ANEXE din 31 august 2020privind modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 bis din 7 septembrie 2020  Notă
  Conținute de HOTĂRÂREA nr. 739 din 31 august 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 819 din 7 august 2020.
   +  ANEXA nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020)
  Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare
  Cod DFI Domeniul fundamental (DFI) Cod RSI Ramura de știință (RSI) Cod DSU D/M Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU D/M) Cod DL Domeniul de licență (DL) Cod S Specializarea (S) Număr de credite (ECTS)
  10 Matematică și științe ale naturii 10 Matematică 10 Matematică 10 Matematică 10 Matematică 180
  20 Matematici aplicate 180
  30 Matematică informatică 180
  50 Informatică 20 Informatică 40 Informatică 10 Informatică 180
  20 Informatică aplicată 180
  20 Fizică 10 Fizică 20 Fizică 10 Fizică 180
  20 Fizică medicală 180
  30 Biofizică 180
  40 Fizică informatică 180
  30 Chimie și inginerie chimică 10 Chimie 30 Chimie 10 Chimie 180
  20 Biochimie tehnologică 180
  30 Radiochimie 180
  40 Chimie informatică 180
  50 Chimie medicală 180
  60 Chimie farmaceutică 180
  20 Inginerie chimică 50 Inginerie chimică 10 Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului 240
  20 Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie 240
  30 Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale 240
  40 Știința și ingineria polimerilor 240
  50 Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice 240
  60 Inginerie chimică 240
  70 Controlul și securitatea produselor alimentare 240
  80 Inginerie biochimică 240
  90 Ingineria fabricației hârtiei 240
  100 Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitori 240
  110 Tehnologie chimică textilă 240
  120 Chimie alimentară și tehnologii biochimice 240
  130 Prelucrarea petrolului și petrochimie 240
  150 Chimie militară 240
  40 Științele pământului și atmosferei 10 Geografie 20 Geografie 10 Geografie 180
  20 Geografia turismului 180
  30 Cartografie 180
  40 Hidrologie și meteorologie 180
  50 Planificare teritorială 180
  10 Geologie 30 Geologie 10 Geologie 180
  20 Geochimie 180
  10 Știința mediului 40 Știința mediului 10 Chimia mediului 180
  20 Ecologie și protecția mediului 180
  30 Geografia mediului 180
  40 Fizica mediului 180
  50 Știința mediului 180
  60 Management și audit de mediu 180
  20 Științe inginerești 10 Inginerie civilă 10 Inginerie civilă și instalații 60 Inginerie civilă 10 Construcții civile, industriale și agricole 240
  20 Căi ferate, drumuri și poduri 240
  30 Construcții și fortificații 240
  40 Amenajări și construcții hidrotehnice 240
  50 Construcții miniere 240
  60 Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări % 240
  70 Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală 240
  80 Inginerie civilă 240
  90 Inginerie urbană și dezvoltare regională 240
  100 Infrastructura transporturilor metropolitane 240
  110 Drumuri, poduri și infrastructuri militare 240
  70 Ingineria instalațiilor 10 Instalații pentru construcții 240
  20 Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei 240
  30 Instalații pentru construcții - pompieri 240
  20 Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 10 Inginerie electrică 90 Inginerie electrică 10 Sisteme electrice 240
  20 Electronică de putere și acționări electrice 240
  30 Electrotehnică 240
  40 Instrumentație și achiziții de date 240
  50 Electromecanică 240
  60 Inginerie electrică și calculatoare 240
  70 Informatică aplicată în inginerie electrică 240
  20 Inginerie energetică 110 Inginerie energetică 10 Ingineria sistemelor electroenergetice 240
  20 Hidroenergetică 240
  30 Termoenergetică 240
  40 Energetică industrială 240
  50 Energetică și tehnologii nucleare 240
  60 Managementul energiei 240
  70 Energetică și tehnologii de mediu 240
  80 Energetică și tehnologii informatice 240
  10 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale 100 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale 10 Electronică aplicată 240
  20 Tehnologii și sisteme de telecomunicații 240
  30 Rețele și software de telecomunicații 240
  40 Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii 240
  50 Telecomenzi și electronică în transporturi 240
  60 Echipamente și sisteme electronice militare 240
  70 Comunicații pentru apărare și securitate 240
  80 Echipamente și sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviație 240
  30 Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 10 Inginerie geologică 120 Inginerie geologică 10 Inginerie geologică 240
  20 Geologia resurselor miniere 240
  30 Geologia resurselor petroliere 240
  40 Geofizică 240
  20 Inginerie geodezică 30 Inginerie geodezică 10 Măsurători terestre și cadastru 240
  20 Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice 240
  30 Cadastru și managementul proprietăților 240
  40 Geodezie și geoinformatică 240
  10 Mine, petrol și gaze 260 Mine, petrol și gaze 10 Inginerie minieră 240
  20 Prepararea substanțelor minerale utile 240
  30 Topografie minieră 240
  40 Inginerie de petrol și gaze 240
  50 Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor 240
  40 Ingineria transporturilor 10 Inginerie aerospațială 40 Inginerie aerospațială 10 Construcții aerospațiale 240
  20 Sisteme de propulsie 240
  30 Echipamente și instalații de aviație 240
  40 Inginerie și management aeronautic 240
  50 Aeronave și motoare de aviație 240
  60 Navigație aeriană (Air Navigation) 240
  70 Design aeronautic 240
  20 Ingineria autovehiculelor 160 Ingineria autovehiculelor 10 Construcții de autovehicule 240
  20 Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule 240
  30 Autovehicule rutiere 240
  40 Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule 240
  50 Blindate, automobile și tractoare 240
  30 Ingineria transporturilor 240 Ingineria transporturilor 10 Ingineria transporturilor și a traficului 240
  20 Ingineria sistemelor de circulație feroviară 240
  30 Ingineria sistemelor de circulație rutieră 240
  50 Ingineria resurselor vegetale și animale 10 Agronomie 10 Agronomie 10 Agricultură 240
  20 Științele solului 240
  30 Montanologie 240
  40 Protecția plantelor 240
  50 Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară 240
  20 Horticultură 20 Horticultură 10 Horticultură 240
  20 Peisagistică 240
  30 Inginerie forestieră 140 Inginerie forestieră 10 Ingineria prelucrării lemnului 240
  20 Ingineria și designul produselor finite din lemn 240
  40 Silvicultură 30 Silvicultură 10 Silvicultură 240
  20 Exploatări forestiere 240
  30 Cinegetică 240
  50 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 10 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 10 Ingineria și managementul afacerilor agricole 240
  20 Inginerie și management în alimentația publică și agroturism 240
  10 Biotehnologii 50 Biotehnologii 10 Inginerie genetică 240
  20 Biotehnologii*10) 240
  10 Ingineria produselor alimentare 150 Ingineria produselor alimentare 10 Ingineria produselor alimentare 240
  20 Tehnologia prelucrării produselor agricole 240
  30 Controlul și expertiza produselor alimentare 240
  40 Pescuit și industrializarea peștelui 240
  50 Protecția consumatorului și a mediului 240
  60 Extracte și aditivi naturali alimentari 240
  70 Tehnologie și control în alimentație publică 240
  10 Zootehnie 40 Zootehnie 10 Zootehnie 240
  20 Piscicultură și acvacultură 240
