NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR din 29 decembrie 2004privind metode de prelevare a probelor pentru determinarea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din produsele de origine animală și nonanimală
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 bis din 17 februarie 2005  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 147 din 29 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 143 din 17 februarie 2005.
   +  Capitolul I Dispozitii generale1. (1) - Probele destinate controlului oficial al nivelurilor de reziduuri de pesticide în și pe plante, produse de origine vegetala și animala se preleveaza în conformitate cu metodele descrise în prezenta norma sanitara veterinara și pentru siguranța alimentelor.(2) Procedurile de prelevare permit obtinerea unei probe reprezentative din lotul supus analizei, pentru a determina conformitatea cu nivelele maxime de reziduuri (NMA) de pesticide admise, conform anexelor nr. 1 și 2. În cazul în care nivelurile nu sunt stabilite în anexele nr. 1 și 2 se vor lua în considerare cele stabilite de Comisia Codex Alimentarius. Metodele și procedurile stabilite în prezenta norma includ pe cele recomandate de Comisia Codex Alimentarius.2. - Probele se preleveaza de către inspectorii oficiali ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din cadrul Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor judetene, respectiv a municipiului București.3. - Nivelul maxim de reziduuri pentru produsele vegetale, oua sau produsele lactate ia în considerare nivelul maxim care poate fi prezent intr-o proba compusa, care a fost obtinuta din mai multe unități din produsul tratat și care trebuie să reprezinte nivelul mediu de reziduuri dintr-un lot.Nivelul maxim de reziduuri admis pentru carne și carne de pasare ia în considerare nivelul maxim care poate fi prezent în tesuturile animalelor sau pasarilor tratate individual.În consecința, nivelul maxim de reziduuri pentru carne și carne de pasare se aplică unei probe vrac derivata dintr-o singura proba primara, intrucat nivelul maxim de reziduuri pentru produse vegetale, oua și produse lactate se aplică unei probe vrac compuse, provenita din una până la zece probe primare.4. - În sensul prezentei norme, urmatorii termeni se definesc astfel:a) portiunea analitica - o cantitate reprezentativa de materialul extras din proba analitica, de marime corespunzătoare pentru masurarea concentratiei reziduale. Pentru a preleva portiunea analitica poate fi utilizat un instrument de prelevare.b) proba analitica - materialul pregatit pentru analiza, din proba de laborator, prin separarea portiunii de produs ce urmeaza a fi analizat, urmata de amestecare, macinare, tocare fina, etc., în vederea extragerii portiunii de analizat cu o eroare minima de prelevare.La pregătirea probei de analizat trebuie să se ia în considerare procedura folosita în stabilirea NMA, astfel ca portiunea din produs care urmeaza să fie analizata poate include părți care, în mod normal, nu sunt consumate;c) proba în vrac/proba globală - Pentru produsele altele decat carne și carne de pasare, proba compusa și bine omogenizata, obtinuta din probele primare prelevate dintr-un lot.Pentru carne și carne de pasare, proba primara este considerata a fi echivalenta cu proba vrac.Probele primare trebuie să conțină suficient material pentru a permite extragerea tuturor probelor de laborator din proba în vrac.