ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 179 din 22 octombrie 2020privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 23 octombrie 2020  Ținând cont de riscurile la care sunt supuse efectivele instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, din Ministerul Sănătății și unitățile subordonate, din unitățile sanitare și serviciile de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,pornind de la faptul că pe parcursul stării de urgență instituite din același considerent, instituțiile menționate au avut posibilitatea, potrivit prevederilor art. 6 și 16 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și ale art. 9 și 25 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, de a încadra fără concurs, pe durată determinată de 6 luni, de personal care să contribuie la îndeplinirea misiunilor specifice în contextul determinat, respectiv de personal implicat direct în activități destinate prevenirii și combaterii pandemiei de COVID-19,ținând cont de faptul că măsura angajării fără concurs a fost determinată de necesitatea încadrării imediate de personal care deține competențele necesare exercitării acelor atribuții specifice activităților de prevenire și combatere a pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2,având în vedere starea de fapt obiectivă, determinată de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale și internaționale privind răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru continuarea misiunilor specifice fiecărei instituții se impune luarea de măsuri pentru asigurarea la același nivel a resurselor umane implicate,luând în considerare și faptul că, față de personalul încadrat în condițiile menționate, lipsa unor instrumente juridice care să permită menținerea în activitate a acestuia determină diminuarea capacității instituționale, având în vedere faptul că o diminuare a nivelului de resurse umane implicate în gestionarea situației generate de coronavirusul SARS-CoV-2, cu impact direct asupra nivelului la care instituțiile din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială pot asigura punerea în aplicare a măsurilor destinate prevenirii și combaterii pandemiei de COVID-19, sunt de natură să pună în pericol interesul public, ținând seama de starea de fapt obiectivă, reprezentată de faptul că situația epidemiologică care a determinat această măsură subzistă, chiar și în situația în care cadrul normativ actual permite desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante prin derogare de la dispozițiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încadrarea posturilor vacante prin organizarea de concursuri presupune parcurgerea unor proceduri complexe, consumatoare de timp, iar personalul încadrat printr-o asemenea procedură are nevoie de o perioadă de integrare socioprofesională, specifică adaptării, pentru a fi în măsură să își exercite noile atribuții, ținând cont de faptul că menținerea personalului angajat potrivit dispozițiilor sus-menționate asigură fără întrerupere exercitarea activităților de prevenire și combatere a pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2, luând în considerare faptul că toate aceste aspecte vizează interesul public și pot constitui o vulnerabilitate a modului de acțiune a structurilor implicate, constituind situații de urgență, extraordinare, ce nu pot fi amânate fără riscul unor blocaje sau disfuncționalități instituționale, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICPersonalul angajat fără concurs potrivit prevederilor art. 6 și 16 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României ori, după caz, ale art. 9 și 25 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, în instituțiile din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, din Ministerul Sănătății și unitățile subordonate, din unitățile sanitare și din serviciile de asistență socială, poate fi menținut în activitate peste termenul pentru care a fost încadrat, pentru o durată corespunzătoare celei prevăzute la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 22 octombrie 2020.Nr. 179.----