HOTĂRÂRE nr. 945 din 5 noiembrie 2020pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1070 din 12 noiembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Legea nr. 178/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Metodologiile prevăzute la art. 14 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 44/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ordinul ministrului educației și cercetării prevăzut la art. 14 alin. (6) din același act normativ se aprobă, respectiv se emite în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3În aplicarea art. 11 alin. (1^2) din Ordonanța Guvernului nr. 44/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările și completările ulterioare, ordinul ministrului educației și cercetării prin care se aprobă metodologia prevăzută la art. 11 alin. (1^1) din același act normativ se emite în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Aplicarea normelor metodologice prevăzute în anexă se realizează de către instituțiile publice cu atribuții în domeniu, în limita fondurilor aprobate cu această destinație în buget.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.483/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 22 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Augustin-Cătălin Iapă,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 5 noiembrie 2020.Nr. 945.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilorcare au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum șia cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilorConfederației Elvețiene