În cazul în care în timpul colectarii probei sau probelor primare se pregatesc probe de laborator separate, proba în vrac este suma probelor de laborator la momentul prelevarii probelor din lot.d) proba de laborator - proba expediata la laborator sau primita de laborator, constand intr-o cantitate reprezentativa de material extrasa din proba în vrac. Proba de laborator poate fi constituita din întreaga proba în vrac sau o portiune din aceasta. Pentru a obtine probele de laborator, unitatile nu vor fi taiate sau divizate, cu excepția situațiilor în care subdiviziunile unităților sunt specificate în tabelul nr. 3. Se pot pregati probe de laborator duplicat.e) lotul - o cantitate din produsul alimentar livrat la un moment dat, despre care inspectorul care a prelevat stie sau presupune ca are caracteristici comune, cum ar fi: origine, producător, varietate, ambalator, tip de ambalaj, marcare, expeditor etc. Un lot suspect este un lot care, din orice motiv, este suspectat ca ar contine un nivel excesiv de reziduuri. Un lot nesuspect este un lot pentru care nu exista nici un motiv de suspiciune ca ar contine un nivel excesiv de reziduuri.Dacă un transport de marfa este constituit din loturi care pot fi identificate ca provenind de la diferiti cultivatori, fiecare lot va fi tratat separat. Un transport de marfa poate fi constituit din unul sau mai multe loturi. Dacă nu se poate stabili cu certitudine dimensiunea sau limitele fiecarui lot dintr-un transport mare, atunci fiecare serie de vagoane, camioane, cale de vapor poate fi considerata un lot separat. De exemplu, un lot poate fi amestecat prin procese de fabricare sau de sortare.f) proba primara/proba elementara - una sau mai multe unități luate dintr-un singur loc al lotului. Este de preferat ca locul din care se preleveaza o proba primara din lot să fie ales prin sondaj, dar dacă acest lucru nu este practic posibil, acesta se alege în mod aleatoriu din părțile accesibile ale lotului. Numărul de unități necesare pentru a constitui o proba primara este determinat în functie de marimea minima și de numărul probelor de laborator necesare. Pentru produsele vegetale, oua și produse lactate, atunci când se preleveaza din lot mai mult de o proba primara, fiecare proba primara trebuie să contribuie în aceeasi proportie la proba în vrac. Dacă unitatile sunt de dimensiuni medii sau mari, iar amestecarea probei în vrac nu ar permite obtinerea de probe de laborator reprezentative sau dacă unitatile (de exemplu, oua, fructe moi) pot fi afectate prin amestecare, acestea pot fi impartite aleatoriu, în momentul prelevarii probelor primare, în probe de laborator duplicat. Dacă probele primare sunt prelevate la diferite intervale de timp în timpul incarcarii sau descarcarii unui lot, "locul" de prelevare este de fapt un anumit moment din perioada în care se realizează încărcarea sau descarcarea lotului. Pentru a obtine probe primare unitatile nu vor fi taiate sau divizate, cu excepția situațiilor în care subdiviziunile unităților sunt specificate în tabelul nr. 3.g) proba - una sau mai multe unități selectate dintr-o populatie de unități ori o portiune selectata dintr-o cantitate mai mare de material. Pentru ca o proba să fie reprezentativa pentru acel lot, proba în vrac, animal, etc. se ia în considerare exclusiv conținutul de reziduuri de pesticide pe care îl poate avea aceasta.h) prelevarea de probe - procedura utilizata pentru a extrage și a constitui o proba.i) instrumentul pentru prelevarea probelor - un instrument cum ar fi o lingura, un caus și/sau o sonda, utilizate pentru a preleva o unitate dintr-un material în vrac sau din ambalaje care sunt prea mari pentru a fi utilizate ca probe primare, (cum ar fi butoaiele sau rotile de branzeturi) sau din unități de carne și carne de pasare care sunt prea mari pentru a fi prelevate ca probe primare.Instrumentele specifice de prelevare sunt descrise de standardele internationale ISO 950: Cereale - prelevare (boabe), ISO 951: Leguminoase uscate ambalate în pungi-prelevare, ISO 1839: Ceai-prelevare și IDF 50C: Lapte și produse lactate - metode de prelevare.Pentru materiale cum ar fi frunze în vrac poate fi considerata instrument de prelevare mana inspectorului care preleveaza proba.j) Inspectorul care efectueaza prelevarea - este o persoană instruita pentru