ORDIN nr. 1.288/5.871/2020pentru completarea Listei specializărilor și perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului educației naționale nr. 1.151/4.115/2018
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 1.288 din 20 august 2020
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Nr. 5.871 din 26 octombrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1045 din 9 noiembrie 2020  Având în vedere prevederile:– art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 și art. 4 alin. (2) lit. b) pct. 1 și 8 din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare;– art. 21^1 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – art. 3 din Ordinul ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului educației naționale nr. 1.151/4.115/2018 privind Lista specializărilor și perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale și ministrul educației și cercetării emit următorul ordin:  +  Articolul ILista specializărilor și perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului educației naționale nr. 1.151/4.115/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 12 iulie 2018, se completează cu specializarea și perfecționarea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
   +  ANEXĂ
  COMPLETĂRI
  la Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională
  a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate
  cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare
  129. Navigator de pacienți.
  -----