea în practică a acțiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe;d) literele M.A.I. - sigla Ministerului Afacerilor Interne.
  -----