procedurile de prelevare de probe și desemnata de către autoritatea competentă pentru a efectua prelevarea de probe.Inspectorul care efectueaza prelevarea de probe este responsabil pentru toate procedurile care duc la și care includ prepararea, ambalarea și expedierea probei/probelor de laborator.Inspectorul trebuie să respecte procedurile de prelevare specificate, sa furnizeze documentatie completa despre probe și sa colaboreze cu laboratorul.k) Marimea probei - Numărul de unități sau cantitatea de material care constituie o proba.l) Unitatea - cea mai mica portiune dintr-un lot, care trebuie prelevata pentru a constitui în intregime sau o parte din proba primara.Unitatile trebuie identificate după cum urmeaza:1l. Fructe și legume proaspete: fiecare fruct intreg, leguma sau grup al acestora (exemplu: strugurii) va forma o unitate, exceptand cazul în care acestea sunt de dimensiuni mici.Unitatile de produse de dimensiuni mici, ambalate, pot fi identificate ca la punctul 4l. În cazul în care un instrument de prelevare poate fi utilizat fără a afecta materialul, acesta poate servi la constituirea de unități. Ouale intregi, fructele sau legumele proaspete nu trebuie taiate sau sparte pentru a rezultă unități.2l. Animale mari sau părți ori organe ale acestora. Un fragment sau în intregime, o parte specifică sau un organ pot forma o unitate. Părțile sau organele pot fi taiate pentru a forma unități.3l. Animalele mici sau părți ori organe ale acestora. Fiecare animal intreg sau o parte întreaga a unui animal ori organ prezent pot forma o unitate. În cazul în care sunt impachetate, unitatile pot fi identificate conform prevederilor de la punctul 4l. În cazul în care un instrument de prelevare poate fi utilizat fără a afecta nivelul rezidual, unitatile pot fi create în acest fel.4l. Produse ambalate. Cele mai mici ambalaje individuale trebuie prelevate ca unități. În cazul în care cele mai mici ambalaje sunt foarte voluminoase, acestea ar trebui prelevate ca proba vrac conform prevederilor de la punctul 5l. În cazul în care cele mai mici ambalaje sunt foarte mici, un pachet de ambalaje poate forma unitatea.5l. Materialele în vrac și ambalajele mari (cum ar fi butoaiele, rotile de branzeturi, etc.) care individual sunt prea voluminoase pentru a fi prelevate ca probe primare. În acest caz, unitatile se obtin cu ajutorul unui instrument de prelevare.  +  Capitolul II Proceduri pentru prelevarea de probe5. - Dacă este necesar, pot fi adoptate recomandarile ISO pentru prelevarea cerealelor (ISO 950 din 1979 - prelevarea cerealelor) sau a altor produse transportate în vrac.5.1. - PrecautiiContaminarea și deteriorarea probelor trebuie prevenita în toate etapele, deoarece pot afecta rezultatele analitice. Fiecare lot care va fi verificat pentru conformitate trebuie supus prelevarii separat.5.2. - Prelevarea probelor primareNumărul minim de probe primare care vor fi prelevate dintr-un lot este prezentat în tabelul nr. 1 sau în tabelul nr. 2 în cazul unui lot suspect de carne sau carne de pasare. Fiecare proba primara trebuie prelevata dintr-un loc ales în mod aleatoriu din lot.Probele primare trebuie să conțină material suficient pentru a furniza proba/probele de laborator necesare din lot.Instrumentele de prelevare necesare pentru cereale, leguminoase și ceai sunt descrise în recomandarile ISO, iar cele necesare pentru produse lactate sunt descrise de recomandarile standardului international pentru metodele de prelevare (IDF).
  Tabel 1
  Numărul minim de probe primare care trebuie prelevate dintr-un lot
  Numărul minim de probe primare care vor fiprelevate din lot
  a) Carne și carne de pasare
  Un lot nesuspect 1
  Un lot suspect Se determina conform tabelului nr. 2
  b) Alte produse
  i) Produse ambalate sau în vrac, care pot fi considerate ca fiind bine amestecate sau omogene. 1 (Exemplu: un lot poate fi amestecat prinsortare sau prin procesul de fabricare)