  60 Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației 10 Calculatoare și tehnologia informației 10 Calculatoare și tehnologia informației 10 Calculatoare 240
  20 Tehnologia informației 240
  30 Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională 240
  40 Ingineria informației 240
  50 Ingineria internetului dispozitivelor inteligente%) 240
  20 Ingineria sistemelor 220 Ingineria sistemelor 10 Automatică și informatică aplicată 240
  20 Ingineria și securitatea sistemelor informatice militare 240
  30 Ingineria sistemelor multimedia 240
  70 Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 10 Inginerie mecanică 180 Inginerie mecanică 10 Sisteme și echipamente termice 240
  20 Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice 240
  30 Mecanică fină și nanotehnologii 240
  40 Mașini și echipamente miniere 240
  50 Inginerie mecanică 240
  60 Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară 240
  70 Utilaje petroliere și petrochimice 240
  80 Utilaje pentru transportul și depozitarea hidrocarburilor 240
  90 Echipamente pentru procese industriale 240
  100 Utilaje tehnologice pentru construcții 240
  110 Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții 240
  120 Utilaje pentru textile și pielărie 240
  130 Vehicule pentru transportul feroviar 240
  140 Instalații și echipamente portuare și marine 240
  150 Ingineria designului de produs (Product Design Engineering) 240
  160 Sisteme de transport operațional 240
  10 Inginerie industrială 130 Inginerie industrială 10 Tehnologia construcțiilor de mașini 240
  20 Sisteme de producție digitale 240
  30 Ingineria sudării 240
  40 Design industrial 240
  50 Ingineria și managementul calității 240
  60 Ingineria securității în industrie 240
  70 Nanotehnologii și sisteme neconvenționale 240
  80 Tehnologia și designul produselor textile 240
  90 Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori 240
  100 Ingineria sistemelor de energii regenerabile 240
  110 Tehnologia tricotajelor și confecțiilor 240
  120 Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile și compozite 240
  130 Logistică industrială 240
  140 Inginerie industrială (Industrial Engineering) 240
  150 Informatică aplicată în inginerie industrială 240
  20 Inginerie navală și navigație 210 Inginerie marină și navigație 10 Navigație și transport maritim și fluvial 240
  20 Navigație, hidrografie și echipamente navale 240
  30 Electromecanică navală 240
  30 Științe inginerești aplicate 270 Științe inginerești aplicate 10 Inginerie medicală 240
  20 Optometrie 240
  30 Biotehnologii industriale 240
  40 Inginerie fizică 240
  50 Informatică industrială 240
  80 Matematică și informatică aplicată în inginerie 240
  90 Fizică tehnologică 240
  100 Bioinginerie 240
  110 Biomateriale și dispozitive medicale 240
  120 Echipamente și sisteme medicale 240
  130 Științe gastronomice % 240
  40 Arhitectură navală 200 Arhitectură navală 10 Arhitectură navală 240
  20 Sisteme și echipamente navale 240
  10 Mecatronică și robotică 250 Mecatronică și robotică 10 Mecatronică 240
  20 Robotică 240
  30 Mecatronica sistemelor biotehnice 240
  10 Ingineria materialelor 170 Ingineria materialelor 10 Știința materialelor 240
  20 Ingineria elaborării materialelor metalice 240
  30 Ingineria procesării materialelor 240
  40 Informatică aplicată în ingineria materialelor 240
  50 Ingineria biomaterialelor 240
  10 Ingineria mediului 190 Ingineria mediului 10 Ingineria și protecția mediului în industrie 240
  20 Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice 240
  30 Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică 240
  40 Ingineria și protecția mediului în agricultură 240
  50 Ingineria dezvoltării rurale durabile 240
  60 Ingineria mediului 240
  70 Ingineria valorificării deșeurilor 240
  80 Reconstrucție ecologică 240
  90 Informatică aplicată în ingineria mediului 240
  100 Amenajări hidrotehnice și protecția mediului 240
  10 Inginerie și management 230 Inginerie și management 10 Inginerie economică industrială 240
  20 Inginerie economică în domeniul mecanic 240
  30 Inginerie și management în construcții 240
  40 Inginerie și management naval și portuar 240
  50 Inginerie economică în domeniul transporturilor 240
  60 Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic 240
  70 Inginerie economică în industria chimică și de materiale 240
  100 Inginerie și management în industria turismului 240
  110 Inginerie și management forestier 240
  120 Ingineria și managementul afacerilor 240
  130 Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare 240
  10 Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete și muniții 20 Inginerie genistică 10 Mașini și utilaje de geniu 240
  20 Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare 240
  80 Inginerie de armament, rachete și muniții 10 Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de salvare 240
  20 Muniții, rachete, explozivi și pulberi 240
  30 Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului 240
  40 Sisteme integrate de armament și muniție 240
  50 Materiale energetice și apărare CBRN 240
  30 Științe biologice și biomedicale 10 Biologie 10 Biologie 10 Biologie 10 Biologie 180
  20 Biologie ambientală 180
  20 Biochimie 10 Biochimie 10 Biologie 20 Biochimie 180
  30 Medicină 10 Medicină 10 Sănătate*) 10 Medicină 1) 360
  40 Asistență medicală generală 1) 240
  50 Moașe 1) 240
  20 Sănătate*) 10 Radiologie și imagistică 180
  20 Laborator clinic 180
  30 Balneofiziokinetoterapie și recuperare 180
  70 Audiologie și protezare auditivă 180
  90 Nutriție și dietetică 180
  40 Medicină veterinară 10 Medicină veterinară 10 Medicină veterinară 10 Medicină veterinară 1) 360
  50 Medicină dentară 10 Medicină dentară 10 Sănătate*) 20 Medicină dentară 1) 360
  20 Sănătate*) 40 Tehnică dentară 180
  50 Asistență dentară 180
  80 Asistență de profilaxie stomatologică 180
  60 Farmacie 10 Farmacie 10 Sănătate*) 30 Farmacie 1) 300
  20 Sănătate*) 60 Asistență de farmacie 180
  100 Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic 180
  40 Științe sociale 10 Științe juridice 10 Drept 10 Drept 10 Drept 240
  20 Drept european și internațional 240
  20 Științe administrative 10 Științe administrative 50 Științe administrative 10 Administrație publică 180
  20 Administrație europeană 180
  30 Asistență managerială și administrativă 180
  40 Poliție locală 180
  50 Servicii și politici de sănătate publică (Public Health) 180
  60 Leadership în sectorul public 180
  70 Studii de conflict 180
  30 Științe ale comunicării 10 Științe ale comunicării 60 Științe ale comunicării 10 Jurnalism 180
  20 Comunicare și relații publice 180
  30 Publicitate 180
  40 Științe ale informării și documentării 180
  60 Media digitală 180
  70 Comunicare și media emergente 180
  40 Sociologie 10 Sociologie 10 Sociologie 10 Sociologie 180
  20 Antropologie 180
  30 Resurse umane 180
  20 Asistență socială 20 Asistență socială 10 Asistență socială 180
  50 Științe politice 10 Relații internaționale și studii europene 40 Relații internaționale și studii europene 10 Relații internaționale și studii europene 180
  20 Diplomație în afaceri% 180
  20 Științe politice 30 Științe politice 10 Științe politice 180
  30 Studii de securitate 40 Studii de securitate 20 Studii de securitate 180
  60 Științe militare, informații și ordine publică 10 Informații și securitate națională 10 Științe militare, informații și ordine publică 70 Psihologie - informații 180
