ORDIN nr. 1.837 din 29 octombrie 2020privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 3 noiembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 11.532/2020 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“ se modifică și va avea următorul cuprins:4. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020
  - mii lei -
  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Buget de stat
  Credite de angajament aprobate 2020Credite bugetare aprobate 2020
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:1.229.3511.229.351
  Programul național de vaccinare431.986431.986
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare459.533459.533
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV307.489307.489
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei29.49829.498
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței845845
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă1.7951.795
  III. Programul național de securitate transfuzională91.90591.905
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:82.78682.786
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin6.1566.156
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică1.3481.348
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană47.64947.649
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 16.38616.386
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer8.7208.720
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D1.3841.384
  Programul național de tratament pentru boli rare933933
  Programul național de management al registrelor naționale210210
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate1.2501.250
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului19.98719.987
  Total buget programe naționale de sănătate publică pentru anul 20201.427.0741.427.074
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate din Fondul de rezervă bugetară111.539111.539
  Reținere 10%00
  TOTAL BUGET AN 20201.538.6131.538.613
  2. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile’’ titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare’’ litera E „Indicatori de evaluare“ punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea SARSCoV-2 efectuate: 2.172.620;3. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera G „Unități de specialitate care implementează:“, punctul 4.15 se modifică și va avea următorul cuprins:4.15. Rețeaua Privată de Sănătate «REGINA MARIA» cu șase entități:4.15.1. S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L., București; 4.15.2. S.C. GENOME GENETICS - S.R.L., București; 4.15.3. S.C. Genetic Center - S.R.L., Cluj-Napoca;4.15.4. S.C. Biostandard 2007 - S.R.L., Oradea, Bihor;4.15.5. S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L., Timișoara;4.15.6. S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L., Brașov.4. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera G „Unități de specialitate care implementează:“, punctul 4.100 se modifică și va avea următorul cuprins:4.100. Spitalul Județean de Urgență Târgoviște cu două puncte de lucru: 4.100.1. laborator BK din cadrul Dispensarului TBC; 4.100.2. laborator de analize medicale - sediul central;5. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera G, după subpunctul 4.136 se introduc paisprezece noi subpuncte, subpunctele 4.137-4.150, cu următorul cuprins:4.137. S.C. DIAMED SERV - S.R.L., Sibiu; 4.138. S.C. CITOBIOMED - S.R.L., București; 4.139. RESIDENT LABORATORY - S.R.L., Oradea, Bihor; 4.140. Spitalul Orășenesc Ineu, Arad; 4.141. Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, Caraș-Severin; 4.142. S.C. TECHNOMED GROUP - S.R.L., Arad; 4.143. S.C. FERTIGYN - S.R.L., Iași; 4.144. Institutul Oncologic «Prof. dr. Alexandru Trestioreanu», București; 4.145. S.C. BIOTEST - S.R.L., Suceava; 4.146. Spitalul Universitar de Urgență Elias, București; 4.147. S.C. EXPERT MED - S.R.L., Bacău; 4.148. S.C. CENTRUL MEDICAL ANTARES - S.R.L. - laborator analize medicale, Roznov, Neamț; 4.149. Spitalul de urgență «Prof. dr. D. Gerota», București; 4.150. S.C. YOKO GENETICS - S.R.L., Ploiești, Prahova.
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 29 octombrie 2020.Nr. 1.837.-----