LEGE nr. 242 din 6 noiembrie 2020pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 6 noiembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICArticolul 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar - unitățile administrativ-teritoriale, persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional;2. La alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) grădinilor botanice din subordinea universităților, pentru activitățile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. g) și i);3. La alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f) unităților administrativ-teritoriale.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 6 noiembrie 2020.Nr. 242.-----