ORDIN nr. 3.985 din 21 octombrie 2020pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.098/2020 privind repartizarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 28 octombrie 2020  Având în vedere prevederile art. I alin. (37) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale art. 11 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019,luând în considerare prevederile Procesului-verbal nr. 4, încheiat în data de 7 octombrie 2020, al Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare,în conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.098/2020 privind repartizarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 15 iunie 2020, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Vetuța Stănescu,
  secretar de stat
  București, 21 octombrie 2020.Nr. 3.985.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2.098/2020)
  SUME ALOCATE
  pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții conform Programului Termoficare
  A. Sume alocate de la bugetul de stat pentru lucrări în derulare, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019
  - lei -
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ-teritorialăDenumirea obiectivului de investițiiValoarea totală a obiectivului de investițiiCofinanțare cu sume din transferuri de la bugetul de stat
  Total, din care: 2018 (realizat)2019 (realizat)2020 (programat)
  1BacăuBacăuModernizarea rețelei de termoficare SACET Bacău - închidere inelară a magistralei Sofert cu Cornișa 9.559.068,516.571.482,251.918.727,030,004.652.755,22
  2BihorOradeaModernizarea rețelei termice de distribuție, a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice - PT 119 și PT 875)10.742.307,307.519.615,113.339.959,530,004.179.655,58
  3BihorOradeaModernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (4 puncte termice - PT 130, PT 604, PT 820, PT 849)7.462.119,905.223.483,931.551.065,760,003.672.418,17
  4BihorOradeaReabilitarea rețelelor secundare PT 1366.460.239,944.522.167,962.106.933,460,002.415.234,50
  5GiurgiuGiurgiuCentrala termică zona Giurgiu Nord4.370.810,783.059.567,011.741.950,010,001.317.617,00
  6GiurgiuGiurgiuCentrala termică zona Istru1.301.884,13867.810,23635.374,230,00232.436,00
  7GorjMotruAchiziție, montaj și punere în funcțiune cazan de apă caldă având putere termică de 3-4 Gcal/h din producția de serie echipat cu arzător pe CLU cu posibilitate de trecere pe gaze naturale970.200,31227.201,220,000,00227.201,22
  8IașiIașiRefacere izolație magistrala de legătură 2xDn110029.346.052,0018.294.885,004.946.670,000,0013.348.215,00
  TOTAL70.212.682,8746.286.212,7116.240.680,020,0030.045.532,69
  B. Sume alocate de la bugetul de stat pentru lucrări noi
  - lei -
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ-teritorialăDenumirea obiectivului de investițiiValoarea totală a obiectivului de investițiiCofinanțare cu sume din transferuri de la bugetul de stat
  Total, din care: 2020 (programat)2021 (estimat)2022 (estimat)
  1AradAradModernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic P.T. 6V11.606.645,568.638.233,76351.098,088.287.135,680,00
  2AradAradModernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic P.T. 4 Macul Roșu10.099.431,247.463.260,22313.250,287.150.009,940,00
  3AradAradModernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic P.T. Pasaj7.753.368,515.793.345,01256.168,765.537.176,250,00
  4BacăuBacăuDezvoltarea pieței de energie termică - etapa a III-a - racordarea la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica4.233.832,783.598.757,863.272.256,33326.501,530,00
  5BihorOradeaDezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul minipunctelor termice4.567.076,093.680.333,501.840.166,731.840.166,770,00
  6BihorOradeaDezafectare PT 855 și alimentarea consumatorilor prin intermediul minipunctelor termice1.398.922,041.123.344,71561.668,17561.676,540,00
  7BihorOradeaModernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 8726.447.451,564.836.928,261.422.545,043.414.383,220,00
  8BihorOradeaDezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul minipunctelor termice1.673.828,761.345.528,57672.764,29672.764,280,00
  9BihorOradeaDezafectarea PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul minipunctelor termice1.444.460,501.156.038,061.156.038,060.000,00
  10BihorOradeaModernizarea sistemului de termoficare pe Str. Libertății, între str. Iosif Vulcan și parcul Traian5.278.241,864.245.611,842.122.805,922.122.805,920,00
  11BihorOradeaModernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 1046.746.575,475.169.302,841.386.788,863.782.513,980,00
  12BihorOradeaModernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 8715.909.893,574.519.642,211.023.432,673.496.209.540,00
  13BihorOradeaModernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 61013.243.437,1010.050.067,162.010.013,438.040.053,730,00
  14BihorOradeaModernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor minipuncte termice8.937.774,187.170.070,883.585.035,443.585.035,440,00
  15BrașovBrașovPompe de circulație cu convertizor, rețea de transport Nord1.303.397,211.107.887,621.107.887,620.000,00
  16GiurgiuGiurgiuRețea de transport agent termic primar tronson F56 - Str. Gloriei648.549,33551.266,00551.266,000.000,00
  17GiurgiuGiurgiuRețea termică bretea de legătură Nord-Centru5.690.965,424.837.320,004.837.320,000.000,00
  18GorjMotruModernizare instalație de evacuare a zgurii și cenușii din cazanul CR010230.215.526,7825.683.197,768.500.000,008.500.000,008.683.197,76
  19HunedoaraBradAdaptarea și optimizarea rețelei de transport agent termic, pentru centrala termică cu funcționare pe biomasă, în municipiul Brad, județul Hunedoara. Etapa II - tronson între punctele de racord la rețeaua existentă C-F11.722.350,001.382.807,001.382.807,000.000,00
  20SibiuSibiuReabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI)1.763.191,491.454.654,841.381.922,1072.732,740,00
  TOTAL130.684.919,45103.807.598,1037.735.234,7857.389.165,568.683.197,76
  C. Sume alocate de la bugetul de stat pentru lucrări în derulare, cu contracte de finanțare încheiate, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019
  - lei -
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ-teritorialăDenumirea obiectivului de investițiiValoarea totală a obiectivului de investițiiCofinanțare cu sume din transferuri de la bugetul de stat
  Total, din care: 2018 (realizat)2019 (realizat)2020 (programat)
  1SuceavaVatra Dornei Reabilitarea sursei și a rețelei de transport și distribuție energie termică în municipiul Vatra Dornei26.894.000,0018.825.800,001.469.748,8815.321.272,002.034.779,12
  TOTAL26.894.000,0018.825.800,001.469.748,8815.321.272,002.034.779,12
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.098/2020)
  SUME
  alocate din Fondul pentru mediu
  - lei -
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ-teritorialăDenumirea obiectivului de investițiiValoarea totală a obiectivului de investițiiCofinanțare cu sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu
  Total, din care: 2020 (programat)2021 (estimat)
  1IașiIașiExtinderea rețelei primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET din municipiul Iași22.497.752,0018.332.542,0010.999.527,007.333.015,00
  2HunedoaraBradModernizare Punct Termic nr. 4 și a rețelelor aferente în municipiul Brad, județul Hunedoara1.842.484,001.509.012,001.109.173,00399.839,00
  3TulceaTulceaReabilitare rețea termoficare agent primar între cartier Vest și CAF 50 Gcal/h - municipiul Tulcea14.728.146,429.972.799,258.500.000,001.472.799,25
  TOTAL39.068.382,4229.814.353,2520.608.700,009.205.653,25
  -----