LEGE nr. 215 din 26 octombrie 2020privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 27 octombrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111 din 20 decembrie 2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.092 din 21 decembrie 2018, cu următoarea completare:– La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:– La articolul 1^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 26 octombrie 2020.Nr. 215.-----