ORDIN nr. 1.760 din 14 octombrie 2020privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 20 octombrie 2020  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. 10.153 din 14.10.2020,având în vedere prevederile:– art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (1)-(3) și art. 7 ale Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 23 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În „Lista specialităților compatibile care pot funcționa în același cabinet“, anexată la anexa nr. 1 „Norme metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale“, grupa 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Grupa 2• reumatologie• medicină fizică și reabilitare• medicină sportivă.2. În anexa nr. 2 „Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate“, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:11. Diabet zaharat, nutriție și boli metabolicea) Dotare cabinet:– tensiometru, stetoscop;– cântar de persoane și cu tijă pentru măsurarea înălțimii;– trusă de diagnostic pentru neuropatie periferică (diapazon, monofilament);– seringi de unică folosință, seturi de perfuzii;– panglică pentru măsurare talie/circumferință;– glucometru pentru aprecierea rapidă a glicemiei;– teste de urină cu minimum 2 parametri: corpi cetonici, glucoză.Opțional: aparat de determinare a hemoglobinei glicozilate, aparat cu bioimpedanță pentru aprecierea compoziției corporale, instrument pentru măsurarea indicelui gleznă-braț, electrocardiograf, oftalmoscop.b) Dotare aparat de urgență:– fiole de glucoză 33%, flacoane ser glucozat 20% și ser fiziologic;– glucagon pentru administrare sc/im.iv sau intranazal;– insulină rapidă umană;– fiole hidrocortizon hemisuccinat;– fiole furosemide;– captopril sau hipotensor pentru urgențe hipertensive.3. În anexa nr. 2 „Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate“, punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:17. GastroenterologieDotare:– tensiometru;– stetoscop;– linie de dezinfecție pentru aparatură optică.Opțional: gastroscop, colonoscop, truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie patologică.4. În anexa nr. 2 „Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate“, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu următorul cuprins:25^1. Medicină de fizică și de reabilitareDotare:a) Cabinet medicină fizică și reabilitare:– tensiometru;– termometru (noncontact);– stetoscop;– ciocan de reflexe;– centimetru;– cântar;– taliometru;– goniometru;– canapea pentru consultații;– trusă sanitară de urgență;– materiale sterile pentru injecții intraarticulare și periarticulare: ace, seringi, comprese, mănuși;– materiale pentru dezinfecția tegumentelor, suprafețelor și aerului;– echipamente de protecție.Observație: Chiar dacă un cabinet de medicină fizică și reabilitare poate funcționa independent, cel mai adesea este recomandat să dispună și de o bază de medicină fizică și de reabilitare, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.222/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea reabilitare medicală, cu modificările ulterioare, ca spațiu destinat aplicării procedurilor specifice de medicină fizică și reabilitare. Baza poate să cuprindă un spațiu pentru aplicarea fizioterapiei cu dotarea menționată la lit. b) și/sau un spațiu pentru sala de kinetoterapie cu dotarea menționată la lit. c).b) Sală pentru fizioterapie:– aparat pentru electrostimulare neuromusculară;– aparat pentru electroterapie antalgică;– aparat pentru ultrasonoterapie;– mijloace de termoterapie, parafină sau alte metode echivalente (Hotpacks).c) Sală de kinetoterapie:– masă de kinetoterapie;– spalier;– saltea;– oglindă de perete de dimensiuni adecvate pentru controlul posturii, mișcărilor etc.;– echipamente diverse: mingi medicinale, gantere, benzi elastic, arcuri, scripeți, corzi;– bicicletă ergometrică sau bandă de mers.5. În anexa nr. 2 „Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate“, punctul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:38. Ortopedie și traumatologieDotare:– tensiometru;– stetoscop;– goniometru;– negatoscop;– ciocan de reflexe;– centimetru/instrument de măsurare a lungimii.Opțional (pentru efectuarea de manopere chirurgicale/ortopedice): pense anatomice, pense chirurgicale, pense hemostatice Pean și Kocher, foarfeci chirurgicale, bisturiu, portac, fire de sutură/ace chirurgicale, ace de puncție, seringi de unică folosință, chiurete de diferite mărimi, tăvițe renale, gipsotom (manual sau motorizat), foarfeci de pansamente, feși gipsate, pansamente sterile, feși de diferite mărimi, mănuși chirurgicale sterile și nesterile.6. În anexa nr. 2 „Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate“, punctul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:39. OtorinolaringologieDotare:– scaun ORL reglabil în înălțime și rabatabil;– set instrumentar ORL necesar examenului clinic (speculi nazali, speculi auriculari, otoscop, apăsător de limbă, oglinzi laringiene și pentru rinofaringe, lampă clar);– endoscop - tijă rigidă sau flexibilă și sursă de lumină;– sursă de aspirație (aspirator chirurgical);– canule de aspitație nazală și auriculară;– pense de diverse tipuri (pensă baionetă, tip Pean, pense de drenaj colecții faringiene);– bisturiu, foarfeci de diverse dimensiuni;– pipă și balon Ruben (eventual sursă de oxigen);– audiometru de screening;– lampă de spirt;– termometru;– substanțe anestezice, vasoconstrictoare;– sterilizator;– aparat de măsurat tensiunea arterială.7. În anexa nr. 2 „Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate“, punctul 45 se abrogă.8. În anexa nr. 2 „Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate“, punctul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:49. Sală de fizioterapie (activitate conexă actului medical):Dotare:Condiții de spațiu:– suprafața utilă a sălii va asigura cel puțin 4,5-5 m^2 pentru fiecare pacient;– sala va avea aerisire naturală directă, cât mai eficientă;– pardoseală caldă (parchet sau scândură) sau mochetă pe beton cu strat amortizor;– cabină de duș (cu apă caldă permanentă) și WC;– spațiu separat pentru dezbrăcat-îmbrăcat.Dotări specifice:– 1 spalier;– 2 saltele;– 1 oglindă de perete;– 1 masă kineto simplă;– 1 bancă;– 2 instalații-montaje scripete cu contragreutăți;– greutăți de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;– minimum 3-4 dispozitive pentru recuperare funcțională din grupa «dispozitive ajutătoare» (de exemplu: pedalier, planșetă basculantă, giroplan, levier pentru cvadriceps, roată și scăriță pentru umăr, placă canadiană, placă pentru abilitățile mâinii etc.);– cântar pentru persoane;– aparat de măsurat tensiunea arterială;– trusă de urgență.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 14 octombrie 2020.Nr. 1.760.----