  îi) Produse ambalate sau în vrac, care pot sa nu fie bine amestecate sau omogene. Pentru produsele alimentare primare de origine vegetala, constituite din unități mari, numărul minim de probe primare trebuie să fie în conformitate cu numărul minim de unități cerute pentru proba de laborator (a se vedea tabelul 4)
  Fie
  Greutatea lotului, kg
  < 50 3
  50-500 5
  > 50 10
  Sau:
  Numărul de cutii, cartoane sau alte recipiente din lot
  1-25 1
  26-100 5
  > 100 10

  Tabel 2
  Numărul de probe primare selectate aleatoriu, necesare pentru
  a asigura probabilitatea depistarii a cel puțin unei probe
  neconforme dintr-un lot de carne și carne de pasăre,
  pentru o incidența data a reziduurilor neconforme din lot
  Incidența reziduurilor neconforme din lotNumărul minim de probe (n0) necesare pentru a detecta un reziduu neconform cu o probabilitate de:
  % 90% 95% 99%
  90 1 - 2
  80 - 2 3
  70 2 3 4
  60 3 4 5
  50 4 5 7
  40 5 6 9
  35 6 7 11
  30 7 9 13
  25 9 11 17
  20 11 14 21
  15 15 19 29
  10 22 29 44
  5 45 59 90
  1 231 299 459
  0,5 460 598 919
  0,1 2301 2995 4603
  Note:a) Tabelul presupune prelevarea probelor în mod aleatoriu.b) În cazul în care numărul probelor primare indicate în tabelul nr. 2 este mai mare de aproximativ 10% din numărul de unități din lot, numărul probelor primare prelevate poate fi mai mai mic și trebuie calculate după cum urmeaza:n = n0/[(1+(n0-1)/N]unde:n = numărul minim de probe primare prelevaten0 = numărul probelor primare date de tabelul 2N = numărul unităților necesare pentru a forma o proba primara în lot.c) În cazul în care o singura proba primara este prelevata, probabilitatea de a depista o non-conformitate este aceeasi cu incidența reziduurilor neconforme.d) pentru probabilitati exacte sau alternative sau pentru o incidența diferita a nonconformitatii, numărul probelor ce vor fi prelevate poate fi calculat astfel:1 - p = (1 - i)nunde:p reprezinta probabilitateai reprezinta incidența reziduurilor neconforme din lot (ambele exprimate ca fractii, nu procente)n reprezinta numărul de probe.
  5.3. - Pregătirea probei în vracProcedurile pentru carne și carnea de pasare sunt descrise în tabelul nr. 3. Fiecare proba primara este considerata a fi o proba în vrac separata.Procedurile pentru produsele vegetale, oua sau produsele lactate sunt descrise în tabelele nr. 4 și 5. Probele primare trebuie să fie bine amestecate și omogenizate, dacă este posibil, pentru a forma proba în vrac. În cazul în care amestecarea pentru a forma proba în vrac este neadecvata sau impracticabila, se folosește urmatoarea procedura alternativa:– în cazul în care unitatile pot fi distruse (și astfel și reziduurile pot fi afectate) prin procesul de amestecare sau divizare a probei în vrac sau în cazul în care unitatile mari nu pot fi amestecate pentru a realiza o distribuție uniforma a reziduurilor, unitatile trebuie distribuite aleatoriu în probe de laborator duplicat în timpul prelevarii probelor primare.În acest caz, rezultatul care va fi utilizat va reprezenta media rezultatelor valabile obtinute din probele de laborator analizate.
  Tabel 3
  Carne și carne de pasare: descrierea probelor primare și
  marimea minima a probelor de laborator
  Clasificarea produselor Exemple Tipul de proba care trebuie prelevata Greutatea minima a fiecarei probe de laborator
  Produse alimentare primare de origine animala
  1. Carne mamifere Notă: pentru aplicarea NMA pentru pesticidele solubile în grasimi, probele trebuie prelevate în conformitate cu punctul 2 din tabel
  1.1.Mamifere mari, carcase intregi sau jumatati, de obicei =< 10 kg. Bovine, ovine, porci Diafragma întreaga sau bucăți, suplimentata cu muschi cervical, dacă este necesar 0,5
  1.2.Mamifere mici, carcase intregi Iepuri Carcase intregi sau sferturi posterioare0,5 kg după indepartarea pielii și oaselor
