ORDIN nr. 1.851/1.120/2020pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.851 din 3 noiembrie 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.120 din 29 octombrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 4 noiembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 11.769 din 3.11.2020 al Ministerului Sănătății și nr. DG 4.242 din 29.10.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 13 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 632 se introduc două noi poziții, pozițiile 633 și 634, cu următorul cuprins:
  633W66224001J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOLE AHCL 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ ÎNCHIS CU CAPAC DIN PP + 1 LINGURIȚA DOZATOARE X 105 ML SUSP. ORALĂPR11.682,8100001.872,4100000,000000
  634W66592001J02AX06ANIDULAFUNGINUMANIDULAFUNGINA FRESENIUS KABI 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI CAPSĂ DIN AL CU CAP DETAȘABIL CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1968,2200001.093,5100000,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziția 154 se abrogă.4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 443 și 633 se abrogă.5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 108, 109, 530, 631 și 632 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  108W65073001L01BC07AZACITIDINUM **1VIDAZA 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlCELGENE EUROPE BVOLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 MG PULB. PT. SUSP. INJ.PR1990,6000001.125,540000507,450000
  109W53879001L01BC07AZACITIDINUM **1VIDAZAPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlCELGENE EUROPE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. X 100 MG PULB. PT. SUSP. INJ.S1990,6000001.125,540000507,450000
  ………………………………………….
  530W53654002L02BA01TAMOXIFENUMTAMOXIFEN SANDOZ 10 mgCOMPR. FILM.10 mgHEXAL AGGERMANIACUTIE X 10 BLIST. X 10 COMPR. FILM.P-RF1000,2272000,3071000,000000
  ………………………………………….
  631W66603001L01BC07AZACITIDINUM **1AZACITIDINE ZENTIVA 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂPR1961,5400001.086,2300000,000000
  632W66563001L01BC07AZACITIDINUM **1AZACITIDINE ACCORD 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CONȚINÂND 100 MG AZACITIDINAPR1825,500000937,9500000,000000
  6. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, pozițiile 19 și 20 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  19W64873001L04AA34ALEMTUZUMABUM **1 ΩLEMTRADA 12 mgCONC. PT. SOL. PERF.12 mg/1,2 mlSANOFI BELGIUMBELGIACUTIE CU 1 FLACON X 12 MG/1,2 MLPR130.941,60000033.764,5400000,000000
  20W60450001L04AA34ALEMTUZUMABUM **1 ΩLEMTRADA 12 mgCONC. PT. SOL. PERF.12 mg/1,2 mlGENZYME THERAPEUTICS LTDMAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLACON X 12 MG/1,2 MLPR130.941,60000033.764,5400000,000000
  7. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziția 56 se modifică și va avea următorul cuprins:
  56W43318002A10BA02METFORMINUMGLUCOPHAGE XRCOMPR. ELIB. PREL.500 mgMERCK SANTE S.A.S.FRANȚACUTIE X 2 BLIST. AL/PVC-PVDC X 15 COMPR. ELIB. PREL.P6L300,1543990,2088000,107533
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 173 se introduc două noi poziții, pozițiile 174 și 175, cu următorul cuprins:
  174W66676001A10AB04INSULINUM LISPRO **LYUMJEV 100 U/mlSOL INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT100 U/mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE X 5 STILOURI INJECTOARE PREUMPLUTE (KWIKPEN) X 3 ML SOL. INJ. (3,5 MG/ML)PRF529,70000036,2580000,000000
  175W66677001A10AB04INSULINUM LISPRO **LYUMJEV 200 U/mlSOL INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT200 U/mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE X 5 STILOURI INJECTOARE PREUMPLUTE (KWIKPEN) X 3 ML SOL. INJ. (6,9 MG/ML)PRF564,27600077,6900000,000000
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 97 se introduce o nouă poziție, poziția 98, cu următorul cuprins:
  98W62889001B02BD04FACTOR IX DE COAGULARE **IMMUNINE 600 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.600 UIBAXALTA INNOVATIONS GMBHAUSTRIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. + 1 FLAC. UNIDOZĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 5 ML SOLV. + 1 AC PT. TRANSFER + 1 AC PT. AERARE + 1 AC PT. FILTRARE + 1 AC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ + 1 SERINGĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ + 1 SET DE TRANSFERPR1985,3300001.112,1600000,000000
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.3 „Hipertensiune pulmonară“, pozițiile 6-15 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  6W63713001C02KX05RIOCIGUAT **ADEMPAS 0,5 mgCOMPR. FILM.0,5 mgBAYER AGGERMANIACUTIE X BLISTERE DIN FOLIE DE AL/PP X 42 COMPRIMATE FILMATEPR42113,038571124,1204760,000000
