ORDIN nr. 1.817 din 25 septembrie 2020pentru aprobarea Regulamentului de navigație pe canalul Bega în sectorul românesc
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 26 octombrie 2020  Având în vedere Referatul Direcției transport naval nr. 3.775/1.367 din 1.09.2020 prin care se propune aprobarea Regulamentului de navigație pe canalul Bega în sectorul românesc,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. A pct. 40 și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de navigație pe canalul Bega în sectorul românesc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Un exemplar al Regulamentului de navigație pe canalul Bega în sectorul românesc, inclusiv al Regulamentului de navigație pe Dunăre în sectorul românesc, cu amendamentele ulterioare la acestea, și prevederile cu caracter temporar stabilite și publicate sub formă de avize către navigatori de către Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș și Autoritatea Navală Română trebuie să se găsească la bordul fiecărei nave, cu excepția mijloacelor plutitoare, a motovehiculelor nautice și a navelor care nu au echipaj.(2) O versiune electronică a documentelor prevăzute la alin. (1) este acceptată cu condiția de a fi accesibilă în orice moment.  +  Articolul 3Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș și Autoritatea Navală Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  București, 25 septembrie 2020.Nr. 1.817.  +  ANEXĂREGULAMENTde navigație pe canalul Bega în sectorul românesc