HOTĂRÂRE nr. 1.284 din 24 octombrie 2007privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se instituie regimul de arie naturală protejată și se aprobă încadrarea în categoria de management ca arie de protecție specială avifaunistică pentru siturile prevăzute în anexa nr. 1.(2) Abrogat. (la 11-10-2011, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 971 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 11 octombrie 2011 ) (3) Lista ariilor de protecție specială avifaunistică declarate anterior prezentei hotărâri este prevăzută în anexa nr. 3.(4) Hărțile ariilor de protecție specială avifaunistică se pun la dispoziția factorilor interesați de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, pentru vizualizare, prin intermediul paginii de internet http://www.biodiversity.ro/n2000/, ca serviciu ArcIMS, având ca fundal vectorii aferenți cadastrului apelor din România, hărțile Direcției Topografice Militare, ediția 2000, scara 1:25.000, precum și mozaicul de imagini satelitare SPOT 2007. (la 11-10-2011, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 971 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 11 octombrie 2011 ) (5) Limitele ariilor de protecție specială avifaunistică declarate prin prezenta hotărâre, delimitate la precizia scării 1:10.000 - 1:25.000, în format digital, ca vectori cu referință geografică în sistemul național de protecție Stereografic 1970, se pun la dispoziție de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului tuturor instituțiilor și persoanelor interesate, prin intermediul propriei pagini web, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (la 11-10-2011, Alineatul (5) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 971 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 11 octombrie 2011 ) (6) Limitele ariilor de protecție specială avifaunistică, prevăzute la alin. (5), se actualizează periodic, potrivit reglementărilor legale în materie în vigoare, ca urmare a delimitării la o scară cu o precizie mai bună. (la 11-10-2011, Alineatul (6) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 971 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 11 octombrie 2011 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 11-10-2011, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 971 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 11 octombrie 2011 )  +  Articolul 3(1) Formularele standard Natura 2000 completate pentru ariile de protecție specială avifaunistică prevăzute în anexa nr. 1 se publică pe site-ul autorității publice centrale pentru protecția mediului.(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului va raporta baza de date cu formularele standard Natura 2000, aprobate potrivit prevederilor alin. (1), către Direcția Generală de Mediu din cadrul Comisiei Europene, conform procedurilor de raportare specifice stabilite de instituția europeană, în condițiile legii. (la 11-10-2011, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 971 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 11 octombrie 2011 )  +  Articolul 3^1Lista speciilor de păsări de interes comunitar pentru care au fost declarate ariile de protecție specială avifaunistică se publică pe site-ul autorității publice centrale pentru protecția mediului. (la 11-10-2011, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 971 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 11 octombrie 2011 )  +  Articolul 4Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 2-4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru vânzări și relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
  Lucia Ana Varga,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dacian Cioloș
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
  Laszlo Borbely
  p. Ministrul internelor și reformei administrative,
  Liviu Radu,
  secretar de stat
  Departamentul pentru Afaceri Europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 24 octombrie 2007.Nr. 1.284.  +  Anexa nr. 1
  LISTA ARIILOR DE PROTECȚIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ
  Denumirea sitului, unitățile administrativ-teritoriale în care este localizat situl și suprafața unității administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente)