  1.3.Bucăți carne mamifere, bucăți proaspete/refrigerate/congelate, ambalate sau nu Sferturi, bucăți, fleici, spataUnități intregi sau o portiune a unei unități intregi 0,5 kg după indepartarea pielii și oaselor
  1.4.Bucăți carne mamifere, congelate în vrac Sferturi, bucăți Ori o secțiune în diagonala congelata dintr-un container, ori părți individuale intregi (sau portiuni) 0,5 kg după indepartarea pielii și oaselor
  2. Grasimi de mamifere, inclusiv grasimea carcasei Notă: probe de grasime prelevate conform descrierii de la punctele 2.1., 2.2. și 2.3 potfi utilizate pentru a determina conformitatea grasimii, sau a intregului produs, cu NMA corespunzătoare
  2.1.Mamifere mari, la abator, carcase intregi sau jumatati, de obicei =< 10 kg Bovine, ovine, porci Rinichi, grasime abdominala sau subcutanata prelevata de la un animal 0,5 kg
  2.2.Mamifere mici în abator, carcase intregi sau jumatati, =< 10 kg Grasime abdominala sau subcutanata de la un animal sau maimulte 0,5 kg
  2.3.Bucăți carne mamifere Picioare, bucăți, fleici Ori grasime vizibila, fasonata de la unitate (unități) sau unități intregi ori portiuni din unitățiintregi, unde grasimea nu e fasonabilă 0,5 kg 2 kg
  2.4.Tesut gras mamifere în vrac Unități prelevate cuun instrument de prelevare din cel puțin trei puncte 0,5 kg
  3. Organe mamifere
  3.1.Ficat proaspat mamifere, refrigerat, congelat Ficat intreg sau portiuni din ficat 0,4 kg
  3.2 Rinichi mamifere proaspat, refrigerat, congelat Unul sau amandoi rinichii, de la un animal sau doua 0,2 kg
  3.3.Inima proaspata mamifere, refrigerat,congelata Inima (inimi) intregi, ori portiunea ventriculara, dacă este mare 0,4 kg
  3.4.Alte organe mamifere proaspete, refrigerate, congelate Părți sau unități intregi din unul saumai multe animale, ori o secțiune în diagonala luata din produsul congelat învrac 0,5 kg
  4. Carne pasare Notă: pentru aplicarea NMA pentru pesticidele solubile în grasimi, probele trebuie prelevate în conformitate cu punctul 5 din tabel.
  4.1.Păsări, carcase mari >= 2 kg. Curcani, gaste, cocosi, claponi și rate Pulpe, picioare, și alta carne inchisa la culoare 0,5 kg după indepartarea pielii și oaselor
  4.2.Păsări, carcase medii 500 g - 2 kg Gaini, bibilici, pui tineri Pulpe, picioare sau alte părți de carne inchisa la culoare de la cel puțin 3 păsări 0,5 kg după indepartarea pielii și oaselor
  4.3.Păsări, carcase mici =< 500 g Prepelite, porumbei Carcase de la cel puțin șase păsări 0,2 kg de tesut muscular
  4.4.Portiuni de pasare proaspete, refrigerate, congelate ambalate individual sau en gros Picioare, sferturi, piept și aripi Unități ambalate, sau unități individuale 0,5 kg după indepartarea pielii și oaselor
  5. Grasime de pasare, inclusiv grasimea carcasei Notă: probele de grasime prelevate conform descrierii de la punctele 5.1. și 5.2. pot fiutilizate pentru a determina conformitatea grasimii, sau a intregului produs, cu NMA corespunzătoare
  5.1.Păsări, la abator, carcase intregi sau părți Pui, curcani Unități de grasime abdominala de la celpuțin 3 păsări 0,5 kg
  5.2.Bucăți de carne de pasare Picioare, muschi, pieptOri grasime vizibila, fasonata de la unitate (unități) Ori întreaga unitatesau portiuni din unitate, în cazul încare grasimea nu este fasonabilă 0,5 kg 2 kg
  5.3.Tesut gras de pasare în vrac Unități prelevate cuun dispozitiv de prelevare din cel puțin 3 puncte 0,5 kg
  6. Organe pasare
  6.1.Organe comestibile de pasare, cu excepția ficatului gras de gasca și rata și alte produse de valoare similara Unități de la cel puțin șase păsări, ori o secțiune în diagonala dintr-un container 0,2 kg
  6.2.Ficat gras de gasca și rata și alte produse similare ca valoare Unitate de la o singura pasare sau container 0,05 kg
  Alimente procesate de origine animala