  90 Securitate și apărare 180
  110 Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării 180
  120 Sisteme informaționale 180
  130 Studii de securitate și informații 180
  20 Ordine publică și siguranță națională 10 Științe militare, informații și ordine publică 160 Ordine și siguranță publică*12) 180
  30 Științe militare 10 Științe militare, informații și ordine publică 10 Conducere interarme - forțe terestre 180
  20 Conducere interarme - forțe navale 180
  30 Conducere interarme - forțe aeriene 180
  40 Logistică 180
  50 Managementul organizației 180
  80 Management economico- financiar 180
  100 Conducere militară 180
  140 Managementul traficului aerian 180
  150 Management în aviație 180
  160 Managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaeriene 180
  170 Managementul sistemelor de comunicații militare 180
  180 Managementul sistemelor de supraveghere aeriană 180
  190 Leadership militar 180
  70 Științe economice 10 Administrarea afacerilor 30 Administrarea afacerilor 10 Administrarea afacerilor 180
  20 Economia firmei 180
  30 Economia comerțului, turismului și serviciilor 180
  40 Merceologie și managementul calității 180
  50 Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității 180
  60 Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate 180
  70 Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității 180
  80 Administrarea afacerilor în alimentația publică 180
  10 Cibernetică și statistică 50 Cibernetică, statistică și informatică economică 10 Cibernetică economică 180
  30 Statistică și previziune economică 180
  20 Informatică economică 50 Cibernetică, statistică și informatică economică 20 Informatică economică 180
  10 Contabilitate 40 Contabilitate 10 Contabilitate și informatică de gestiune 180
  10 Economie 10 Economie 10 Economie generală 180
  20 Economie agroalimentară 180
  30 Economia mediului 180
  40 Economie și comunicare economică în afaceri 180
  50 Economie agroalimentară și a mediului 180
  60 Economie generală și comunicare economică 180
  70 Economie și finanțe (Economics and finance) 180
  10 Finanțe 20 Finanțe 10 Finanțe și bănci 180
  10 Management 70 Management 10 Management 180
  20 Managementul dezvoltării rurale durabile 180
  10 Marketing 80 Marketing 10 Marketing 180
  10 Economie și afaceri internaționale 60 Economie și afaceri internaționale 10 Economie internațională 180
  20 Afaceri internaționale 180
  30 Economie și afaceri internaționale 180
  80 Psihologie și științe comportamentale 10 Psihologie 80 Psihologie 10 Psihologie 180
  20 Terapie ocupațională 180
  10 Științe ale educației 70 Științe ale educației 10 Pedagogie 180
  20 Psihopedagogie specială 180
  30 Pedagogia învățământului primar și preșcolar 180
  40 Pedagogie socială 180
  50 Științe umaniste și arte 10 Filologie 10 Filologie 20 Limbă și literatură 10 Limba și literatura română*1) 180
  20 Limbă și literatură *2) 180
  30 Limba și literatura modernă*3) 180
  40 Literatură universală și comparată*11) 180
  50 Filologie clasică*4) 180
  30 Limbi moderne aplicate 10 Traducere și interpretare 180
  20 Limbi moderne aplicate 180
  20 Filosofie 10 Filosofie 10 Filosofie 10 Filosofie 180
  30 Istorie 10 Istorie 40 Istorie 10 Istorie 180
  20 Arheologie 180
  30 Arhivistică 180
  40 Muzeologie 180
  50 Istoria artei 180
  50 Studiul patrimoniului (Heritage Studies) 10 Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale 180
  20 Arheologie, studii antice și antropologie istorică 180
  30 Turism cultural și studii muzeale 180
  40 Teologie 10 Teologie 10 Teologie 10 Teologie pastorală*5) 240
  20 Teologie didactică*5) 180
  40 Teologie asistență socială*5) 180
  50 Studii religioase 180
  50 Studii culturale 10 Studii culturale 50 Studii culturale 10 Etnologie 180
  20 Studii iudaice 180
  30 Studii americane 180
  40 Studii culturale 180
  50 Studii europene 180
  60 Turism cultural 180
  60 Arhitectură și urbanism 10 Arhitectură 10 Arhitectură 10 Arhitectură 1) 360
  20 Arhitectură de interior 300
  30 Design de produs 300
  40 Conservare și restaurare de arhitectură 180
  50 Arhitectura peisajului 180
  60 Mobilier și amenajări interioare 180
  70 Tehnologie arhitecturală 180
  20 Urbanism 20 Urbanism 10 Proiectare și planificare urbană 240
  20 Urbanism și administrarea teritoriului 180
  30 Amenajarea și planificarea peisajului 240
  70 Arte*13) 10 Arte vizuale 40 Arte vizuale 10 Arte plastice*9) 180
  20 Arte decorative 180
  30 Design 180
  40 Conservare și restaurare 180
  50 Artă murală 180
  60 Pedagogia artelor plastice și decorative 180
  80 Ceramică - sticlă - metal 180
  90 Arte textile - design textil 180
  100 Modă - design vestimentar 180
  110 Scenografie și eveniment artistic 180
  120 Design ambiental 180
  130 Artă monumentală 180
  140 Artă sacră 180
  20 Istoria și teoria artei*13) 40 Arte vizuale 70 Istoria și teoria artei 180
  10 Teatru și artele spectacolului 10 Teatru și artele spectacolului 10 Artele spectacolului *6) 180
  20 Teatrologie *7) 180
  30 Scenografie 180
  20 Cinematografie și media 20 Cinematografie și media 10 Cinematografie, fotografie, media*8) 180
  20 Filmologie 180
  30 Comunicare audiovizuală- multimedia 180
  40 Fotografie 180
  10 Muzică 30 Muzică 10 Muzică 180
  20 Muzică religioasă 180
  30 Muzicologie 240
  40 Interpretare muzicală - canto 240
  50 Interpretare muzicală - instrumente 240
  60 Compoziție muzicală 240
  70 Dirijat 240
  80 Artele spectacolului muzical 240
  60 Știința sportului și educației fizice 10 Știința sportului și educației fizice 10 Știința sportului și educației fizice 10 Educație fizică și sport 10 Educație fizică și sportivă 180
  20 Sport și performanță motrică 180
  20 Kinetoterapie 10 Kinetoterapie și motricitate specială 180
  30 Management în sport 10 Management în sport 180
  *1) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.*2) Se adaugă: limba și literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinație cu limba și literatura română/o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.*3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinație cu o altă limbă și literatură modernă/clasică sau în combinație cu limba și literatura română/clasică/literatură universală și comparată.*4) Se elimină "în combinație cu limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată".*5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creștină după evanghelie.*6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuși-Marionete, Coregrafie.*7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.*8) Se adaugă, după caz: Regie de film și TV; Imagine de film și TV; Multimedia: sunet-montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie; Animație.*9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.*10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.*11) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/limba și literatura română.*12) Ofițer de poliție, poliție de frontieră, jandarmi, penitenciare.*13) Se poate susține doctorat științific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria și teoria artei" pentru toți absolvenții de studii universitare de licență și master aparținând programelor de studii din ramura de știință "Arte".%) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Diplomație în afaceri" în cadrul domeniului de licență Relații internaționale și studii europene;%) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Ingineria internetului dispozitivelor inteligente" în cadrul domeniului de licență Calculatoare și tehnologia informației;%) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Științe gastronomice" în cadrul domeniului de licență Științe inginerești aplicate;%) Se modifică denumirea specializării "Inginerie sanitară și protecția mediului", din domeniul Inginerie civilă, cu denumirea "Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări".1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură*) pentru specializările / programele de studii universitare de licență din domeniul de licență Sănătate, învățământul clinic/practic se desfășoară în limba română pe teritoriul României
