ORDIN nr. 1.105 din 26 octombrie 2020pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.822 din 27 octombrie 2020
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.105 din 26 octombrie 2020
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 28 octombrie 2020    ORDIN nr. 1.822 din 27 octombrie 2020