  7. Produse alimentare secundare de origine animala, carne uscata Produse comestibile derivate de origine animala, grasimi animale procesate, inclusiv grasimi extrase sau procesate Alimente prelucrate (un singur ingredient) de origine animala, cu sau fără ingrediente medii sau mici de ambalare, cum ar fi agenti de aromatizare, mirodenii și condimente, șicare sunt pre-ambalate normal și gata pentru consum, cu sau fără preparare Alimente prelucrate (mai multe ingrediente) de origine animala, alimente cu mai multe ingrediente constand în ingrediente de origine animala și vegetala vor fi incluse aici dacă ingredientele de origine animala sunt predominante
  7.1.Mamifere sau păsări, părți gatite, conservate, uscate, procesate, sau produse procesate în alt mod, inclusiv produsele cu mai multe ingrediente Sunca, carnati, carne tocata,pasta de pui Unități ambalate, ori o secțiune în diagonala reprezentativa dintr-un container, ori unități (inclusiv sucuri) 0,5 kg, ori 2 kg dacă conținutul de grasimi e =< 5%

  Tabel 4
  Produse de origine vegetala: descrierea probelor elementare și
  greutatea minima a probelor de laborator
  Nr. crt.Clasificarea produselor Exemple Natura probei primare care trebuie prelevata Greutatea minima a fiecarei probe de laborator
  Produse alimentare primare de origine vegetala
  1. Toate fructele proaspete Toate legumele proaspete, inclusiv cartofi și sfecla de zahar, fără plante aromatice
  1.1.Produse proaspete de dimensiuni mici În general, unități < 25 g Bace, mazare, masline Unități intregisau produse ambalate ori unități prelevate cu uninstrument de prelevare 1 kg
  1.2.Produse proaspete de dimensiuni mediiÎn general, unități de 25-250 g Mere, portocale Unități intregi1 kg (cel puțin 10 unități)
  1.3.Produse proaspete de dimensiuni mari În general, unități > 250 g Varza, castraveti, struguri Unitate (unități) intregi 2 kg (cel puțin 5 unități)
  2. Leguminoase Mazare, uscata; fasole, uscata 1 kg
  Cereale boabe Orez, grau 1 kg
  Nuci Cu excepția nucilor de cocos 1 kg
  Nuci de cocos 5 unități
  Seminte oleaginoase Arahide 0,5 kg
  Seminte pentru bauturi și dulciuri Boabe de cafea 0,5 kg
  3. Plante aromate proaspete Patrunjel proaspat Unități intregi0,5 kg
  Altele; 0,2 kg
  (pentru plante aromate a se vedea secțiunea a 4-a al acestui tabel)
  Condimente Condimente uscate Unități intregisau unități prelevate cu uninstrument de prelevare 0,1 kg
  Produse procesate de origine vegetala
  4. Produse alimentare secundare de origine vegetala, fructe uscate, legume, verdeturi uscate, hamei, produse cerealiere macinate. Produse derivate de origine vegetala, ceaiuri, plante pentru ceai, uleiuri vegetale, sucuri și produse diverse, de exemplu masline prelucrate și melasa de citrice. Alimente prelucrate (un singur ingredient) de origine vegetala, cu sau fără agenti de condiționare sau ingrediente secundare, cum ar fi agenti de aromatizare, condimente și plante aromate, care sunt ambalate normal preambalate și gata pentru consum, gatite sau ca atare. Alimente prelucrate (cu mai multe ingrediente) de origine vegetala, inclusiv produsele cu ingrediente de origine animala, în care ingredientul/ingredientele de origine vegetala predomina, painea, și alte produse prelucrate din cereale.
  4.1.Produse cu valoare mare pe unitate Pachete sau unități prelevate cu uninstrument de prelevare 0,1 kg*)
  4.2.Produse solide cu densitate mica în vrac Hamei, ceai, plante pentru ceai Unități ambalate sau unități prelevate cu uninstrument de prelevare 0,2 kg
  4.3.Alte produse solide Paine, faina, fructe uscate Ambalaje sau alte unități intregi, ori unități prelevate cu uninstrument de prelevare 0,5 kg
  4.4.Produse lichide Uleiuri vegetale, sucuri Unități ambalate sau unități prelevate cu uninstrument de prelevare 0,5 l sau 0,5 kg
  Notă
  *) poate fi prelevata o proba de laborator mai mica dintr-un produs cu valoare excepțional de mare. În acest caz motivul va fi specificat în procesul-verbal de prelevare.

