ORDIN nr. 1.477/1.056/2020privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 1.477 din 12 octombrie 2020
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Nr. 1.056 din 14 octombrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 20 octombrie 2020  În baza:– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;– art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România;având în vedere Referatul privind actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (COR) nr. 1.836/DPOCMP din 21.07.2020 și Nota de prezentare și motivare nr. 44.913 din 21.09.2020,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare, și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ministrul muncii și protecției sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IClasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
   +  ANEXĂ
  LISTA
  ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)
  Nr. crt.Denumirea ocupațieiCod COR
  1.administrator programe naționale boli transmisibile325201
  2.agent rețea boli transmisibile325202
  3.arhitect naval 214494
  4.asistent coordonator programe naționale curative și boli netransmisibile325203
  5.auditor public extern121131
  6.cercetător de nave 214495
  7.recepționer medical334403
  8.responsabil tehnic cu execuția214239
  9.stilist extensii de păr514104
  10.transcriptor medical334404
  Se mută ocupația „operator deratizare, dezinsecție, dezinfecție“ din grupa de bază „9624 Muncitori pentru servicii de colectare/distribuție a apei și a lemnelor de foc“ în grupa de bază „9622 Muncitori pentru diverse servicii ocazionale“ la codul 962205.Se mută ocupația „disc jockey“ din grupa de bază „2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori“ în grupa de bază „3435 Alți specialiști asimilați din domeniul artistic și cultural“ la codul 343525.Se redenumește ocupația „agent de penitenciare“ ca „agent de poliție penitenciară“ și păstrează același cod 541301 în grupa de bază „5413 Agenți de penitenciare“.
  ----