ORDIN nr. 5.708 din 8 octombrie 2020privind desemnarea membrilor Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 16 octombrie 2020    Având în vedere:– prevederile art. 104 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.188/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar;– prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se desemnează membrii Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, organ consultativ al Ministerului Educației și Cercetării, fără personalitate juridică, cu următoarea componență:1. Elena-Liliana Murguleț - Inspectoratul Școlar Județean Argeș - președinte; (la 04-12-2020, Punctul 1. din Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 6.091 din 27 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1179 din 04 decembrie 2020 ) 2. Corina Marin, Ministerul Educației și Cercetării - Direcția generală de învățământ preuniversitar - vicepreședinte;3. Leonid-Nicos Mărășescu, Ministerul Educației și Cercetării - Direcția generală juridic, control, relații publice și comunicare - membru;4. Corina Ceamă, Ministerul Educației și Cercetării - Direcția strategii, evaluare și monitorizare curriculum - membru;5. Adelaida Glonț, Ministerul Educației și Cercetării - Direcția managementul resurselor umane și rețea școlară - membru;6. Adriana Stoica, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov - membru;7. Liliana-Maria Toderiuc-Fedorca, Inspectoratul Școlar al Municipiului București - membru;8. Elena Ignat, Inspectoratul Școlar Județean Alba - membru;9. Marilena Nuță, Școala Gimnazială „I. G. Duca“ - membru;10. Salamon Alpar-Laszlo, Școala Generală „Jozsef Attila“, Miercurea-Ciuc - membru;11. Corina-Elena Vinț, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu“, București - membru;12. Christian-Eneil Comșa, Școala Gimnazială Fridolin, București - membru;13. Simion Hăncescu, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ - membru;14. Marius Ovidiu Nistor, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ - membru;15. Luminița Costache, Unicef - membru;16. Rareș Voicu, Consiliul Național al Elevilor - membru;17. Iulian Cristache, Federația Asociațiilor de Părinți - membru;18. Alexandru Petrovici, Asociația Orașelor din România - membru;19. Aurel Gabriel Simionescu, Asociația Municipiilor din România (AMR) - membru;20. Elena-Cătălina Baran, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) - membru;21. Nicolae Pandea, Asociația Comunelor din România (ACoR) - membru.  +  Articolul 2Atribuțiile Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.188/2020.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către persoanele prevăzute la art. 1, de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, precum și de către Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.539/2019 privind desemnarea membrilor Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 7 ianuarie 2020, precum și orice altă prevedere contrară.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 8 octombrie 2020.Nr. 5.708.-----