ORDIN nr. 149 din 13 octombrie 2020pentru modificarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 20 octombrie 2020    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 15^3 alineatul (2^1), litera a) va avea următorul cuprins:a) susține și promovează proba practică pentru obținerea uneia din categoriile BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E cu autovehicule cu transmisie automată;2. Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene va avea următorul cuprins:Prezentul ordin transpune în legislația națională prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. a) și e), art. 11 alin. (6), art. 12, ale anexei II la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), astfel cum a fost modificată prin pct. II din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere, prin Directiva 2013/47/UE a Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere, prin pct. 1 din anexa la Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere și prin Directiva (UE) 2020/612 a Comisiei din 4 mai 2020 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere.3. La anexa nr. 4 „Caracteristicile care trebuie îndeplinite de autovehiculele folosite pentru examinarea la proba practică“, paragraful „Categoria A2“ va avea următorul cuprins:Categoria A2Motocicleta fără ataș, cu o putere a motorului de cel puțin 20 kW, dar de maximum 35 kW și cu un raport putere/greutate care nu depășește 0,2 kW/KG. Dacă motocicleta este acționată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puțin 250 cm^3. Dacă motocicleta este acționată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puțin 0,15 kW/kg.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin transpune Directiva (UE) 2020/612 a Comisiei din 4 mai 2020 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere.
    Ministrul afacerilor interne,
    Marcel Ion Vela
    București, 13 octombrie 2020.Nr. 149.----