   +  ANEXA nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020)Structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2020 - 2021
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Inginerie Electrică Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice A IF 240 120
  Instrumentație și achiziții de date A IF 240 60
  Sisteme electrice A IF 240 120
  Informatică aplicată în inginerie electrică A IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 30
  2 Facultatea de Energetică Inginerie energetică Energetică și tehnologii de mediu A IF 240 90
  Energetică și tehnologii nucleare A IF 240 50
  Energetică și tehnologii informatice AP IF 240 60
  Hidroenergetică A IF 240 90
  Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 65
  Managementul energiei A IF 240 90
  Termoenergetică A IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 50
  Științe inginerești aplicate Informatică industrială A IF 240 60
  3 Facultatea de Automatică și Calculatoare Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 500
  Tehnologia informației A IF 240 100
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 400
  4 Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Calculatoare și tehnologia informației Ingineria informației A IF 240 120
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată A IF 240 150
  Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 60
  Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii A IF 240 150
  Rețele și software de telecomunicații A IF 240 150
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 150
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză) A IF 240 60
  5 Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică Inginerie industrială Design industrial A IF 240 45
  Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 60
  Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice A IF 240 60
  Mecanică fină și nanotehnologii A IF 240 100
  Sisteme și echipamente termice A IF 240 75
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 65
  Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 100
  Științe inginerești aplicate Optometrie A IF 240 25
  6 Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică Inginerie industrială Ingineria securității în industrie A IF 240 60
  Ingineria sudării A IF 240 60
  Ingineria și managementul calității A IF 240 90
  Logistică industrială A IF 240 90
  Sisteme de producție digitale A IF 240 90
  Nanotehnologii și sisteme neconvenționale A IF 240 50
  Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 200
  Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial engineering) A IF 240 100
  Informatică aplicată în inginerie industrială AP IF 240 90
  Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 150
  Mecatronică și robotică Robotică A IF 240 90
  7 Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Ingineria mediului Ingineria dezvoltării rurale durabile A IF 240 75
  Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice A IF 240 95
  Informatică aplicată în ingineria mediului AP IF 240 60
  Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare A IF 240 90
  Inginerie mecanică Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară A IF 240 115
  Sisteme de transport operațional AP IF 240 60
  Mecatronică și robotică Mecatronica sistemelor biotehnice AP IF 240 60
  8 Facultatea de Transporturi Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 175
  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule A IF 240 90
  Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 160
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Telecomenzi și electronică în transporturi A IF 240 100
  Inginerie mecanică Vehicule pentru transportul feroviar A IF 240 90
  9 Facultatea de Inginerie Aerospațială Inginerie aerospațială Construcții aerospațiale A IF 240 60
  Echipamente și instalații de aviație A IF 240 60
  Inginerie și management aeronautic A IF 240 50
  Navigație aeriană (în limba engleză-Air navigation) A IF 240 60
  Sisteme de propulsie A IF 240 40
  Design aeronautic AP IF 240 50
  10 Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Ingineria materialelor Ingineria elaborării materialelor metalice A IF 240 60
  Ingineria procesării materialelor A IF 240 60
  Știința materialelor A IF 240 60
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică în industria chimică și de materiale A IF 240 60
  Științe inginerești aplicate Inginerie medicală A IF 240 60
  11 Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică A IF 240 60
  Ingineria valorificării deșeurilor AP IF 240 30
  Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 60
  Inginerie chimică Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie A IF 240 60
  Chimie alimentară și tehnologii biochimice A IF 240 60
  Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice A IF 240 60
  Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale A IF 240 100
  Știința și ingineria polimerilor A IF 240 60
  12 Facultatea de Inginerie în Limbi Străine Calculatoare și tehnologia informației Ingineria informației (în limba engleză) A IF 240 90
  Ingineria informației (în limba franceză) A IF 240 60
  Ingineria internetului dispozitivelor inteligente (în limba franceză) AP IF 240 60
  Inginerie chimică Inginerie chimică (în limba engleză) A IF 240 30
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 60
  Electronică aplicată (în limba franceză) A IF 240 60
  Electronică aplicată (în limba germană) A IF 240 60
  Inginerie mecanică Inginerie mecanică (în limba engleză) A IF 240 60
  Inginerie mecanică (în limba franceză) A IF 240 30
  Inginerie mecanică (în limba germană)*) A IF 240 0
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic (în limba germană) A IF 240 25
  Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană) A IF 240 30
  13 Facultatea de Științe Aplicate Științe inginerești aplicate Inginerie fizică A IF 240 50
  Matematică și informatică aplicată în inginerie A IF 240 90
  14 Facultatea de Inginerie Medicală Științe inginerești aplicate Biomateriale și dispozitive medicale A IF 240 200
  Echipamente și sisteme medicale A IF 240 200
  Inginerie medicală*) A IF 240 0
  15 Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor Inginerie și management Ingineria și managementul afacerilor A IF 240 150
  Ingineria și managementul afacerilor (în limba engleză) AP IF 240 75
  Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 100
  Inginerie economică în industria chimică și de materiale A IF 240 40
  *) Specializări/programe de studii universitare de licență pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2020 - 2021.
