ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 29 iunie 2000pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiesti din România, respectiv a anexei la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Anexa la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiesti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 21 mai 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 140/1997, cu modificările ulterioare, se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 2Datele cuprinse la pozițiile 17, 19, 22, 33, 34 și 35din anexa la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, se modifica în conformitate cu datele cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  p. PRIM-MINISTRU,
  MIRCEA CIUMARA
  Contrasemnează:
  p. Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru
  pentru minorități naționale,
  Klaus Fabritius
  p. Ministrul funcției publice,
  Marian Parjol,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              Titularul                      Actul                               actual al   Desti-    Folo-   în bazaNr.    Adresa      Actul de   dreptului   natia     sinta   căruia crt. imobilului  proprietate     de      inițială  actuala a intrat   Observații                               propri-                    în propri-                                etate                       etatea                                                           statului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. București,  Proces-verbal   Statul    Teatrul  Teatrul   Fără   Se restituie   str. Iuliu  nr. 28.575/1940  român    Evreiesc  Evreiesc  titlu  terenul im-   Barasch      al Comisiunii                      de Stat           preuna cu   nr. 15       pentru                                             construcțiile    (fosta str.  înființarea                                           aferente   Biserica     cărților    Udricani     funciare      nr. 15)      în București 2. București,  Proces-verbal   Statul  Locuințe  Sediu    Decretul Se restituie     str. Matei  nr. 29.076/1940  român             firme       nr.   terenul im-   Basarab      al Comisiunii                              112/1989  preuna cu   nr. 50-52    pentru                                      anexa  construcțiile    (fosta str.  înființarea                                 nr 10     aferente   Ghenadie     cărților                                    poziția   Petrescu     funciare                                     80   nr. 58-60)   în București 3. București,  Proces-verbal   Statul  Locuințe  Locuințe Decre-   Se restituie      str.        nr. 730/1940    român              și ate-  tul-    terenul im-   Franceza     al Comisiunii                      lier    lege nr.  preuna cu   nr. 18 și    pentru                                     842/1941  construc-   str. Filitti înființarea                                Decre-     tiile   nr. 13       cărților                                    tul-      aferente   (fosta       funciare                                   lege nr.   str. Carol   în București                               111/1951   nr. 18) 4. Cluj-       Extras C.F.     Statul  Sinagoga  Gradi-  Proces-   Se restituie    Napoca,     nr. 18.214,     român             nita de  verbal    terenul în   Str. Ote-    nr. topo.                         copii   nr.16.829/  suprafața   lului         11.222                           con-     2.300 și  de 462 stp.   nr. 3                                          struita  cererea   județul                                        pe tere- Grupului   Cluj                                           nul și-  de între-                                                  nagogii  prinderi                                                  demolate de gos-                                                           podarie                                                           comunală 5. Petrova,     Extras C.F.    Statul    Baie     Magazin   Fără   Se restituie    Str.         nr. 167,       român    rituala  construit  titlu  terenul în   Principala    nr. topo.                 și     în locul           suprafața   nr. 415,      284, 285                sinagoga sinagogii          de 102+49    județul                                        și baii             stp.     Maramures                                       rituale                                                                       demolate 6. Harlau,      Număr          Statul    Baie     Locuințe  Fără   Se restituie   str. Petru   inventar        român    rituala   și maga-  titlu  terenul im-   Rares        005-2512                           zin               preuna cu   nr. 56                                                            construc-   județul                                                             tiile   Iași                                                               aferente────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              Titularul                      Actul                               actual al   Desti-    Folo-   în bazaNr.    Adresa      Actul de   dreptului   natia     sinta   căruia crt. imobilului  proprietate     de      inițială  actuala imobilul   Observații                               propri-                     a intrat                                 etate                      în propri-                                                             etatea                                                            statului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17. Satu Mare  Extras C.F.     Statul    Convict   Grupul   Decretul   str. Mihai  nr. 977          român    româno-   Școlar   nr. 176/1948   Eminescu    transcris în              catolic   "Unio"   nr. 5,      C.F. nr.   județul     13.235, nr.    Satu       topo, 500/3,    Mare       501, 502, 50319. Oradea,    Extras C.F.     Statul    Spitalul  Direcția     Încheierea   str.        nr. 1.607,       român    Mizeri-   judeteana    nr. 917/1962   Republicii  nr. topo.                 cordian    sanitară    Încheierea   nr. 33 -    584/1, 586,                                     nr. 3354/1967   Str.        587, 588/1,                                                 Snagovului  589   nr. 2,   județul   Bihor 22. Zalau,     Extras C.F.     Statul    Casa de   Casa de   Lege   str.        nr. 3.056,       român    cultura   cultura   nr. 10/1948   Republicii  3.539, nr.                refor-    orașe-    Încheierea   nr. 15,     topo. 421/a/1,            mata      neasca    nr. 78/1967   județul     422/a, tran-   Salaj       scris în C.F.               nr. 133. Galați,      Legea         Statul    Complex   Restau-   Decretul   str.        nr. 83/1932      român    comercial rant și   nr. 303/1948   Domnească   (Monitorul                și cultu- cinemato-           nr. 25, 31    Oficial                 ral al     graf                     (fosta Str.  nr. 89/1932)              comuni-       Domnească                             tatii  nr. 29a-29b)                           elene   județul    Galați34. Nadlac,    Extras C.F.     Statul    Școala    Liceul    Decretul    județul    nr. 3.187,       român    Slovacă   slovac    nr. 176/1948       Arad       8.984, nr.                a bise-   aflat în               topo. 832                  ricii    adminis-                                         evan-     trarea                                         ghelice   Ministe-                                          slovace   rului                                                   Educației                                                   Naționale35. Se elimină────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------