  1. ROSPA0001 Aliman-AdamclisiJudețul Constanța: Adamclisi (71%), Aliman (26%), Deleni (12%), Dobromir (2%), Ion Corvin (14%), Peștera (2%), Rasova (19%)2. ROSPA0002 Allah Bair-CapidavaJudețul Constanța: Crucea (23%), Seimeni (16%), Siliștea (1%), Topalu (24%)Județul Ialomița: Bordușani (5%), Făcăeni (7%)3. ROSPA0003 Avrig-Scorei-FăgărașJudețul Sibiu: Arpașu de Jos (2%), Avrig (3%), Cârța (12%), Porumbacu de Jos (2%)Județul Brașov: Beclean (4%), Făgăraș (1%), Ucea (3%), Viștea (3%), Voila (7%)4. ROSPA0004 Balta Albă-Amara-JirlăuJudețul Brăila: Galbenu (5%), Jirlău (7%), Vișani (5%)Județul Buzău: Balta Albă (10%)5. ROSPA0005 Balta Mică a BrăileiJudețul Constanța: Hârșova (2%)Județul Ialomița: Giurgeni (7%)Județul Brăila: Berteștii de Jos (42%), Brăila (2%), Chiscani (29%), Gropeni (17%), Mărașu (9%), Stăncuța (43%)6. ROSPA0006 Balta TătaruJudețul Ialomița: Grivița (<1%), Miloșești (7%), Traian (22%)Județul Brăila: Bărăganul (4%), Ciocile (26%), Cireșu (1%), Dudești (29%), Roșiori (31%), Ulmu (4%), Însurăței (<1%)Județul Buzău: Padina (<1%)7. ROSPA0007 Balta VederoasaJudețul Constanța: Adamclisi (<1%), Aliman (11%), Rasova (6%)8. ROSPA0008 Băneasa-Canaraua FeteiJudețul Constanța: Băneasa (36%), Dobromir (<1%), Lipnița (8%), Oltina (5%)9. ROSPA0009 Beștepe-MahmudiaJudețul Tulcea: Beștepe (11%), Mahmudia (3%), Nufăru (39%), Tulcea (<1%), Valea Nucarilor (<1%)10. ROSPA0010 BistrețJudețul Dolj: Bistreț (6%), Cârna (14%), Goicea (<1%)11. ROSPA0011 BlahnițaJudețul Mehedinți: Burila Mare (94%), Devesel (87%), Gogoșu (94%), Gruia (28%), Hinova (55%), Jiana (51%), Pătulele (1%), Rogova (3%), Vânjuleț (7%)12. ROSPA0012 Brațul BorceaJudețul Călărași: Borcea (6%), Dichiseni (5%), Jegălia (4%), Modelu (<1%), Roseți (5%), Unirea (16%)Județul Ialomița: Bordușani (18%), Fetești (6%), Făcăeni (3%), Stelnica (19%)13. ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-DunăreJudețul Dolj: Calafat (34%), Ciupercenii Noi (59%), Desa (84%), Ghidici (36%), Piscu Vechi (67%), Poiana Mare (38%), Rast (<1%)14. ROSPA0014 Câmpia CermeiuluiJudețul Arad: Apateu (21%), Beliu (24%), Bocsig (51%), Bârsa (8%), Cermei (26%), Cărand (39%), Ignești (<1%), Ineu (46%), Mișca (2%), Pâncota (3%), Sebiș (16%), Seleuș (35%), Tauț (1%), Târnova (5%), Șepreuș (4%), Șicula (5%), Șilindia (3%)15. ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului NegruJudețul Arad: Chișineu-Criș (56%), Grăniceri (40%), Macea (47%), Mișca (39%), Olari (7%), Pilu (23%), Sintea Mare (35%), Socodor (45%), Sântana (8%), Zerind (49%), Zărand (11%), Șepreuș (11%), Șicula (<1%), Șimand (17%)Județul Bihor: Avram Iancu (16%), Batăr (4%), Ciumeghiu (9%), Husasău de Tinca (<1%), Tinca (11%)16. ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea IeruluiJudețul Bihor: Cherechiu (6%), Curtuișeni (32%), Sălacea (30%), Tarcea (47%), Valea lui Mihai (47%), Șimian (46%)Județul Satu Mare: Andrid (42%), Carei (7%), Ciumești (76%), Căuaș (5%), Foieni (54%), Pir (18%), Pișcolt (52%), Sanislău (61%), Santău (15%), Tiream (37%), Urziceni (47%)17. ROSPA0017 Canaralele de la HârșovaJudețul Constanța: Ghindărești (13%), Hârșova (12%)Județul Ialomița: Făcăeni (7%), Giurgeni (20%), Mihail Kogălniceanu (<1%), Vlădeni (12%)18. ROSPA0018 Cheile Bicazului-HășmașJudețul Harghita: Gheorgheni (10%), Sândominic (9%), Tulgheș (<1%)Județul Neamț: Bicaz-Chei (15%), Bicazu Ardelean (<1%), Dămuc (16%)19. ROSPA0019 Cheile DobrogeiJudețul Constanța: Cogealac (12%), Grădina (21%), Mihail Kogălniceanu (7%), Pantelimon (12%), Siliștea (<1%), Săcele (2%), Târgușor (41%)Județul Tulcea: Casimcea (<1%)20. ROSPA0020 Cheile Nerei-BeușnițaJudețul Caraș-Severin: Anina (41%), Bozovici (22%), Ciclova Română (72%), Cărbunari (42%), Dalboșeț (<1%), Lăpușnicu Mare (74%), Oravița (22%), Sasca Montană (38%), Șopotu Nou (16%)21. ROSPA0021 Ciocănești-DunăreJudețul Călărași: Ciocănești (7%)22. ROSPA0022 ComanaJudețul Giurgiu: Băneasa (20%), Colibași (<1%), Comana (83%), Călugăreni (33%), Gostinari (17%), Greaca (2%), Hotarele (14%), Izvoarele (<1%), Mihai Bravu (66%), Prundu (18%), Singureni (18%)Județul Călărași: Căscioarele (<1%)23. ROSPA0023 Confluența Jiu-DunăreJudețul Dolj: Bechet (28%), Bratovoești (23%), Calopăr (16%), Călărași (4%), Dobrești (12%), Drănic (13%), Ghindeni (4%), Gighera (26%), Gângiova (28%), Malu Mare (5%), Mârșani (2%), Ostroveni (63%), Podari (3%), Rojiște (1%), Sadova (12%), Segarcea (<1%), Teasc (15%), Valea Stanciului (6%), Țuglui (10%)24. ROSPA0024 Confluența Olt-DunăreJudețul Teleorman: Islaz (92%), Lița (25%), Lunca (10%), Segarcea-Vale (24%), Turnu Măgurele (19%)Județul Olt: Corabia (18%), Giuvărăști (78%), Gârcov (35%), Izbiceni (7%), Orlea (7%)25. ROSPA0025 Cozia-Buila-VânturarițaJudețul Vâlcea: Berislăvești (14%), Brezoi (31%), Băile Olănești (11%), Bărbătești (15%), Costești (20%), Călimănești (46%), Muereasca (<1%), Perișani (11%), Racovița (23%), Sălătrucel (31%)26. ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaș-Porțile de FierJudețul Mehedinți: Drobeta-Turnu Severin (9%), Dubova (4%), Eșelnița (3%), Ilovița (<1%), Orșova (19%), Svinița (11%)Județul Caraș-Severin: Berzasca (3%), Coronini (26%), Moldova Nouă (15%), Pojejena (7%), Sichevița (4%), Socol (5%)27. ROSPA0027 Dealurile HomoroadelorJudețul Brașov: Augustin (5%), Cața (19%), Homorod (40%), Ormeniș (<1%), Racoș (50%)Județul Covasna: Baraolt (29%), Brăduț (<1%), Vârghiș (90%)Județul Harghita: Lueta (4%), Merești (55%), Mărtiniș (38%), Ocland (70%)28. ROSPA0028 Dealurile Târnavelor-Valea NirajuluiJudețul Mureș: Acățari (68%), Albești (4%), Beica de Jos (2%), Bereni (>99%), Bălăușeri (16%), Chibed (77%), Chiheru de Jos (2%), Coroisânmartin (4%), Crăciunești (46%), Daneș (4%), Eremitu (50%), Ernei (3%), Fântânele (85%), Gheorghe Doja (9%), Ghindari (88%), Gornești (<1%), Gălești (57%), Hodoșa (86%), Miercurea Nirajului (45%), Măgherani (98%), Nadeș (70%), Neaua (97%), Păsăreni (46%), Sighișoara (13%), Sovata (7%), Suplac (2%), Sângeorgiu de Pădure (73%), Sărățeni (57%), Vețca (76%), Vărgata (77%)Județul Harghita: Atid (47%), Corund (10%), Lupeni (3%), Praid (10%), Săcel (25%)29. ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior-Dealurile LipoveiJudețul Timiș: Făget (33%), Margina (61%), Mănăștiur (16%), Ohaba Lungă (52%)Județul Hunedoara: Burjuc (24%), Lăpugiu de Jos (14%), Zam (19%)Județul Arad: Bata (>99%), Birchiș (>99%), Bârzava (13%), Conop (6%), Petriș (5%), Săvârșin (21%), Ususău (11%), Vărădia de Mureș (9%)30. ROSPA0030 Defileul Mureșului SuperiorJudețul Mureș: Deda (3%), Lunca Bradului (9%), Răstolița (14%), Stânceni (22%)Județul Harghita: Toplița (<1%)31. ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-SinoieJudețul Constanța: Cogealac (6%), Corbu (62%), Fântânele (1%), Istria (84%), Mihai Viteazu (75%), Mihail Kogălniceanu (<1%), Săcele (61%)Județul Tulcea: Babadag (21%), Baia (9%), Beștepe (39%), C. A. Rosetti (97%), Ceamurlia de Jos (83%), Ceatalchioi (92%), Chilia Veche (>99%), Crișan (>99%), Grindu (97%), Isaccea (38%), Jijila (10%), Jurilovca (85%), Luncavița (38%), Mahmudia (63%), Maliuc (99%), Mihai Bravu (2%), Murighiol (94%), Niculițel (<1%), Nufăru (38%), Pardina (>99%), Sarichioi (49%), Sfântu Gheorghe (>99%), Somova (54%), Sulina (>99%), Tulcea (29%), Valea Nucarilor (32%), Văcăreni (48%)Județul Galați: Galați (<1%)32. ROSPA0032 Deniz TepeJudețul Tulcea: Mihai Bravu (14%), Mihail Kogălniceanu (6%), Nalbant (<1%)33. ROSPA0033 Depresiunea și Munții GiurgeuluiJudețul Harghita: Borsec (<1%), Ciumani (86%), Corbu (<1%), Cârța (12%), Ditrău (66%), Dănești (<1%), Gheorgheni (46%), Joseni (68%), Lăzarea (64%), Praid (5%), Remetea (55%), Subcetate (<1%), Suseni (64%), Sândominic (4%), Sărmaș (18%), Tulgheș (<1%), Voșlăbeni (68%), Vărșag (<1%)Județul Mureș: Chiheru de Jos (21%), Ibănești (27%), Sovata (20%)34. ROSPA0034 Depresiunea și Munții CiuculuiJudețul Harghita: Ciceu (72%), Ciucsângeorgiu (10%), Cozmeni (1%), Cârța (3%), Căpâlnița (17%), Dănești (<1%), Frumoasa (32%), Leliceni (60%), Lunca de Sus (<1%), Miercurea-Ciuc (34%), Mihăileni (65%), Mădăraș (63%), Păuleni-Ciuc (59%), Racu (87%), Siculeni (83%), Sâncrăieni (49%), Sânmartin (8%), Sânsimion (67%), Sântimbru (42%), Tușnad (28%), Vlăhița (10%), Zetea (12%)35. ROSPA0035 Domogled-Valea CerneiJudețul Mehedinți: Baia de Aramă (3%), Balta (22%), Cireșu (<1%), Isverna (33%), Obârșia-Cloșani (72%), Podeni (8%)Județul Caraș-Severin: Băile Herculane (74%), Cornereva (55%), Mehadia (26%), Teregova (<1%), Zăvoi (1%)Județul Gorj: Padeș (72%), Tismana (10%)Județul Hunedoara: Râu de Mori (<1%)36. ROSPA0036 DumbrăveniJudețul Constanța: Deleni (<1%), Dumbrăveni (45%), Independența (<1%)37. ROSPA0037 Dumbrăvița-Rotbav-Măgura CodleiJudețul Brașov: Codlea (22%), Dumbrăvița (7%), Feldioara (5%), Holbav (2%), Hălchiu (5%), Măieruș (5%)Județul Covasna: Belin (<1%), Hăghig (4%)38. ROSPA0038 Dunăre-OltenițaJudețul Giurgiu: Prundu (2%)Județul Călărași: Chirnogi (27%), Oltenița (1%)39. ROSPA0039 Dunăre-OstroaveJudețul Constanța: Aliman (6%), Cernavodă (7%), Ion Corvin (1%), Lipnița (6%), Oltina (14%), Ostrov (22%), Rasova (13%)Județul Călărași: Borcea (9%), Cuza Vodă (<1%), Călărași (5%), Dichiseni (9%), Jegălia (6%), Modelu (1%), Roseți (6%), Unirea (9%)40. ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul MăcinJudețul Constanța: Ciobanu (8%), Gârliciu (42%), Hârșova (7%), Saraiu (<1%)Județul Tulcea: Carcaliu (14%), Cerna (1%), Dăeni (24%), Greci (<1%), Măcin (6%), Ostrov (27%), Peceneaga (18%), Smârdan (2%), Topolog (4%), Turcoaia (27%)Județul Brăila: Frecăței (14%), Mărașu (<1%)41. ROSPA0041 Eleșteiele Iernut-CipăuJudețul Mureș: Iernut (4%)42. ROSPA0042 Eleșteiele Jijiei și MiletinuluiJudețul Iași: Andrieșeni (11%), Coarnele Caprei (1%), Erbiceni (<1%), Focuri (19%), Fântânele (1%), Gropnița (70%), Movileni (27%), Popricani (18%), Probota (12%), Victoria (6%), Vlădeni (36%), Șipote (8%), Țigănăși (45%)43. ROSPA0043 FrumoasaJudețul Vâlcea: Brezoi (5%), Câineni (5%), Malaia (4%), Voineasa (48%)Județul Hunedoara: Petrila (<1%)Județul Sibiu: Boița (86%), Cisnădie (52%), Cristian (34%), Gura Râului (55%), Jina (84%), Orlat (29%), Râu Sadului (36%), Rășinari (42%), Sadu (17%), Sibiu (8%), Săliște (22%), Tilișca (15%), Tălmaciu (78%)Județul Alba: Cugir (16%), Pianu (1%), Săsciori (<1%), Șugag (72%)44. ROSPA0044 Grădiștea-Căldărușani-DriduJudețul Ilfov: Gruiu (40%), Grădiștea (19%), Moara Vlăsiei (12%), Nuci (21%), Snagov (<1%)Județul Ialomița: Adâncata (<1%), Dridu (8%), Fierbinți-Târg (17%)45. ROSPA0045 Grădiștea Muncelului-CioclovinaJudețul Hunedoara: Baru (41%), Beriu (<1%), Boșorod (43%), Bănița (58%), Orăștioara de Sus (59%), Petroșani (<1%), Pui (38%)Județul Alba: Cugir (<1%)46. ROSPA0046 Gruia-Gârla MareJudețul Mehedinți: Gruia (5%), Gârla Mare (10%), Pristol (<1%), Vrata (37%)47. ROSPA0047 Hunedoara TimișanăJudețul Timiș: Orțișoara (3%)Județul Arad: Vinga (5%), Șagu (5%)48. ROSPA0048 Ianca-Plopu-SăratJudețul Brăila: Gemenele (<1%), Ianca (5%), Movila Miresii (13%), Traian (<1%), Tudor Vladimirescu (<1%)49. ROSPA0049 Iazurile de pe valea Ibănesei-Bașeului-PodrigăiJudețul Botoșani: Concești (4%), Cordăreni (2%), Darabani (2%), Havârna (5%), Hudești (3%), Hănești (5%), Mileanca (3%), Săveni (3%), Ungureni (1%), Vlăsinești (7%), Vorniceni (2%), Știubieni (4%)50. ROSPA0050 Iazurile Miheșu de Câmpie-TăureniJudețul Mureș: Miheșu de Câmpie (9%), Pogăceaua (3%), Sânger (2%), Tăureni (9%), Zau de Câmpie (4%), Șăulia (4%)51. ROSPA0051 Iezerul CălărașiJudețul Călărași: Cuza Voda (21%), Călărași (15%), Grădiștea (2%)52. ROSPA0052 Lacul BeibugeacJudețul Tulcea: Murighiol (<1%)53. ROSPA0053 Lacul BugeacJudețul Constanța: Lipnița (<1%), Ostrov (8%)54. ROSPA0054 Lacul DunăreniJudețul Constanța: Aliman (7%), Ion Corvin (4%)55. ROSPA0055 Lacul GălățuiJudețul Călărași: Alexandru Odobescu (1%), Grădiștea (4%), Independența (<1%)56. ROSPA0056 Lacul OltinaJudețul Constanța: Băneasa (<1%), Lipnița (2%), Oltina (24%)57. ROSPA0057 Lacul SiutghiolJudețul Constanța: Constanța (15%), Lumina (<1%), Năvodari (<1%), Ovidiu (<1%)58. ROSPA0058 Lacul Stânca CosteștiJudețul Botoșani: Manoleasa (4%), Ripiceni (23%), Ștefănești (2%)59. ROSPA0059 Lacul StrachinaJudețul Ialomița: Ograda (10%), Valea Ciorii (8%), Țăndărei (9%)60. ROSPA0060 Lacurile Tașaul-CorbuJudețul Constanța: Corbu (3%), Lumina (<1%), Mihail Kogălniceanu (1%), Năvodari (33%)61. ROSPA0061 Lacul TechirghiolJudețul Constanța: 23 August (<1%), Eforie (<1%), Techirghiol (37%), Topraisar (4%), Tuzla (12%)62. ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe ArgeșJudețul Argeș: Bascov (5%), Bradu (2%), Budeasa (3%), Băiculești (2%), Curtea de Argeș (2%), Călinești (1%), Căteasca (7%), Merișani (9%), Pitești (3%), Topoloveni (<1%), Ștefănești (2%)63. ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși-Bacău-BereștiJudețul Vrancea: Homocea (<1%)Județul Bacău: Bacău (5%), Cleja (3%), Corbasca (6%), Faraoani (1%), Gioseni (9%), Gârleni (<1%), Hemeiuș (6%), Horgești (4%), Itești (5%), Letea Veche (5%), Nicolae Bălcescu (5%), Orbeni (7%), Pâncești (<1%), Răcăciuni (11%), Sascut (4%), Tamași (13%), Tătărăști (10%), Valea Seacă (9%)64. ROSPA0064 Lacurile FălticeniJudețul Suceava: Bosanci (<1%), Bunești (2%), Fălticeni (6%), Horodniceni (<1%), Moara (4%), Rădășeni (7%)65. ROSPA0065 Lacurile Fundata-AmaraJudețul Ialomița: Amara (3%), Andrășești (16%), Gheorghe Doja (13%), Reviga (2%), Slobozia (<1%)66. ROSPA0066 Limanu-HergheliaJudețul Constanța: Limanu (2%), Mangalia (10%)67. ROSPA0067 Lunca BarcăuluiJudețul Bihor: Diosig (2%), Roșiori (47%), Tămășeu (54%)68. ROSPA0068 Lunca inferioară a TuruluiJudețul Satu Mare: Agriș (19%), Botiz (<1%), Călinești-Oaș (42%), Gherța Mică (34%), Halmeu (<1%), Lazuri (20%), Livada (43%), Medieșu Aurit (15%), Micula (54%), Orașu Nou (40%), Porumbești (22%), Turulung (40%), Turț (2%)69. ROSPA0069 Lunca Mureșului InferiorJudețul Timiș: Cenad (13%), Periam (3%), Saravale (3%), Sânnicolau Mare (<1%), Sânpetru Mare (9%)Județul Arad: Arad (7%), Felnac (30%), Nădlac (3%), Pecica (16%), Secusigiu (38%), Semlac (8%), Zădăreni (16%), Șeitin (11%)70. ROSPA0070 Lunca Prutului-Vlădești-FrumușițaJudețul Galați: Foltești (53%), Frumușița (58%), Fârțănești (<1%), Galați (<1%), Măstăcani (34%), Oancea (7%), Tulucești (9%), Vlădești (26%)71. ROSPA0071 Lunca Siretului InferiorJudețul Brăila: Măxineni (4%), Siliștea (3%), Vădeni (5%)Județul Galați: Braniștea (53%), Cosmești (26%), Fundeni (65%), Independența (45%), Ivești (5%), Liești (4%), Movileni (33%), Nicorești (15%), Nămoloasa (40%), Piscu (34%), Poiana (39%), Schela (2%), Slobozia Conachi (<1%), Tudor Vladimirescu (52%), Umbrărești (16%), Șendreni (2%)Județul Vrancea: Adjud (28%), Biliești (35%), Garoafa (17%), Homocea (16%), Mărășești (16%), Nănești (8%), Ploscuțeni (30%), Pufești (18%), Ruginești (5%), Suraia (16%), Vulturu (6%), Vânători (12%)72. ROSPA0072 Lunca Siretului MijlociuJudețul Bacău: Dămienești (8%), Filipești (22%), Negri (<1%)Județul Neamț: Doljești (14%), Gâdinți (12%), Horia (15%), Icușești (15%), Ion Creangă (21%), Roman (8%), Sagna (6%), Secuieni (4%), Tămășeni (17%)Județul Iași: Alexandru I. Cuza (16%), Butea (15%), Hălăucești (14%), Mircești (3%), Mogoșești-Siret (12%), Răchiteni (22%), Stolniceni-Prăjescu (6%)73. ROSPA0073 Măcin-NiculițelJudețul Tulcea: Carcaliu (33%), Cerna (36%), Frecăței (11%), Greci (96%), Hamcearca (78%), Horia (29%), I. C. Brătianu (10%), Isaccea (22%), Izvoarele (63%), Jijila (44%), Luncavița (53%), Măcin (42%), Nalbant (4%), Niculițel (45%), Smârdan (14%), Turcoaia (36%), Valea Teilor (>99%), Văcăreni (39%)74. ROSPA0074 MaglavitJudețul Dolj: Calafat (5%), Cetate (11%), Maglavit (21%)75. ROSPA0075 Măgura OdobeștiJudețul Vrancea: Bolotești (47%), Broșteni (37%), Jariștea (24%), Mera (41%), Reghiu (4%), Valea Sării (<1%), Vidra (20%)76. ROSPA0076 Marea NeagrăJudețul Constanța: Constanța (<1%), Corbu (<1%), Costinești (<1%), Eforie (<1%), Limanu (<1%), Mangalia (<1%), Mihai Viteazu (<1%), Tuzla (<1%)Județul Tulcea: Jurilovca (<1%), Sfântu Gheorghe (<1%), Sulina (<1%)77. ROSPA0077 MăxineniJudețul Brăila: Măxineni (11%)78. ROSPA0078 Mlaștina SatchinezJudețul Timiș: Satchinez (2%)79. ROSPA0079 Mlaștinile MuraniJudețul Timiș: Orțișoara (<1%), Pișchia (2%)80. ROSPA0080 Munții Almăjului-LocveiJudețul Mehedinți: Breznița-Ocol (22%), Drobeta-Turnu Severin (42%), Dubova (89%), Eșelnița (55%), Ilovița (65%), Izvoru Bârzii (<1%), Orșova (80%), Svinița (86%)Județul Caraș-Severin: Berzasca (90%), Bănia (<1%), Coronini (73%), Cărbunari (36%), Gârnic (>99%), Moldova Nouă (85%), Naidăș (<1%), Pojejena (91%), Sasca Montană (<1%), Sichevița (81%), Socol (13%), Topleț (9%), Șopotu Nou (28%)81. ROSPA0081 Munții Apuseni-VlădeasaJudețul Alba: Albac (27%), Arieșeni (54%), Gârda de Sus (60%), Horea (46%), Scărișoara (59%)Județul Bihor: Budureasa (45%), Buntești (11%), Câmpani (44%), Nucet (42%), Pietroasa (83%)Județul Cluj: Beliș (97%), Călățele (8%), Măguri-Răcătău (<1%), Mărgău (49%), Mărișel (6%), Poieni (12%), Săcuieu (75%)82. ROSPA0082 Munții Bodoc-BaraoltJudețul Brașov: Bod (<1%), Hărman (3%), Măieruș (<1%), Sânpetru (<1%)Județul Covasna: Aita Mare (66%), Arcuș (65%), Baraolt (27%), Belin (58%), Bixad (58%), Bodoc (73%), Bățani (38%), Cernat (<1%), Dalnic (6%), Ghidfalău (44%), Hăghig (47%), Ilieni (46%), Malnaș (90%), Micfalău (75%), Moacșa (19%), Sfântu Gheorghe (17%), Turia (2%), Valea Crișului (61%), Vâlcele (75%)Județul Harghita: Cozmeni (1%)83. ROSPA0083 Munții Rarău-GiumalăuJudețul Suceava: Crucea (4%), Câmpulung Moldovenesc (4%), Dorna-Arini (<1%), Stulpicani (5%)84. ROSPA0084 Munții RetezatJudețul Gorj: Padeș (<1%), Tismana (2%)Județul Hunedoara: Pui (<1%), Râu de Mori (52%), Sălașu de Sus (41%), Uricani (16%)Județul Caraș-Severin: Zăvoi (11%)85. ROSPA0085 Munții RodneiJudețul Bistrița-Năsăud: Maieru (56%), Parva (17%), Rebrișoara (32%), Rodna (55%), Romuli (7%), Sângeorz-Băi (39%), Telciu (11%), Șanț (55%)Județul Suceava: Coșna (2%), Cârlibaba (<1%)Județul Maramureș: Borșa (10%), Moisei (42%), Săcel (9%)86. ROSPA0086 Munții Semenic-Cheile CarașuluiJudețul Caraș-Severin: Anina (34%), Bozovici (23%), Brebu Nou (<1%), Carașova (68%), Goruia (5%), Mehadica (<1%), Prigor (22%), Reșița (8%), Teregova (8%), Văliug (59%)87. ROSPA0087 Munții TrascăuluiJudețul Alba: Aiud (32%), Cricău (43%), Galda de Jos (45%), Ighiu (52%), Livezile (84%), Meteș (53%), Mirăslău (27%), Mogoș (1%), Ocoliș (97%), Ponor (12%), Poșaga (44%), Rimetea (97%), Râmeț (96%), Stremț (43%), Sălciua (25%), Zlatna (14%), Întregalde (51%)Județul Cluj: Băișoara (9%), Iara (61%), Mihai Viteazu (20%), Moldovenești (29%), Petreștii de Jos (31%), Săndulești (25%), Tureni (1%)88. ROSPA0088 Munții VranceiJudețul Buzău: Gura Teghii (<1%)Județul Vrancea: Nistorești (9%), Păulești (86%), Soveja (<1%), Tulnici (92%)Județul Covasna: Brețcu (<1%), Covasna (<1%), Ghelința (<1%), Ojdula (<1%), Zăbala (<1%)Județul Bacău: Mănăstirea Cașin (<1%)89. ROSPA0089 Obcina FeredeuluiJudețul Suceava: Breaza (37%), Brodina (41%), Câmpulung Moldovenesc (23%), Frumosu (19%), Fundu Moldovei (6%), Izvoarele Sucevei (58%), Moldova-Sulița (33%), Moldovița (56%), Pojorâta (<1%), Sadova (82%), Ulma (80%), Vama (13%), Vatra Moldoviței (33%)90. ROSPA0090 Ostrovu Lung-GostinuJudețul Giurgiu: Gostinu (23%), Oinacu (3%), Prundu (6%)91. ROSPA0091 Pădurea BabadagJudețul Tulcea: Babadag (38%), Baia (38%), Beidaud (<1%), Ceamurlia de Jos (1%), Cerna (9%), Ciucurova (97%), Dorobanțu (45%), Horia (4%), Izvoarele (<1%), Jurilovca (2%), Mihai Bravu (6%), Nalbant (35%), Ostrov (2%), Peceneaga (11%), Sarichioi (11%), Slava Cercheză (>99%), Stejaru (41%), Topolog (10%)92. ROSPA0092 Pădurea BârnovaJudețul Vaslui: Tăcuta (2%)Județul Iași: Bârnova (32%), Ciurea (12%), Comarna (2%), Dobrovăț (50%), Grajduri (<1%), Iași (<1%), Schitu Duca (50%), Tomești (11%)93. ROSPA0093 Pădurea BogataJudețul Brașov: Apața (<1%), Comana (<1%), Crizbav (<1%), Feldioara (<1%), Hoghiz (22%), Măieruș (38%)94. ROSPA0094 Pădurea HagieniJudețul Constanța: Albești (5%), Limanu (9%), Mangalia (<1%), Pecineaga (<1%)95. ROSPA0095 Pădurea MacedoniaJudețul Timiș: Ciacova (12%), Ghilad (23%), Giulvăz (3%), Livezile (<1%)96. ROSPA0096 Pădurea MicleștiJudețul Vaslui: Boțești (20%), Bunești-Averești (10%), Miclești (47%)Județul Iași: Ciortești (35%), Dolhești (50%)97. ROSPA0097 Pescăria Cefa-Pădurea RădvaniJudețul Bihor: Cefa (56%), Mădăras (33%), Salonta (16%), Sânnicolau Român (32%), Toboliu (<1%)98. ROSPA0098 Piemontul FăgărașJudețul Argeș: Arefu (<1%)Județul Sibiu: Arpașu de Jos (51%), Avrig (27%), Cârța (<1%), Cârțișoara (72%), Porumbacu de Jos (65%), Racovița (58%), Turnu Roșu (12%)Județul Brașov: Drăguș (51%), Hârseni (39%), Lisa (60%), Recea (43%), Sâmbăta de Sus (41%), Ucea (18%), Victoria (45%), Viștea (21%), Șinca (52%), Șinca Nouă (21%)99. ROSPA0099 Podișul HârtibaciuluiJudețul Sibiu: Agnita (94%), Alțina (97%), Arpașu de Jos (15%), Avrig (10%), Biertan (64%), Bruiu (98%), Brădeni (95%), Bârghiș (97%), Chirpăr (97%), Cârța (25%), Dumbrăveni (18%), Hoghilag (43%), Iacobeni (95%), Laslea (94%), Marpod (97%), Merghindeal (97%), Mihăileni (51%), Moșna (45%), Nocrich (96%), Porumbacu de Jos (5%), Roșia (23%), Valea Viilor (8%), Vurpăr (30%)Județul Brașov: Beclean (49%), Bunești (63%), Cincu (96%), Comana (43%), Făgăraș (23%), Hoghiz (5%), Jibert (90%), Mândra (23%), Părău (1%), Rupea (19%), Ticușu (97%), Ucea (2%), Ungra (60%), Viștea (12%), Voila (21%), Șercaia (31%), Șoarș (98%)Județul Mureș: Albești (31%), Apold (97%), Daneș (72%), Saschiz (52%), Sighișoara (26%), Vânători (13%)100. ROSPA0100 Stepa CasimceaJudețul Constanța: Pantelimon (<1%), Vulturu (<1%)Județul Tulcea: Baia (<1%), Beidaud (32%), Casimcea (53%), Stejaru (7%), Topolog (13%)101. ROSPA0101 Stepa Saraiu-HoreaJudețul Constanța: Crucea (<1%), Gârliciu (3%), Horia (13%), Saraiu (27%)102. ROSPA0102 SuhaiaJudețul Teleorman: Lisa (15%), Seaca (3%), Suhaia (25%), Viișoara (4%)103. ROSPA0103 Valea AlceuluiJudețul Bihor: Girișu de Criș (28%), Nojorid (12%), Sânnicolau Român (<1%), Toboliu (16%)104. ROSPA0104 Bazinul FizeșuluiJudețul Cluj: Bonțida (<1%), Cătina (1%), Fizeșu Gherlii (2%), Geaca (6%), Gherla (2%), Sic (11%), Țaga (3%)105. ROSPA0105 Valea MostișteaJudețul Călărași: Dorobanțu (3%), Frăsinet (19%), Gurbănești (6%), Mânăstirea (12%), Sohatu (<1%), Sărulești (5%), Ulmu (20%), Valea Argovei (11%)106. ROSPA0106 Valea Oltului InferiorJudețul Olt: Brâncoveni (23%), Băbiciu (20%), Cilieni (14%), Coteana (7%), Curtișoara (30%), Dobrosloveni (19%), Dobroteasa (10%), Drăgănești-Olt (14%), Dăneasa (48%), Fălcoiu (56%), Fărcașele (50%), Gostavățu (15%), Grădinari (12%), Găneasa (2%), Ipotești (26%), Izbiceni (21%), Milcov (38%), Mărunței (21%), Osica de Sus (26%), Piatra-Olt (6%), Pleșoiu (12%), Radomirești (<1%), Rusănești (16%), Scărișoara (21%), Slatina (2%), Slătioara (25%), Sprâncenata (52%), Stoenești (20%), Strejești (5%), Teslui (28%), Tia Mare (31%), Verguleasa (20%), Vulturești (21%)Județul Teleorman: Beciu (35%), Lunca (8%), Plopii-Slăvitești (43%), Saelele (73%), Segarcea-Vale (<1%), Slobozia Mândra (38%), Uda-Clocociov (37%)Județul Vâlcea: Budești (13%), Băbeni (29%), Drăgoești (20%), Drăgășani (11%), Galicea (22%), Ionești (34%), Mihăești (2%), Olanu (14%), Orlești (16%), Prundeni (13%), Râmnicu Vâlcea (6%), Voicești (35%)107. ROSPA0107 Vânători-NeamțJudețul Neamț: Agapia (57%), Brusturi (33%), Bălțătești (40%), Crăcăoani (80%), Gârcina (<1%), Hangu (<1%), Pipirig (<1%), Răucești (9%), Târgu-Neamț (9%), Vânători-Neamț (75%)Județul Suceava: Boroaia (<1%), Râșca (<1%)108. ROSPA0108 Vedea-DunăreJudețul Teleorman: Bragadiru (13%), Bujoru (16%), Cervenia (15%), Conțești (9%), Frumoasa (3%), Năsturelu (6%), Pietroșani (54%), Smârdioasa (<1%)Județul Giurgiu: Giurgiu (<1%), Găujani (36%), Malu (56%), Slobozia (42%), Vedea (46%)109. ROSPA0109 Acumulările BelceștiJudețul Iași: Belcești (13%), Ceplenița (4%), Coarnele Caprei (<1%), Cotnari (2%), Deleni (<1%), Hârlău (<1%), Scobinți (4%)110. ROSPA0110 Acumulările Rogojești-BuceceaJudețul Suceava: Grămești (3%), Hânțești (3%), Siret (6%), Zvoriștea (1%)Județul Botoșani: Mihăileni (14%), Vârfu Câmpului (15%)111. ROSPA0111 Berteștii de Sus-Gura IalomițeiJudețul Ialomița: Giurgeni (9%), Gura Ialomiței (30%), Mihail Kogălniceanu (<1%)Județul Brăila: Berteștii de Jos (12%), Victoria (7%), Însurăței (4%)112. ROSPA0112 Câmpia GherghițeiJudețul Ialomița: Adâncata (7%), Armășești (14%), Bărbulești (1%), Jilavele (62%)Județul Prahova: Baba Ana (<1%), Boldești-Grădiștea (18%), Ciorani (<1%), Colceag (<1%), Fulga (12%), Sălciile (10%)Județul Buzău: Amaru (12%), Glodeanu Sărat (3%), Mihăilești (12%), Movila Banului (<1%), Săhăteni (<1%)113. ROSPA0113 CânepiștiJudețul Cluj: Ceanu Mare (10%), Câmpia Turzii (<1%), Ploscoș (39%), Turda (34%), Viișoara (9%)114. ROSPA0114 Cursul mijlociu al SomeșuluiJudețul Sălaj: Benesat (74%), Băbeni (67%), Cehu Silvaniei (8%), Cristolț (<1%), Ileanda (25%), Jibou (21%), Letca (34%), Lozna (79%), Năpradea (93%), Rus (35%), Someș-Odorhei (46%), Surduc (16%), Sălățig (6%)Județul Maramureș: Mireșu Mare (8%), Ulmeni (27%), Valea Chioarului (10%)115. ROSPA0115 Defileul Crișului Repede-Valea IaduluiJudețul Bihor: Borod (1%), Bratca (16%), Budureasa (5%), Bulz (57%), Curățele (4%), Căbești (1%), Măgești (12%), Vadu Crișului (28%), Șuncuiuș (22%)Județul Cluj: Poieni (<1%)116. ROSPA0116 Dorohoi-Șaua BuceceiJudețul Iași: Deleni (<1%), Sirețel (23%)Județul Suceava: Dolhasca (8%)Județul Botoșani: Brăești (21%), Bucecea (10%), Corni (44%), Cristești (26%), Curtești (21%), Dorohoi (4%), Leorda (20%), Lozna (25%), Mihai Eminescu (2%), Tudora (41%), Vlădeni (10%), Vorona (32%), Vârfu Câmpului (31%), Văculești (37%), Șendriceni (38%)117. ROSPA0117 Drocea-ZarandJudețul