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 450
  Inginerie urbană și dezvoltare regională A IF 240 100
  Inginerie și management Inginerie și management în construcții A IF 240 75
  2 Facultatea de Hidrotehnică Ingineria mediului Ingineria mediului A IF 240 50
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 50
  Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice A IF 240 120
  Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări A IF 240 100
  3 Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri Inginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri A IF 240 150
  4 Facultatea de Inginerie a Instalațiilor Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A IF 240 325
  Instalații pentru construcții (în limba franceză) A IF 240 60
  Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei A IF 240 50
  5 Facultatea de Utilaj Tehnologic Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții A IF 240 150
  Mecatronică și robotică Mecatronică AP IF 240 60
  6 Facultatea de Geodezie Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 250
  Geodezie și geoinformatică AP IF 240 200
  Cadastru și managementul proprietăților AP IF 240 200
  7 Facultatea de Inginerie în Limbi Străine Inginerie civilă Inginerie civilă (în limba engleză) A IF 240 100
  Inginerie civilă (în limba franceză) A IF 240 60
  Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare (engleză - franceză/ germană/spaniolă) A IF 180 100
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Arhitectură Arhitectură Arhitectură*1) A IF 360 320
  Arhitectură (în limba engleză)*1) AP IF 360 50
  Conservare și restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25
  2 Facultatea de Arhitectură de Interior Arhitectură Arhitectură de interior A IF 300 60
  Design de produs A IF 300 40
  Mobilier și amenajări interioare A IF 180 25
  3 Facultatea de Urbanism Urbanism Amenajarea și planificarea peisajului A IF 240 50
  Proiectare și planificare urbană A IF 240 60
  Urbanism și administrarea teritoriului (la Sibiu) AP IF 180 30
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Agricultură Agronomie Agricultură A IF 240 250
  Agricultură A IFR 240 125
  Biologie Biologie A IF 180 100
  Biologie A IFR 180 75
  Silvicultură Silvicultură A IF 240 60
  2 Facultatea de Horticultură Horticultură Horticultură A IF 240 150
  Horticultură A ID 240 100
  Peisagistică A IF 240 75
  3 Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere Zootehnie Zootehnie A IF 240 90
  Piscicultură și acvacultură A IF 240 50
  Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole A IF 240 100
  Protecția consumatorului și a mediului AP IF 240 60
  4 Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară*1) A IF 360 300
  Medicină veterinară (în limba engleză)*1) AP IF 360 30
  Medicină veterinară (în limba franceză)*1) AP IF 360 30
  Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 100
  5 Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului Inginerie civilă Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală A IF 240 90
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în agricultură A IF 240 150
  Ingineria și protecția mediului în agricultură A IFR 240 150
  Inginerie și management Inginerie și management în construcții A IF 240 60
  Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 150
  Măsurători terestre și cadastru AP IFR 240 150
  6 Facultatea de Biotehnologii Biotehnologii Biotehnologii agricole A IF 240 50
  Biotehnologii medical- veterinare A IF 240 40
  Biotehnologii pentru industria alimentară A IF 240 60
  7 Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Ingineria și managementul afacerilor agricole A IF 240 200
  Ingineria și managementul afacerilor agricole A ID 240 225
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 400
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A ID 240 250
  8 Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală - Filiala Slatina Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Ingineria și managementul afacerilor agricole A IF 240 100
  9 Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală - Filiala Călărași Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Ingineria și managementul afacerilor agricole A IF 240 100
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Administrație și Afaceri Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 200
  Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration) AP IF 180 75
  Marketing Marketing A IF 180 150
  Științe administrative Administrație publică A IF 180 250
  Cibernetică, statistică și informatică economică Cibernetică economică AP IF 180 75
  2 Facultatea de Biologie Biologie Biochimie A IF 180 80
  Biologie A IF 180 120
  Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180 60
  3 Facultatea de Chimie Chimie Biochimie tehnologică A IF 180 35
  Chimie A IF 180 155
  Chimie medicală AP IF 180 35
  Chimie farmaceutică AP IF 180 35
  4 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 600
  Drept A ID 240 400
  5 Facultatea de Filosofie Filosofie Filosofie A IF 180 180
  6 Facultatea de Fizică Fizică Biofizică A IF 180 50
  Fizică A IF 180 50
  Fizică (în limba engleză) A IF 180 40
  Fizică informatică A IF 180 50
  Fizică medicală A IF 180 50
  Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică A IF 240 50
  7 Facultatea de Geografie Geografie Cartografie A IF 180 100
  Geografia turismului A IF 180 200
  Geografia turismului A ID 180 100
  Geografia turismului (la Călimănești) A IF 180 30
  Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 50
  Geografie A IF 180 150
  Hidrologie și meteorologie A IF 180 80
  Planificare teritorială A IF 180 100
  Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 50
  Știința mediului Geografia mediului A IF 180 120
  8 Facultatea de Geologie și Geofizică Geologie Geologie A IF 180 60
  Inginerie geologică Geofizică A IF 240 60
  Inginerie geologică A IF 240 120
  9 Facultatea de Istorie Istorie Istoria artei A IF 180 75
  Istorie A IF 180 250
  Istorie A ID 180 50
  Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 120
  10 Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 120
  Comunicare și relații publice A ID 180 75
  Jurnalism A IF 180 130
  Jurnalism A ID 180 50
  Publicitate A IF 180 75
  Publicitate A ID 180 50
  11 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă A IF 180 400
  Literatură universală și comparată - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă)/ Limba și literatura latină A IF 180 75
  Studii culturale Etnologie A IF 180 60
  Studii europene A IF 180 120
  Științe administrative Asistență managerială și administrativă A IF 180 75
  Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 130
  Comunicare și relații publice A IFR 180 75
  Științe ale informării și documentării A IF 180 60
  12 Facultatea de Limbi și Literaturi Străine Limbă și literatură Limba și literatura neogreacă - Limba și literatura modernă (catalană/coreeană/engleză/ franceză/germană/hindi/italia nă/neerlandeză/persană/portu gheză/rusă/spaniolă/suedeză)/ Limba și literatura latină/ Limba și literatura română A IF 180 30
  Limba și literatura rromani - Limba și literatura română/O limbă și literatură modernă A IF 180 21
  Limbă și literatură modernă (arabă/bulgară/cehă/chineză/ croată/engleză/franceză/germa nă/italiană/japoneză/maghiară/ neerlandeză/neogreacă/polonă/ portugheză/rromani/rusă/sârbă/ slovacă/spaniolă/turcă/ ucraineană) - Limba și literatura coreeană A IF 180 25
  Limbă și literatură modernă (arabă/ bulgară / cehă / chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ neogreacă/ polonă/ portugheză/ rromani/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) - Limba și literatura catalană A IF 180 25
  O limbă și literatură modernă (A) - O limbă și literatură modernă (B)/ Limba și literatura română A IF 180 850
  Limba și literatura suedeză - Limba și literatura modernă (engleză/germană/ neerlandeză/franceză/ spaniolă/italiană/ portugheză/catalană/rusă/ persană/hindi/coreeană)/ Limba și literatura latină/Limba și literatura română AP IF 180 35
  Filologie clasică (Limba și literatura latină - Limba și literatura greacă veche) A IF 180 50
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză-franceză/germană/ spaniolă/italiană/rusă/cehă/ polonă/ slovacă/croată) A IF 180 270
  Traducere și interpretare A IF 180 180
  Studii culturale Studii americane A IF 180 50
  Studii iudaice A IF 180 25
  13 Facultatea de Matematică și Informatică Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației A IF 240 100
  Informatică Informatică A IF 180 300
  Informatică A ID 180 75
  Matematică Matematică A IF 180 75
  Matematică informatică A IF 180 125
  Matematici aplicate A IF 180 100
  14 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Asistență socială Asistență socială A IF 180 300
  Asistență socială A ID 180 50
  Sociologie Antropologie A IF 180 100
  Resurse umane A IF 180 200
  Sociologie A IF 180 400
  Sociologie (în limba engleză) AP IF 180 100
  15 Facultatea de Psihologie și Științele Educației Psihologie Psihologie A IF 180 300
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 120
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar A ID 180 125
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Buzău) A IF 180 50
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Focșani) A IF 180 50
  Pedagogie A IF 180 70
  Pedagogie (în limba engleză) AP IF 180 30
  Psihopedagogie specială A IF 180 90
  16 Facultatea de Științe Politice Studii de securitate Studii de securitate A IF 180 100
  Științe politice Științe politice A IF 180 200
  Științe politice (în limba engleză) A IF 180 150
  Științe politice (în limba franceză) A IF 180 60
  Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene (în limba engleză) AP IF 180 100
  17 Facultatea de Teologie Baptistă Teologie Teologie baptistă asistență socială A IF 180 35
  18 Facultatea de Teologie Ortodoxă Arte vizuale Artă sacră A IF 180 60
  Teologie Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 50
  Teologie ortodoxă didactică A IF 180 60
  Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 200
  Teologie ortodoxă pastorală (la Roma, Italia) AP IF 240 50
  19 Facultatea de Teologie Romano- Catolică Teologie Teologie romano-catolică asistență socială A IF 180 50
  Studii religioase A IF 180 50
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină**)*1) A IF 360 1.266
  Medicină (în limba engleză)*1) A IF 360 300
  2 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară**)*1) A IF 360 334
  3 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie**)*1) A IF 300 225
  4 Sănătate Asistență medicală generală*1) A IF 240 100
  Facultatea de Moașe și Asistență Medicală Balneofiziokineto-terapie și recuperare A IF 180 50
  Tehnică Dentară A IF 180 50
  **) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale.
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată Economie Economie și comunicare economică în afaceri A IF 180 300
  2 Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului Economie Economie agroalimentară și a mediului A IF 180 375
  Economie agroalimentară și a mediului (la Tulcea) AP ID 180 100
  3 Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) A IF 180 350
  Administrarea afacerilor (în limba franceză) A IF 180 180
  Administrarea afacerilor (în limba germană) A IF 180 180
  4 Facultatea de Business și Turism Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității A IF 180 500
  Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității (în limba engleză) A IF 180 100
  5 Facultatea de Management Management Management A IF 180 650
  Management (în limba engleză) A IF 180 100
  Management A ID 180 100
  Management (la Piatra Neamț) A ID 180 50
  Management (la Deva) AP ID 180 75
  6 Facultatea de Marketing Marketing Marketing A IF 180 450
  Marketing (în limba engleză) A IF 180 100
  Marketing A ID 180 125
  Marketing A IFR 180 100
  7 Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică Cibernetică, statistică și informatică economică Cibernetică economică A IF 180 350
  Informatică economică A IF 180 450
  Informatică economică (în limba engleză) A IF 180 150
  Informatică economică A ID 180 125
  Statistică și previziune economică A IF 180 150
  8 Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 500
  Finanțe și bănci (în limba engleză) A IF 180 100
  Finanțe și bănci A ID 180 100
  Finanțe și bănci (la Buzău) A ID 180 50
  9 Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 550
  Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 150
  Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză) A IF 180 120
  Contabilitate și informatică de gestiune (la Deva) AP ID 180 75
  10 Facultatea de Relații Economice Internaționale Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale A IF 180 460
  Economie și afaceri internaționale (în limba engleză) A IF 180 125
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) A IF 180 100
  11 Facultatea de Administrație și Management Public Științe administrative Administrație publică A IF 180 350
  Sociologie Resurse umane A IF 180 120
  12 Facultatea de Drept Drept Drept AP IF 240 150
  13 Facultatea Bucharest Business School (Școala de Afaceri) Administrarea afacerilor MBA Româno-Canadian (în limba engleză)**) A IF 120 50