  Tabel 5
  Oua și produse lactate: descrierea probelor elementare și a
  dimensiuni minime a probelor de laborator
  Clasificarea produsului Exemple Natura probei primare ce va fi prelevată Marimea minima a fiecarei probe de laborator
  Produse alimentare primare de origine animala
  1. Oua de pasare
  1.1.Oua, exceptand cele de prepelita sau similare Oua intregi 12 oua intregi degaina, 6 oua intregi de gasca sau rata
  1.2.Oua, de prepelita sau similare Oua intregi 24 de oua intregi
  2. Lactate Unități intregi sau unități prelevate cu ajutorul unui dispozitiv de prelevare 0,5 litri
  Produse alimentare procesate de origine animala
  3. Produse alimentare secundare de origine animala, produse lactate secundare cum ar fi lapte smantanit, concentrat și lapte praf. Produse comestibile derivate, de origine animala, grasimi din lapte, produse derivate din lapte cum ar fi untul, grasimi din unt, frisca, praful de frisca, cazeina etc. Produse alimentare cu un singur ingredient de origine animala, produse fabricate din lapte cum ar fi iaurtul, branza. Alimente procesate cu mai multe ingrediente de origine animala, produse fabricate din lapte (incluzând produse cu ingrediente de origine vegetala în cazul în care ingredientul/ingredientele de origine animala predomina cum ar fi produsele procesate din branza, branzeturile, iaurtul aromat, lapte condensat indulcit.
  3.1.Produse lactatelichide, lapte praf, lapte concentrat și frisca, inghetata cu lapte, frisca, iaurtul Unitate/unități ambalate prelevate cu ajutorul unuidispozitiv de prelevare 0,5 litri (lichid) sau 0,5 kg (solid)
  i) Lapte concentrat și smantana concentrata în vrac trebuie amestecate în intregime inaintea prelevarii, razuind materialul aderent din părțile și de la baza recipientelor,agitand bine. Aproximativ 2 până la 3 litri trebuie selectati și apoi agitat foarte bineinaintea prelevarii probei de laborator. îi) Laptele praf în vrac trebuie prelevat în condiții de asepsie, introducand un tub special în pulbere la un anumit nivel. iii) Frisca în vrac trebuie amestecata în intregime cu o sonda inaintea prelevarii, dar trebuie evitate formarea spumei și agitarea puternica.
  3.2.Untul și grasimile din unt Untul, zerul din unt, grasimi tartinabile cu continut scăzut de lipide din untul deshidratat, smantana deshidratata În intregime sau părți de unitate/unități ambalata/esau unitate/unități prelevate cu ajutorul unuidispozitiv de prelevare 0,2 kg sau 0,2 litri
  3.3.Branzeturi, incluzând branzeturile procesate
  Unități 0,3 kg sau mai mari Întreaga unitate/unități sau unitate/unități taiatecu un dispozitiv de prelevare 0,5 kg
  Unități < 0,3 kg 0,3 kg
  Notă: Branzeturile cu o baza circulara trebuie prelevate facand doua secțiuni începând din centru. Branzeturile cu o baza dreptunghiulara trebuie prelevate facand doua secțiuni paralele cu marginile.
  3.4.Produse din oua, lichide, inghetate sau uscate Unitate/unități prelevate în condiții de asepsie cu ajutorul unui instrument de prelevare 0,5 kg
  5.4. - Pregătirea probei de laboratorÎn cazul în care proba în vrac este mai mare decat este necesar pentru o proba de laborator, aceasta ar trebui divizata pentru a forma o portiune reprezentativa. Poate fi utilizat un instrument de prelevare, impartirea în sferturi sau alt proces corespunzător de reducere a marimii, dar unitatile de produse vegetale proaspete sau ouăle intregi nu trebuie taiate sau sparte. Acolo unde este necesar, probele de laborator duplicat trebuie prelevate în aceasta etapa sau pot fi pregatite utilizand procedura alternativa descrisa anterior. Cantitatile minime necesare pentru probele de laborator sunt prezentate în tabelele nr. 3, 4 și 5.5.5. - Inregistrarea probelorInspectorul care efectueaza prelevarea de probe, trebuie să inregistreze natura și originea lotului; deținătorul, furnizorul și transportatorul; data și locul prelevarii de probe; alte informații relevante. Trebuie mentionata orice abatere de la metoda de prelevare de probe recomandata. O copie semnata a înregistrării trebuie să insoteasca fiecare proba de laborator duplicat, iar o copie trebuie retinuta de către inspectorul care a efectuat prelevarea. O copie a înregistrării prelevarii de probe trebuie inmanata proprietarului lotului sau unui reprezentant al acestuia, cu sau fără proba de laborator. Dacă