ORDIN nr. 206 din 29 octombrie 2007pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE - A.N.R.S.C.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007  (la 08-05-2019, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 ) Notă
  Potrivit art. III din ORDINUL nr. 471 din 11 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1080 din 14 noiembrie 2020, modificările aduse tarifului pentru acordarea autorizației prevăzute în art. 19 din Regulamentul-cadru aprobat prin prezentul ordin se vor aplica începând cu data de întâi a lunii următoare publicării ordinului modificator în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Având în vedere prevederile art. 20 alin. (5) lit. a) și c) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007,în temeiul art. 4 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și al art. 22 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 08-05-2019, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 08 mai 2019 )  +  Articolul 2Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Marian Cristinel Bîgiu
  București 29 octombrie 2007.Nr. 206.  +  ANEXĂREGULAMENT - CADRUde autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local