ORDIN nr. 22 din 7 februarie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017    Ținând cont de Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 122.008 din 28 decembrie 2016,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1^1) și al art. 16 alin. (7) și (9) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
    Doru Ciocan
    București, 7 februarie 2017.Nr. 22.  +  AnexăREGULAMENTde organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru ServiciileComunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.