ORDIN nr. 2.876/1.452/2020pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2020
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.876 din 21 octombrie 2020
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 1.452 din 30 septembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 23 octombrie 2020  Având în vedere prevederile: – Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare; – art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru semestrul II al anului 2020, începând cu luna octombrie 2020, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, nu poate depăși cuantumul de 20,01 lei.  +  Articolul 2Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică și pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2021, respectiv februarie 2021 și martie 2021.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Ioan Burduja,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  -----