ORDIN nr. 147 din 29 decembrie 2004pentru aprobarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animala și nonanimala și reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animala
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALA SANITARĂ VETERINARA ȘI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 17 februarie 2005  Vazand Referatul de aprobare nr. 24.026 din 28 decembrie 2004, întocmit de Direcția generală sanitară veterinara din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,având în vedere prevederile art. 13 și 22^1 din Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 6^3 lit. d), i), m) și ale art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide din produsele de origine animala, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide din produsele de origine animală a fost abrogată de Articolul 3 din ORDINUL nr. 23 din 1 februarie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 138 din 26 februarie 2007.
   +  Articolul 2Se aprobă Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide din produsele de origine nonanimala, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind nivelurile maxime de reziduuri de pesticide din produsele de origine nonanimala a fost abrogată de Articolul 12 din ORDINUL nr. 12 din 23 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 18 mai 2006.
   +  Articolul 3Se aprobă Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind limitele maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar din produsele de origine animala, prevăzute în anexele nr. 3A-3D care fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  Norma privind limitele maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar din produsele de origine animală formată din Anexele nr. 3A-3D a fost abrogată de Articolul 3 din ORDINUL nr. 82 din 29 august 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 832 din 14 septembrie 2005.
   +  Articolul 4Se aprobă Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind metodele de prelevare a probelor pentru determinarea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din produsele de origine animala și nonanimala, prevăzute la anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor teritoriale din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Autoritatea Naționala Sanitară Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 356/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar și pentru alți contaminanti în produsele de origine animala, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 18 decembrie 2001.  +  Articolul 8(1) Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei Europene 86/363/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 221/1986 (cu amendamentele și completările aduse până în anul 2001), referitoare la limitele admise pentru reziduuri de pesticide pentru produsele de origine animala, Reglementarea Consiliului 2377/90/CE (cu amendamentele și completările aduse până în anul 2001) referitoare la limitele admise pentru reziduurile de medicamente, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 1224/1990, Directiva Comisiei Europene 90/642/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 350/1990 (cu amendamentele și completările aduse până în anul 2003), referitoare la nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide în și pe anumite produse de origine vegetala, incluzând fructe și legume, Directiva Comisiei Europene 86/362/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 221/1986 (cu amendamentele și completările aduse până în anul 2004), referitoare la nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide în și pe cereale, Directiva Comisiei Europene 76/895, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340/1976 (cu amendamentele și completările aduse până în anul 2003), referitoare la nivelurile maxime pentru reziduurile de pesticide în și pe fructe și legume, Directiva Comisiei Europene 63/2002, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 187/2002, referitoare la metodele comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide în și pe produse de origine vegetala și animala.(2) Anexele la reglementările comunitare sus-menționate, referitoare la produsele de origine animala, au fost amendate și completate în perioada 2001-2004 după cum urmează: Directiva Comisiei Europene 86/363/CE a fost amendata prin directivele Comisiei Europene 2002/23/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 64/2002, 2002/42/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134/2002, 2002/66/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L192/2002, 2002/71/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225/2002, 2002/79/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2002, 2002/97/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 343/2002, 2003/60/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155/2003, 2003/113/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 324/2003, 2004/2/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 14/2004, și 2004/61/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 127/2004. Reglementarea Consiliului 2377/90/CE a fost amendata prin reglementările Consiliului 1815/2001/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 246/2001, 1879/2001/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 258/2001, 2162/2001/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2001, 2584/2001/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 345/2001, 77/2002/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 016/2002, 868/2002/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 137/2002, 869/2002/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 137/2002, 1181/2002/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172/2002, 1530/2002/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 230/2002, 1752/2002/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 264/2002, 1937/2002/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 297/2002, 61/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 11/2003, 544/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 81/2003, 665/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 96/2003, 739/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 106/2003, 1029/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 149/2003, 1490/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/2003, 1873/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 275/2003, 2011/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 297/2003, 2145/2003/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 322/2003, 324/2004/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 58/2004, 546/2004/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 87/2004, 1101/2004/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211/2004, 1646/2004/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 296/2004, și 1851/2004/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 323/2004.