inregistrarile prelevarilor de probe sunt realizate intr-o formă electronică, acestea trebuie distribuite acelorasi persoane menționate mai sus și se va menține o modalitate similara de înregistrare, verificabila pentru audit.5.6. - Ambalarea și transmiterea probei de laboratorProba de laborator va fi introdusa într-un recipient curat și inert, care asigura protecție adecvata împotriva contaminarii, deteriorării și scurgerilor în timpul transportului și al depozitarii.Recipientul trebuie să fie sigilat, etichetat corect și insotit de inregistrarea prelevarii de probe. În cazul în care un cod de bare este utilizat, se recomanda furnizarea și a informatiei alfanumerice. Proba trebuie livrata către laborator în cel mai scurt timp posibil. Trebuie evitata alterarea în timpul transportului (de exemplu: probele proaspete trebuie pastrate la rece, iar probele inghetate trebuie pastrate inghetate). Probele de carne și carne de pasare trebuie să fie inghetate inaintea expedierii, în afara cazului în care transportul la laborator se poate face înainte ca probele să se deterioreze.5.7. - Pregătirea probei analiticeProba de laborator va primi un cod de identificare unic, care va fi trecut împreună cu data receptiei și greutatea probei la inregistrarea probei. Partea din produs ce va fi analizat*), de exemplu proba analitica trebuie separata în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care nivelul de reziduuri se calculeaza incluzând părți care nu sunt analizate**), trebuie înregistrată greutatea părților separate. Notă
  *) Partea din produse la care se aplică limita maxima este prevăzută în Anexa nr. 1 la Norma privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide în produse de origine non-animala;
  **) De exemplu, samburii fructelor samburoase nu sunt analizati, dar nivelul de reziduuri se calculeaza presupunand ca acestia sunt inclusi în proba de analizat, dar nu conțin reziduuri.
  5.8. - Pregătirea și depozitarea portiunilor analiticeProba analitica trebuie maruntita, dacă este cazul, și amestecata bine pentru a permite extragerea unor portiuni analitice reprezentative.Marimea portiuni analitice este determinata de metoda de analiza ce va fi folosita și de eficacitatea amestecarii.Metodele de maruntire și amestecare trebuie înregistrate și nu trebuie să afecteze reziduurile prezente în proba analitica.În cazul în care este necesar, proba analitica trebuie procesata în condiții speciale, de exemplu la temperatura sub 0°C, pentru a reduce la minimum efectele adverse.În cazul în care prelucrarea poate afecta reziduurile și unde nu exista proceduri practice alternative, portiunea analitica poate consta din unități intregi sau segmente separate din unitatile intregi.Dacă portiunea analitica consta în cateva unități sau segmente, este puțin probabil să fie reprezentativa pentru proba analitica și este necesar să se analizeze un numar suficient de portiuni similare pentru a putea indica gradul de incertitudine a valorii medii.Dacă portiunile analitice urmeaza să fie depozitate înainte de efectuarea analizei, metoda și perioada de depozitare nu trebuie să afecteze nivelul de reziduuri prezente. Trebuie extrase portiuni suplimentare pentru analize duplicat și analize de confirmare, conform cerințelor.6. - Criterii pentru determinarea conformitatiiRezultatele analitice trebuie să fie obtinute pornind din una sau mai multe probe de laborator prelevate dintr-un lot și care sunt receptionate intr-o stare corespunzătoare pentru analiza.Rezultatele trebuie confirmate prin controlul calității datelor.În cazul în care un reziduu depășește NMA, identitatea acestuia trebuie confirmata, iar concentrația sa trebuie verificata prin analizarea uneia sau mai multor portiuni analitice suplimentare, prelevate din proba sau din probele de laborator initiale.Nivelurile maxime admise se aplică probei în vrac.Lotul respecta nivelurile maxime admise de reziduuri numai dacă rezultatele analitice nu depasesc valorile maxime stabilite.În cazul în care rezultatele pentru proba în vrac depasesc nivelurile maxime admise, constatarea faptului ca lotul nu respecta nivelurile maxime admise se face ținând seama de:1) rezultatele obtinute pornind din una sau mai multe probe de laborator;2) acuratetea și precizia analizelor, conform controlului calității datelor.
  -------