ORDIN nr. 1.423 din 18 septembrie 2020privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1048 din 9 noiembrie 2020    Având în vedere:– Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții;– Referatul Direcției drepturi persoane cu dizabilități din cadrul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții nr. 20.959/DDPD/SCICDPD/ARI din 1.09.2020,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de autorizare a unităților protejate autorizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul muncii și protecției sociale,
    Victoria Violeta Alexandru
    București, 18 septembrie 2020.Nr. 1.423.  +  ANEXĂPROCEDURĂde autorizare a unităților protejate