ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 29 iunie 2000pentru modificarea art. 45 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, precum şi pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000



    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, se modifica după cum urmează:1. Articolul 45 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Până la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare din cadrul Ministerului Finanţelor exercita atribuţiile date în competenţa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, prevăzute la art. 5, cu excepţia celei prevăzute la lit. j)."2. Articolul 45 alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare din cadrul Ministerului Finanţelor, competentele legale ale Ministerului Finanţelor, precum şi ale Guvernului României, astfel cum sunt prevăzute, la data intrării în vigoare a prezentei legi, la art. 5, 7, 53, 60, 65 şi 67 din Legea nr. 136/1995, se preiau de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, data la care Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare îşi încetează activitatea."  +  Articolul 2Dispoziţiile legale referitoare la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare din cadrul Ministerului Finanţelor îşi menţin valabilitatea până la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit art. 43 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes------------