HOTĂRÂRE nr. 938 din 5 noiembrie 2020pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 9 noiembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 134 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IÎn anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, nota se modifică și va avea următorul cuprins:NOTĂ:Unitățile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 14.997 de posturi.  +  Articolul IIDin cele 225 de posturi de grefier suplimentate potrivit prezentei hotărâri, un număr de 25 de posturi va fi alocat exclusiv completurilor specializate în achiziții publice care soluționează cereri ce corespund tipurilor de acțiuni prevăzute de Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, în special celor care pun în discuție fonduri europene, astfel:a) 15 posturi de grefier pentru Curtea de Apel București;b) 10 posturi de grefier pentru Tribunalul București.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Marian Cătălin Predoiu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 5 noiembrie 2020.Nr. 938.-----