REGULAMENT din 7 februarie 2017de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE - A.N.R.S.C.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 9 februarie 2017    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 22 din 7 februarie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 9 februarie 2017.
    Notă
    Regulamentul se găsește în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.