RECTIFICARE nr. 223 din 30 octombrie 2020referitoare la Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 4 noiembrie 2020    La Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1018 din 2 noiembrie 2020, se fac următoarele rectificări:– la art. I, după pct. 5 se va citi: „6. La articolul 185, alineatele (4) și (5) se abrogă.“;– la art. I, la pct. 6-10, în loc de: „6.(...), 7.(...), 8.(...), 9.(...), 10.(...)“ se va citi: „7.(...), 8.(...), 9.(...), 10.(...), 11.(...)“.----