ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 29 iunie 2000privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Alineatul 1 al articolului 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 179/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 103. - Magistraţii cu o vechime de cel puţin 25 de ani în magistratura beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din câştigul salarial net lunar rezultat din salariul de baza, sporul pentru vechime în munca, sporul pentru stabilitate, precum şi din alte sporuri şi indemnizaţii cu caracter permanent avute la data pensionării, din care s-au dedus sumele prevăzute de reglementările legale privind impozitul pe salarii."  +  Articolul 2 (1) Pensiile de serviciu ale magistraţilor pensionaţi se vor recalcula potrivit art. I. (2) Pensiile de serviciu ale magistraţilor, calculate până la data prezentei ordonanţe de urgenţă pe baza drepturilor prevăzute la art. 10 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare, se considera bine calculate.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------------