HOTĂRÂRE nr. 2 din 11 noiembrie 2020pentru interpretarea prevederilor art. 56 alin. (1) și ale art. 94 alin. (12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
EMITENT
  • BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA SENATULUI ȘI A CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN ANUL 2020
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1065 din 11 noiembrie 2020    Având în vedere prevederile art. 62 alin. (2) din Constituția României, republicată, care conferă un regim special organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, cele care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, având dreptul la câte un loc de deputat, în condițiile legii electorale,ținând cont de dispozițiile art. 53 alin. (1) și art. 54 alin. (2) raportat la art. 56 alin. (2), (3) și (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot opta să depună liste de candidați la birourile electorale de circumscripție, cu respectarea interdicției prevăzute de art. 52 alin. (6) din aceeași lege,văzând că excepția de la dispozițiile art. 52 alin. (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, instituită prin art. 54 alin. (4) din aceeași lege, se referă exclusiv la interdicția ca o persoană să candideze în mai mult de o circumscripție electorală, aceasta conferind, în esență, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale dreptul de a opta pentru depunerea la Biroul Electoral Central a aceleiași liste de candidați pentru toate circumscripțiile electorale, conform art. 52 alin. (1^2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,observând că prevederile legale menționate instituie două modalități alternative pentru participarea la alegeri a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale,luând în considerare dispozițiile art. 56 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „Organizațiile cetățenilor aparținând unei minorități naționale, legal constituite, care nu au obținut în alegeri cel puțin un mandat de deputat sau de senator au dreptul, potrivit art. 62 alin. (2) din Constituția României, republicată, la un mandat de deputat, dacă au obținut, pe întreaga țară, un număr de voturi egal cu cel puțin 5% din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe țară pentru alegerea unui deputat. ...“,ținând cont de prevederile art. 56 alin. (9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „Mandatul de deputat atribuit potrivit alin. (1) se acordă peste numărul total de deputați rezultat din norma de reprezentare.“,văzând că, din redactarea art. 56 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu rezultă nicio distincție între organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care optează să depună candidaturi la Biroul Electoral Central și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care optează să depună candidaturi la birourile electorale de circumscripție, iar acolo unde legea nu distinge, nici interpretul nu poate să o facă, „Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus“,întrucât sintagma „cel puțin un mandat de deputat sau de senator“ este, a fortiori, relevantă în sensul celor arătate, în condițiile în care din economia prevederilor art. 52 alin. (1^2) și (6), art. 54 alin. (4) și art. 94 alin. (11) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că listele de candidați depuse la Biroul Electoral Central de organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot viza numai Camera Deputaților,având în vedere că prevederile art. 94 alin. (11) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „În cazul în care organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale optează pentru depunerea aceleiași liste de candidați în toate circumscripțiile electorale, mandatul de deputat revine, în ordinea înscrierii, candidatului aflat pe lista organizației minorității naționale respective.“, tratează exclusiv ipoteza în care organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale au optat să depună candidaturi la Biroul Electoral Central, fără a restrânge sau nega, în vreun fel, dreptul organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, care au optat să depună candidaturi la birourile electorale de circumscripție, de a beneficia de prevederile art. 56 alin. (1) din aceeași lege,observând că normele de trimitere din cadrul art. 94 alin. (12) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, se referă și la mandatul suplimentar de deputat prevăzut la art. 56 alin. (9) din aceeași lege, și nu doar la ipoteza acordării acestuia pe care art. 94 alin. (12) din lege o reglementează,dat fiind faptul că, în situația îndeplinirii de o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care a depus candidaturi la birourile electorale de circumscripție a condițiilor prevăzute la art. 56 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, mandatul suplimentar de deputat se va acorda conform art. 94 alin. (12) din aceeași lege, în funcție de numărul voturilor valabil exprimate obținute,în temeiul art. 12 alin. (1) lit. a) și alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Biroul Electoral Central hotărăște:  +  Articolul 1Prevederile art. 56 alin. (1) și ale art. 94 alin. (12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, se interpretează în sensul că se referă atât la organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care și-au depus listele de candidați la Biroul Electoral Central, cât și la organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care și-au depus listele de candidați la birourile electorale de circumscripție.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Biroului Electoral Central,
    Maricela Cobzariu
    București, 11 noiembrie 2020.Nr. 2.------