ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 190 din 28 octombrie 2020privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 30 octombrie 2020  Având în vedere situația complexă generată de evoluția cazurilor noi de infectare cu noul coronavirus COVID-19 în Europa și de implicațiile majore determinate de intrarea pe teritoriul național a unui număr mare de persoane din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat, luând în considerare creșterea zilnică progresivă a numărului de persoane infectate, care determină o presiune permanentă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ-teritoriale și a sistemului sanitar,prin raportare la faptul că în data de 27 septembrie 2020 au avut loc alegeri locale și că în prezent se desfășoară procedurile de validare a aleșilor locali și de constituire a consiliilor locale și județene, procedură ce se vede afectată inclusiv de restricțiile privind prevenirea și combaterea coronavirusului, iar în situația pandemică actuală există aleși locali care sunt afectați de coronavirus, în sensul că sunt în carantină sau în izolare și nu pot participa fizic la ședințele de constituire a consiliilor locale sau județene și nu pot depune jurământul prin prezența fizică, luând în considerare faptul că, în aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, mijloacele de comunicare electronică sunt deja utilizate pentru desfășurarea ședințelor consiliilor locale și județene care au fost constituite, având în vedere dificultățile care pot apărea în contextul în care noile consilii locale sau județene nu au fost constituite și/sau primarii și președinții consiliilor județene nu au depus jurământul, iar consiliile locale, respectiv consiliile județene alese anterior sunt dizolvate și există un vid de autoritate,având în vedere faptul că autoritățile locale nou-alese, legitimate prin votul cetățenilor, se află în imposibilitatea de a își îndeplini rolul stabilit prin Constituție, luând în considerare propunerea formulată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență prevăzută la art. 4 din Hotărârea nr. 47 din 5.10.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice, potrivit căreia persoanele alese la scrutinul electoral organizat în luna septembrie 2020, pentru alegerea primarilor, președinților consiliilor județene și a membrilor consiliilor locale și județene, să poată depune jurământul prevăzut la art. 117 și art. 150 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fără prezența fizică, prin mijloace electronice de comunicare de la distanță, atunci când persoana în cauză se află în izolare sau carantină, ținând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând măsuri urgente în vederea realizării constituirii și funcționării corespunzătoare a autorităților administrației publice locale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNIC(1) Pe durata stării de urgență sau a stării de alertă, declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, consilierii locali, consilierii generali ai municipiului București, consilierii județeni, primarii, primarul general al municipiului București, respectiv președinții consiliilor județene, validați în condițiile legii, care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu au depus jurământul și care se află în izolare sau în carantină, în condițiile art. 7 și 8 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot participa la ședința privind ceremonia de constituire a consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului București, respectiv a consiliilor județene, după caz, prevăzută de art. 116 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și pot depune jurământul prevăzut la art. 117 alin. (1) din același act normativ, în cadrul ședinței/ședințelor privind ceremonia de constituire ori în cadrul primei ședințe a consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului București, respectiv a consiliilor județene, după caz, fără prezența fizică, prin mijloace electronice de comunicare de la distanță audiovideo. (2) Aleșii locali prevăzuți la alin. (1) transmit, prin orice mijloace de comunicare, secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitarea de a participa prin mijloace electronice de comunicare de la distanță, la data luării la cunoștință despre situația de izolare, respectiv de carantină, dar nu mai târziu de ora începerii ședinței. În termen de maximum 24 de ore de la data luării la cunoștință de către aleșii locali a documentului doveditor al stării de izolare sau al stării de carantină, după caz, aceștia îl transmit, prin orice mijloace de comunicare, secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.(3) În situația prevăzută la alin. (2), comunicarea prevăzută la art. 116 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde și aplicația electronică prin intermediul căreia se organizează ședința.(4) Semnarea formularului special pe care este imprimat jurământul depus în condițiile alin. (1) se realizează în prima ședință a consiliului local, a Consiliului General al Municipiului București, respectiv a consiliului județean la care participă aleșii locali prevăzuți la alin. (1).(5) Depunerea jurământului în cadrul ședințelor privind ceremonia de constituire a consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului București, respectiv a consiliilor județene, după caz, care se organizează prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare de la distanță audiovideo, de către persoanele prevăzute la alin. (1) se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.(6) Consilierii locali, consilierii generali, respectiv consilierii județeni, după caz, care au depus jurământul în condițiile alin. (1) sunt luați în calcul la numărul consilierilor locali, al consilierilor generali, respectiv al consilierilor județeni, după caz, care au depus jurământul prevăzut la art. 116 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(7) Alegerea vicepreședinților de consilii județene, a viceprimarilor, inclusiv cei ai sectoarelor municipiului București, se va face după validarea tuturor mandatelor și depunerea jurământului, în condițiile legii, de către toți consilierii județeni/locali.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Sorescu,
  secretar de stat
  București, 28 octombrie 2020.Nr. 190.-----