  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**) A IF 120 50
  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**) A IFR 120 50
  MBA Româno-German „Management antreprenorial” (în limba germană)**) A IF 120 25
  Management Dezvoltarea economică a întreprinderii**) A IF 120 60
  **) Programe de studii universitare de master.
  8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Interpretare Muzicală Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 25
  Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 90
  2 Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală Muzică Compoziție muzicală A IF 240 45
  Dirijat A IF 240 10
  Muzică religioasă A IF 180 12
  Muzicologie A IF 240 12
  Muzică A IF 180 50
  9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Arte Plastice Arte vizuale Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii) A IF 180 45
  Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) A IF 180 160
  Pedagogia artelor plastice și decorative A IF 180 30
  2 Facultatea de Arte Decorative și Design Arte vizuale Artă murală A IF 180 40
  Arte textile - design textil A IF 180 40
  Ceramică - sticlă - metal A IF 180 40
  Design A IF 180 75
  Modă - design vestimentar A IF 180 60
  Scenografie și eveniment artistic A IF 180 30
  3 Facultatea de Istoria și Teoria Artei Arte vizuale Conservare și restaurare A IF 180 25
  Istoria și teoria artei A IF 180 30
  10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Teatru Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (Actorie, Regie, Păpuși - Marionete, Coregrafie) A IF 180 120
  Scenografie A IF 180 20
  Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral) A IF 180 20
  2 Facultatea de Film Cinematografie și media Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) A IF 180 95
  Cinematografie, fotografie, media (Animație) AP IF 180 9
  Fotografie AP IF 180 15
  11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 200
  Educație fizică și sportivă (în limba franceză) A IF 180 50
  Sport și performanță motrică A IF 180 150
  Sport și performanță motrică (în limba engleză) AP IF 180 50
  Sport și performanță motrică A IFR 180 75
  Management în sport Management în sport AP IF 180 50
  2 Facultatea de Kinetoterapie Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 200
  12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Administrație Publică Științe administrative Administrație europeană A IF 180 150
  Administrație publică A IF 180 200
  Administrație publică A ID 180 100
  2 Facultatea de Științe Politice Psihologie Psihologie A IF 180 50
  Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 150
  Sociologie Sociologie A IF 180 50
  Științe politice Științe politice A IF 180 200
  3 Facultatea de Comunicare și Relații Publice Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 300
  Publicitate A IF 180 150
  Comunicare și media emergente (în limba engleză- Communication and Emerging Media) AP IF 180 75
  4 Facultatea de Management Management Management A IF 180 150
  Management (în limba engleză) AP IF 180 25
  NOTĂ: Pentru absolvenții Facultății de Comunicare și Relații Publice, învățământ universitar de lungă durată, înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 1998 - 1999, 1999 - 2000 și 2000/2001, profilul și specializarea obținute sunt "Științe ale comunicării", respectiv "Comunicare socială și relații publice".
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Istorie și Filologie Istorie Istorie A IF 180 70
  Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura engleză A IF 180 75
  Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare (engleză-franceză) A IF 180 50
  2 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 75
  Administrarea afacerilor (în limba engleză) AP IF 180 60
  Administrarea afacerilor A ID 180 75
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 75
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 75
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 100
  Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 75
  Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 75
  Marketing Marketing A IF 180 50
  3 Facultatea de Științe Exacte și Inginerești Informatică Informatică A IF 180 125
  Informatică (în limba engleză) A IF 180 50
  Ingineria civilă Inginerie urbană și dezvoltare regională AP IF 240 30
  Ingineria mediului Ingineria mediului A IF 240 60
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată A IF 240 50
  Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 60
  4 Facultatea de Drept și Științe Sociale Asistență socială Asistență socială A IF 180 75
  Drept Drept A IF 240 160
  Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 50
  Psihologie Terapie ocupațională A IF 180 60
  Sociologie Sociologie A IF 180 50
  Științe administrative Administrație publică A IF 180 50
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 100
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar A ID 180 50
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Deva) AP ID 180 50
  Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială AP IF 180 50
  5 Facultatea de Teologie Ortodoxă Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 100
  Arte vizuale Artă sacră AP IF 180 30
  Muzică Muzică religioasă A IF 180 30
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Inginerie Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 80
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 60
  Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 100
  Tehnologia și designul produselor textile A IF 240 50
  Tehnologia tricotajelor și confecțiilor A IF 240 30
  Ingineria sudării AP IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 50
  2 Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice A IF 240 60
  Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 30
  Ingineria produselor alimentare A IF 240 60
  Protecția consumatorului și a mediului A IF 240 30
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 60
  3 Facultatea de Științe Umaniste și Sociale Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura engleză A IF 180 80
  Științe administrative Administrație publică A IF 180 60
  Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 30
  Teologie Teologie penticostală didactică A IF 180 30
  Muzică Muzică AP IF 180 15
  4 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 75
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 90
  Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 60
  Management Management A IF 180 100
  5 Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea" Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 75
  6 Facultatea de Științe Exacte Informatică Informatică A IF 180 75
  Informatică (în limba engleză) A IF 180 75
  Matematică Matematică informatică A IF 180 50
  7 Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială Asistență socială Asistență socială A IF 180 75
  Psihologie Psihologie A IF 180 75
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 120
  Psihopedagogie specială A IF 180 60
  8 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 60
  Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială AP IF 180 50
  9 Facultatea de Design Arte vizuale Design A IF 180 25
  Design ambiental A IF 180 25
  Modă - design vestimentar A IF 180 25
  15. UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Inginerie Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației A IF 240 60
  Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 100
  Ingineria dezvoltării rurale durabile AP IF 240 50
  Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare A IF 240 60
  Inginerie chimică Inginerie biochimică A IF 240 60
  Inginerie energetică Energetică industrială A IF 240 50
  Inginerie industrială Design industrial A IF 240 30
  Ingineria și managementul calității AP IF 240 75
  Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 75
  Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 50
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism AP IF 240 60
  Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 60
  2 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză A IF 180 50
  Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) A IF 180 50
  Limba și literatura modernă (engleză, franceză) - Limba și literatura română A IF 180 75
  Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare (engleză, franceză) A IF 180 40
  Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 75
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 75
  3 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 90
  Educație fizică și sportivă A IFR 180 75
  Sport și performanță motrică A IF 180 50
  Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 90
  Kinetoterapie și motricitate specială A IFR 180 60
  Psihologie Terapie ocupațională A IF 180 60
  4 Facultatea de Științe Biologie Biologie A IF 180 50
  Informatică Informatică A IF 180 80
  Informatică A IFR 180 75
  Matematică Matematică A IF 180 50
  Fizică Fizică informatică AP IF 180 30
  5 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 100
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 200
  Contabilitate și informatică de gestiune A IFR 180 100
  Marketing Marketing A IF 180 100
  Marketing A ID 180 60
  16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Inginerie Mecanică Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 150
