ORDIN nr. 1.822 din 6 octombrie 2020pentru aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 20 octombrie 2020    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.578 din 12.08.2020 al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate,în temeiul prevederilor art. 18 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 19 decembrie 2017.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Costel Alexe
    București, 6 octombrie 2020.Nr. 1.822.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde atribuire în administrare a ariilor naturale protejate