  7W60680001C02KX05RIOCIGUAT **ADEMPAS 0,5 mgCOMPR. FILM.0,5 mgBAYER PHARMA AGGERMANIACUTIE X BLISTERE DIN FOLIE DE AL/PP X 42 COMPRIMATE FILMATEPR42113,038571124,1204760,000000
  8W63715001C02KX05RIOCIGUAT **ADEMPAS 1,5 mgCOMPR. FILM.1,5 mgBAYER AGGERMANIACUTIE X BLISTERE DIN FOLIE DE AL/PP X 42 COMPRIMATE FILMATEPR42113,038571124,1204760,000000
  9W60682001C02KX05RIOCIGUAT **ADEMPAS 1,5 mgCOMPR. FILM.1,5 mgBAYER PHARMA AGGERMANIACUTIE X BLISTERE DIN FOLIE DE AL/PP X 42 COMPRIMATE FILMATEPR42113,038571124,1204760,000000
  10W63714001C02KX05RIOCIGUAT **ADEMPAS 1 mgCOMPR. FILM.1 mgBAYER AGGERMANIACUTIE X BLISTERE DIN FOLIE DE AL/PP X 42 COMPRIMATE FILMATEPR42113,038571124,1204760,000000
  11W60681001C02KX05RIOCIGUAT **ADEMPAS 1 mgCOMPR. FILM.1 mgBAYER PHARMA AGGERMANIACUTIE X BLISTERE DIN FOLIE DE AL/PP X 42 COMPRIMATE FILMATEPR42113,038571124,1204760,000000
  12W60684001C02KX05RIOCIGUAT **ADEMPAS 2,5 mgCOMPR. FILM.2,5 mgBAYER PHARMA AGGERMANIACUTIE X BLISTERE DIN FOLIE DE AL/PP X 42 COMPRIMATE FILMATEPR42113,038571124,1204760,000000
  13W63717001C02KX05RIOCIGUAT **ADEMPAS 2,5 mgCOMPR. FILM.2,5 mgBAYER AGGERMANIACUTIE X BLISTERE DIN FOLIE DE AL/PP X 42 COMPRIMATE FILMATEPR42113,038571124,1204760,000000
  14W63716001C02KX05RIOCIGUAT **ADEMPAS 2 mgCOMPR. FILM.2 mgBAYER AGGERMANIACUTIE X BLISTERE DIN FOLIE DE AL/PP X 42 COMPRIMATE FILMATEPR42113,038571124,1204760,000000
  15W60683001C02KX05RIOCIGUAT **ADEMPAS 2 mgCOMPR. FILM.2 mgBAYER PHARMA AGGERMANIACUTIE X BLISTERE DIN FOLIE DE AL/PP X 42 COMPRIMATE FILMATEPR42113,038571124,1204760,000000
  11. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 102 se introduc două noi poziții, pozițiile 103 și 104, cu următorul cuprins:
  103W67011001H03AA01LEVOTHYROXINUMEUTHYROX 125 µgCOMPR.125 µgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 4 BLIST. X 25 COMPR.P6L1000,2021000,2732000,000000
  104W67010001H03AA01LEVOTHYROXINUMEUTHYROX 75 µgCOMPR.75 µgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 4 BLIST. X 25 COMPR.P6L1000,1583000,2139000,000000
  12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1: „Transplant medular“, poziția 321 se abrogă.13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1: „Transplant medular“, după poziția 368 se introduce o nouă poziție, poziția 369, cu următorul cuprins:
  369W66224001J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOLE AHCL 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ ÎNCHIS CU CAPAC DIN PP + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 105 ML SUSP. ORALĂPR11.682,8100001.872,4100000,000000
  14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2: „Transplant de cord“, poziția 124 se abrogă.15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3: „Transplant hepatic“, poziția 127 se abrogă.16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, poziția 232 se abrogă.17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 144 se introduce o nouă poziție, poziția 145, cu următorul cuprins:
  145W66224001J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOLE AHCL 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ ÎNCHIS CU CAPAC DIN PP + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 105 ML SUSP. ORALĂPR11.682,8100001.872,4100000,000000
  18. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, pozițiile 82-84 se abrogă.19. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, poziția 98 se modifică și va avea următorul cuprins:
  98W43185002H05BX01CINACALCETUM**MIMPARA 30 mgCOMPR. FILM.30 mgAMGEN EUROPE B.V.OLANDACUTIE X 2 BLIST. ACLAR-PVC-PVAC/AL X14 COMPR. FILM.P-RF2814,22214217,1372851,952000
  20. La secțiunea P11 „Programul național de sănătate mintală - Subprogramul tratamentul toxicodependențelor“, după poziția 10 se introduc patru noi poziții, pozițiile 11-14, cu următorul cuprins:
  11W66267002N07BC02METHADONUMMETADONA BIOEEL 10 mgCOMPR.10 mgS.C. BIO EEL - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST. AL/PVC-PVDC X 10 COMPR.S500,7998001,0462000,000000
  12W66267001N07BC02METHADONUMMETADONA BIOEEL 10 mgCOMPR.10 mgS.C. BIO EEL - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC-PVDC X 10 COMPR.S200,8000001,0810000,000000
  13W66268002N07BC02METHADONUMMETADONA BIOEEL 40 mgCOMPR.40 mgS.C. BIO EEL - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST. AL/PVC-PVDC X 10 COMPR.S502,9468003,5974000,000000
  14W66268001N07BC02METHADONUMMETADONA BIOEEL 40 mgCOMPR.40 mgS.C. BIO EEL - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC-PVDC X 10 COMPR.S203,0005003,7940000,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna noiembrie 2020.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,Adela Cojan-----