ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 30 iunie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 5 iulie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Salariile de bază ale diplomaţilor se stabilesc pe funcţii diplomatice şi consulare. Pentru fiecare funcţie salariile de bază se stabilesc între limita minimă şi cea maximă, prevăzute în anexa nr. 1."2. După alineatul (1) al articolului 12 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Pentru anul 2000, pe baza rezultatului evaluării performanţelor profesionale individuale, salariile de bază stabilite în condiţiile prezentei ordonanţe se aplică în două etape, astfel: două treimi din creşterile salariilor de bază rezultate, începând cu data de 1 iulie 2000, şi o treime din creşterile respective, începând cu data de 1 septembrie 2000, cu încadrarea în cheltuielile aprobate cu aceasta destinaţie în bugetul de stat pe anul 2000."3. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(2) Funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, pe grade profesionale, precum şi limita minimă şi cea maximă ale salariilor de bază sunt prevăzute în anexa nr. 4."  +  Articolul 2Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţa de urgenţă şi înlocuiesc anexele nr. 1-4 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998.  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu luna iulie 2000.  +  Articolul 4Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:───────────────p. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Eugen Dijmărescu,secretar de statMinistrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remeş  +  Anexa 1 SALARIILE DE BAZĂpentru funcţiile diplomatice şi consulare de cariera ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţii diplomatice Nivelul Salariul de bază crt. şi consulare studiilor (lei)                                                        ───────────────────────                                                        minim maxim ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Ambasador S - 9.733.000 2. Ministru plenipotenţiar S - 9.300.000 3. Ministru consilier S 2.665.000 8.828.000 4. Consilier diplomatic, consul general S 2.476.000 8.320.000 5. Secretar I, consul S 2.287.000 7.809.000 6. Secretar II, viceconsul S 2.099.000 7.300.000 7. Secretar III S 1.953.000 6.904.000 8. Ataşat, agent consular S 1.939.000 3.509.000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2 GRADELE DIPLOMATICE ŞI CONSULARE MINIMEnecesare pentru ocuparea funcţiilor diplomatice şi consulare ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Gradul diplomatic sau consular crt. Funcţii diplomatice şi consulare minim necesar pentru încadrare ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii diplomatice Grade diplomatice 1. Ambasador Ambasador 2. Ministru plenipotenţiar Consilier diplomatic 3. Ministru consilier Secretar diplomatic I 4. Consilier diplomatic Secretar diplomatic II 5. Secretar I Secretar diplomatic III 6. Secretar II Ataşat 7. Secretar III Ataşat 8. Ataşat Ataşat b) Funcţii consulare Grade consulare 9. Consul general Viceconsul 10. Consul Agent consular 11. Viceconsul Agent consular 12. Agent consular Agent consular ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3 INDEMNIZAŢIILE DE CONDUCEREcorespunzătoare funcţiilor de conducere exercitate de personalul încadratpe funcţii diplomatice şi consulare de carieră ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Indemnizaţia de conducere, în procente crt. Funcţia din salariul de bază (limita maximă) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Director general 55 2. Director 50 3. Director adjunct 40 4. Şef serviciu 30 5. Şef birou 25 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4 SALARIILE DE BAZĂpentru funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe,pe grade profesionale ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nivelul Salariul de bază crt. Funcţia studiilor (lei)                                                          ────────────────────                                                          minim maxim ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Interpret relaţii diplomatice I S 1.816.000 4.358.000 2. Interpret relaţii diplomatice II S 1.627.000 3.905.000 3. Curier diplomatic I, referent relaţii I,    interpret relaţii diplomatice II S 1.481.000 3.509.000 4. Curier diplomatic II, referent relaţii II S 1.467.000 - ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────