  Autovehicule rutiere A IFR 240 150
  Autovehicule rutiere (în limba engleză) A IF 240 60
  Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 90
  Inginerie mecanică Inginerie mecanică A IF 240 90
  Inginerie mecanică A IFR 240 60
  Inginerie mecanică (în limba engleză) A IF 240 30
  2 Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial Inginerie aerospațială Construcții aerospațiale A IF 240 60
  Inginerie industrială Ingineria și managementul calității A IF 240 60
  Sisteme de producție digitale A IF 240 50
  Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 120
  Inginerie și management Ingineria și managementul afacerilor A IF 240 90
  Inginerie economică industrială A IF 240 90
  Inginerie economică industrială A ID 240 100
  3 Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Ingineria materialelor Știința materialelor A IF 240 50
  Ingineria biomaterialelor AP IF 240 60
  Inginerie industrială Ingineria securității în industrie A IF 240 60
  Ingineria sudării A IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60
  4 Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 50
  Tehnologia informației A IF 240 60
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 100
  Inginerie electrică Electrotehnică A IF 240 60
  Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză) A IF 240 60
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată A IF 240 50
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 75
  Mecatronică și robotică Robotică A IF 240 60
  5 Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 50
  Silvicultură Cinegetică A IF 240 100
  Cinegetică A ID 240 100
  Exploatări forestiere A IF 240 110
  Silvicultură A IF 240 110
  6 Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului A IF 240 80
  Ingineria prelucrării lemnului A IFR 240 75
  Ingineria și designul produselor finite din lemn A IF 240 75
  Ingineria și designul produselor finite din lemn (în limba engleză) AP IF 240 30
  7 Facultatea de Construcții Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A IF 240 60
  Inginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri A IF 240 30
  Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 75
  8 Facultatea de Alimentație și Turism Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 60
  Ingineria produselor alimentare A IF 240 60
  Inginerie mecanică Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară A IF 240 60
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 75
  Inginerie și management Inginerie și management în industria turismului A IF 240 60
  9 Facultatea de Matematică și Informatică Informatică Informatică A IF 180 100
  Informatică A ID 180 100
  Informatică aplicată A IF 180 75
  Informatică aplicată (în limba germană) A IF 180 75
  Matematică Matematică informatică A IF 180 50
  10 Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) A IF 180 60
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 100
  Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 75
  Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică A IF 180 75
  Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 75
  Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 75
  Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale A IF 180 75
  Afaceri internaționale A ID 180 75
  Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 75
  Management Management A IF 180 75
  Management A ID 180 75
  Marketing Marketing A IF 180 100
  Marketing A ID 180 75
  11 Facultatea de Psihologie și Științele Educației Psihologie Psihologie A IF 180 100
  Psihologie A ID 180 60
  Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 120
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar A ID 180 75
  Psihopedagogie specială A IF 180 60
  12 Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 80
  Educație fizică și sportivă A IFR 180 30
  Sport și performanță motrică A IF 180 50
  Sport și performanță motrică A IFR 180 60
  Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 75
  13 Facultatea de Muzică Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 10
  Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 25
  Muzică A IF 180 20
  14 Facultatea de Medicină Sănătate Asistență medicală generală*1) A IF 240 150
  Laborator clinic A IF 180 45
  Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 60
  Medicină*1) A IF 360 150
  15 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura engleză - O limba și literatura modernă (franceză, germană) / Limba și literatura română A IF 180 150
  Limba și literatura chineză - Limba și literatura română/ Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană) A IF 180 75
  Limba și literatura romană - O Limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană) A IF 180 200
  Limba și literatura romană - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) A ID 180 100
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană) A IF 180 80
  Studii culturale Studii americane (în limba engleză) A IF 180 60
  16 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 300
  Drept A IFR 240 100
  17 Facultatea de Sociologie și Comunicare Asistență socială Asistență socială A IF 180 100
  Sociologie Sociologie A IF 180 100
  Resurse umane A IF 180 100
  Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 100
  Media digitală AP IF 180 75
  18 Facultatea de Design de Produs și Mediu Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
  Inginerie industrială Design industrial A IF 240 60
  Design industrial (în limba engleză) A IF 240 60
  Ingineria sistemelor de energii regenerabile A IF 240 60
  Inginerie mecanică Ingineria designului de produs (în limba engleză) A IF 240 60
  Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 65
  Științe inginerești aplicate Inginerie medicală A IF 240 60
  Optometrie A IF 240 60
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1 Facultatea de Arhitectură și Urbanism Arhitectură Arhitectură*1) A IF 360 100
  2 Facultatea de Automatică și Calculatoare Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 150
  Calculatoare (în limba engleză) A IF 240 150
  Tehnologia informației A IF 240 160
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 210
  Automatică și informatică aplicată (în limba engleză) A IF 240 90
  Automatică și informatică aplicată (la Satu Mare) A IF 240 45
  3 Facultatea de Construcții Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice A IF 240 60
  Căi ferate, drumuri și poduri A IF 240 130
  Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 200
  Construcții civile, industriale și agricole (în limba engleză) A IF 240 50
  Construcții civile, industriale și agricole (la Baia Mare) A IF 240 50
  Inginerie urbană și dezvoltare regională A IF 240 60
  Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 50
  Inginerie și management Inginerie și management în construcții A IF 240 60
  4 Facultatea de Construcții de Mașini Inginerie industrială Design industrial A IF 240 60
  Sisteme de producție digitale (la Bistrița) A IF 240 60
  Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 90
  Tehnologia construcțiilor de mașini (în limba germană) A IF 240 60
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Alba Iulia) A IF 240 70
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Satu Mare) A IF 240 60
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Zalău) A IF 240 60
  Tehnologia construcțiilor de mașini (în limba engleză) A IF 240 90
  Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 75
  Inginerie economică industrială (la Bistrița) A IF 240 50
  Inginerie economică industrială (în limba engleză) A IF 240 100
  Inginerie economică industrială (la Alba Iulia) A IF 240 50
  Inginerie economică industrială (la Satu Mare) A IF 240 50
  Mecatronică și robotică Robotică A IF 240 120
  Robotică (în limba engleză) A IF 240 120
  Robotică (la Bistrița) A IF 240 60
  5 Facultatea de Electronică, Telecomunicații si Tehnologia Informației Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată A IF 240 120
  Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 60
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 120
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză) A IF 240 60
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 60
  6 Facultatea de Inginerie Electrică Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 50
  Electronică de putere și acționări electrice A IF 240 60
  Electrotehnică A IF 240 60
  Instrumentație și achiziții de date A IF 240 60
  Inginerie energetică Managementul energiei A IF 240 75
  Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 60
  Științe inginerești aplicate Inginerie medicală A IF 240 75
  Inginerie medicală (la Bistrița) A IF 240 50
  7 Facultatea de Inginerie a Instalațiilor Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A IF 240 200
  8 Facultatea de Autovehicule rutiere, Mecatronică și Mecanică Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 180
  Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 60
  Inginerie mecanică Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară A IF 240 40
  Mecanică fină și nanotehnologii A IF 240 60
  Sisteme și echipamente termice A IF 240 50
  Sisteme și echipamente termice (la Alba Iulia) A IF 240 50
  Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 90
  9 Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor