LEGE nr. 240 din 6 noiembrie 2020pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 6 noiembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Se aprobă plata cotizației anuale pentru participarea Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa, denumită în continuare TISPOL. (2) Pentru anul 2019, cotizația reprezintă echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro.(3) Începând cu anul 2020, plata cotizației prevăzute la alin. (1) se asigură în limita echivalentului în lei al sumei stabilite conform statutului TISPOL.(4) Se aprobă plata cotizațiilor restante, aferente anilor 2017 și 2018, în valoarea de 5.000 euro/an, pentru participarea Poliției Române la TISPOL.(5) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (2)-(4) se calculează pe baza cursului oficial de schimb euro/leu al Băncii Naționale a României, în vigoare la data efectuării plății.(6) Sumele prevăzute la alin. (2)-(4) se asigură de la bugetul de stat, cu încadrarea în bugetul anual aprobat, potrivit legii, Inspectoratului General al Poliției Române.  +  Articolul 2La anexa nr. 1 punctul II din Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, după numărul curent 89 se introduce un nou număr curent, numărul curent 90, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea organizațieiSediulAnul înființăriiAnul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  90Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa - TISPOLManchester19962003Poliția RomânăRomânia participă din anul 2003.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 6 noiembrie 2020.Nr. 240.-----