(3) Reglementările comunitare referitoare la reziduurile de pesticide în și pe produsele de origine nonanimala au fost amendate și completate după cum urmează: Directiva Comisiei Europene 90/642/CEa fost amendata prin directivele Consiliului 93/58/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211/1993, 94/30/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 189/1994, 95/38/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197/1995, 95/61/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 292/1995, 96/32/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144/1996, 97/41/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 184/1997, și prin directivele Comisiei Europene 97/71/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 347/1997, 98/82/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 290/1998, 1999/65/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172/1999, 1999/71/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 194/1999, 2000/24/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107/2000, 2000/42/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158/2000, 2000/48/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197/2000, 2000/57/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 244/2000, 2000/58/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 244/2000, 2000/81/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 326/2000, 2000/82/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 3/2001, 2001/35/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 136/2001, 2001/39/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 148/2001, 2001/48/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 180/2001, 2001/57/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 208/2001, 2002/5/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 34/2002, 2002/23/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 64/2002, 2002/42/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134/2002, 2002/66/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 192/2002, 2002/71/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225/2002, 2002/76/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 240/2002, 2002/79/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2002, 2002/97/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 343/2002, 2002/100/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 2/2003, 2003/62/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154/2003, 2003/60/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155/2003, 2003/69/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175/2003, și prin Regulamentul Consiliului (EC) nr. 806/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 122/2003. Directiva Comisiei Europene 86/362/EEC a fost amendata prin directivele Consiliului 88/298/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 126/1988, 90/654/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 353/1990, 93/57/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211/1993, 94/29/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 189/1994, 95/39/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197/1995, 96/33/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144/1996, 97/41/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 184/1997, și prin directivele Comisiei Europene 97/71/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 347/1997, 98/82/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 290/1998, 1999/65/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172/1999, 1999/71/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 194/1999, 2000/24/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107/2000, 2000/42/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158/2000, 2000/48/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197/2000, 2000/58/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 244/2000, 2000/81/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 326/2000, 2000/82/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 3/2001, 2001/39/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 148/2001, 2001/48/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 180/2001, 2001/57/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 208/2001, 2002/23/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 64/2002, 2002/42/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134/2002, 2002/66/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 192/2002, 2002/71/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225/2002, 2002/76/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 240/2002, 2002/79/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2002, 2002/97/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 343/2002, 2003/62/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154/2003, 2003/60/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155/2003, 2003/113/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 324/2003, 2003/118/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 327/2003, 2004/2/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 14/2004, 2004/61/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 127/2004, și de Regulamentul Consiliului (EC) nr. 807/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 122/2003. Directiva Comisiei Europene 76/895 a fost amendata prin directivele Comisiei Europene 80/428/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 102/1980, 2000/24/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107/2000, 2000/57/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 244/2000, 2000/82/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 3/2001, 2002/66/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 192/2002, 2002/71/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225/2002, 2002/79/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/2002, 2003/60/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 155/2003, și 2003/118/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 327/2003, și prin directivele Consiliului 81/36/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 46/1981, 82/528/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 234/1982, 88/298/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 126/1988, 89/186/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 66/1989, 93/58/EEC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211/1993, 96/32/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144/1996, și 97/41/EC , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 184/1997, și prin regulamentele Consiliului 3768/85, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 362/1985, și 807/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 122/2003.  +  Articolul 9Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Gabriel Vasile Dragan
  București, 29 decembrie 2004.Nr. 147.  +  Anexa nr. 1Abrogată (la 26-02-2007, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Articolul 3 din ORDINUL nr. 23 din 1 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 26 februarie 2007 )  +  Anexa nr. 2Abrogată (la 17-06-2006, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Articolul 12 din ORDINUL nr. 12 din 23 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 18 mai 2006 )  +  Anexele nr. 3A-3DAbrogate (la 14-09-2005, Norma privind limitele maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar din produsele de origine animală formată din Anexele nr. 3A-3D a fost abrogată de Articolul 3 din ORDINUL nr. 82 din 29 august 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 14 septembrie 2005 )  +  Anexa nr. 4NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR privind metode de prelevare a probelor pentru determinarea limitelor maxime de reziduuride pesticide din produsele de origine animala și nonanimală