Arad: Almaș (51%), Brazii (21%), Buteni (14%), Bârzava (54%), Chisindia (72%), Conop (<1%), Gurahonț (5%), Tauț (43%)118. ROSPA0118 Grindu-Valea MăcrișuluiJudețul Ialomița: Grindu (21%), Gârbovi (<1%), Valea Măcrișului (44%)119. ROSPA0119 Horga-ZorleniJudețul Vaslui: Banca (20%), Epureni (69%), Fruntișeni (61%), Grivița (8%), Murgeni (<1%), Mălușteni (23%), Vinderei (20%), Zorleni (52%), Șuletea (23%)120. ROSPA0120 Kogălniceanu-Gura IalomițeiJudețul Ialomița: Giurgeni (28%), Mihail Kogălniceanu (46%), Platonești (1%), Vlădeni (<1%), Țăndărei (<1%)121. ROSPA0121 Lacul BrateșJudețul Tulcea: Grindu (<1%)Județul Galați: Galați (63%), Tulucești (<1%), Vânători (<1%)122. ROSPA0122 Lacul și Pădurea CernicaJudețul Călărași: Fundeni (<1%)Județul Ilfov: Brănești (4%), Cernica (5%), Găneasa (<1%), Pantelimon (48%)123. ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crișul RepedeJudețul Bihor: Aleșd (<1%), Aștileu (2%), Ineu (<1%), Lugașu de Jos (15%), Oradea (<1%), Oșorhei (3%), Săcădat (4%), Tileagd (4%), Țețchea (2%)124. ROSPA0124 Lacurile de pe Valea IlfovuluiJudețul Dâmbovița: Nucet (6%), Ulmi (2%), Văcărești (9%)125. ROSPA0125 Lacurile Vaduri și PângărațiJudețul Neamț: Alexandru cel Bun (2%), Piatra-Neamț (1%), Pângărați (1%)126. ROSPA0126 Livezile-DolațJudețul Timiș: Banloc (2%), Ghilad (15%), Giera (<1%), Livezile (75%)127. ROSPA0127 Lunca BârzaveiJudețul Timiș: Banloc (18%), Denta (4%), Deta (<1%)128. ROSPA0128 Lunca TimișuluiJudețul Timiș: Bucovăț (2%), Buziaș (9%), Chevereșu Mare (51%), Giroc (12%), Moșnița Nouă (7%), Pădureni (30%), Racovița (20%), Recaș (2%), Sacoșu Turcesc (21%), Topolovățu Mare (<1%), Șag (7%)129. ROSPA0129 Masivul CeahlăuJudețul Neamț: Bicaz (64%), Bicazu Ardelean (31%), Ceahlău (81%), Grințieș (26%), Tașca (47%)Județul Harghita: Tulgheș (<1%)130. ROSPA0130 Mața-Cârja-RădeanuJudețul Galați: Cavadinești (12%), Oancea (6%), Suceveni (4%)Județul Vaslui: Blăgești (7%), Fălciu (10%), Murgeni (14%)131. ROSPA0131 Munții MaramureșuluiJudețul Maramureș: Bistra (23%), Borșa (39%), Poienile de sub Munte (74%), Repedea (66%), Vișeu de Sus (51%)Județul Suceava: Cârlibaba (<1%)132. ROSPA0132 Munții MetaliferiJudețul Hunedoara: Baia de Criș (4%), Balșa (62%), Blăjeni (6%), Buceș (<1%), Bucureșci (10%), Bulzeștii de Sus (9%), Băița (34%), Certeju de Sus (29%), Geoagiu (19%), Rapoltu Mare (<1%), Ribița (17%)Județul Alba: Almașu Mare (36%), Avram Iancu (4%), Ceru-Băcăinți (<1%), Ciuruleasa (5%), Vidra (3%)133. ROSPA0133 Munții CălimaniJudețul Mureș: Lunca Bradului (16%), Răstolița (22%), Stânceni (<1%)Județul Harghita: Bilbor (4%), Toplița (5%)Județul Bistrița-Năsăud: Bistrița Bârgăului (1%)Județul Suceava: Dorna Candrenilor (9%), Panaci (<1%), Poiana Stampei (41%), Șaru Dornei (9%)134. ROSPA0134 Munții GutâiJudețul Maramureș: Baia Mare (9%), Baia Sprie (6%), Budești (2%), Cavnic (12%), Câmpulung la Tisa (11%), Desești (61%), Giulești (36%), Ocna Șugatag (30%), Remeți (<1%), Sarasău (41%), Sighetu Marmației (32%), Săpânța (32%), Șișești (9%)135. ROSPA0135 Nisipurile de la DăbuleniJudețul Olt: Grojdibodu (39%), Gura Padinii (15%), Ianca (44%)Județul Dolj: Călărași (8%), Dăbuleni (15%)136. ROSPA0136 Oltenița-UlmeniJudețul Călărași: Chiselet (31%), Dorobanțu (3%), Mânăstirea (26%), Oltenița (41%), Spanțov (28%), Ulmeni (<1%)137. ROSPA0137 Pădurea RadomirJudețul Olt: Drăghiceni (14%)Județul Dolj: Dioști (14%)138. ROSPA0138 Piatra Șoimului-Scorțeni-GârleniJudețul Bacău: Balcani (17%), Blăgești (69%), Gârleni (40%), Hemeiuș (15%), Mărgineni (27%), Pârjol (29%), Scorțeni (57%), Strugari (<1%)Județul Neamț: Borlești (40%), Cândești (48%), Dumbrava Roșie (24%), Piatra Șoimului (44%), Piatra-Neamț (2%), Rediu (30%), Tazlău (34%)139. ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi-VințuJudețul Hunedoara: Geoagiu (14%), Hărău (5%), Rapoltu Mare (17%), Simeria (12%), Turdaș (3%)Județul Alba: Alba Iulia (9%), Blandiana (11%), Vințu de Jos (18%), Șibot (14%)140. ROSPA0140 ScrovișteaJudețul Dâmbovița: Niculești (<1%)Județul Ilfov: Ciolpani (26%), Periș (29%), Snagov (<1%)Județul Prahova: Poienarii Burchii (<1%)141. ROSPA0141 Subcarpații VranceiJudețul Buzău: Bisoca (7%), Buda (71%), Grebănu (12%), Murgești (27%), Pardoși (50%), Podgoria (27%), Topliceni (47%), Valea Salciei (38%)Județul Vrancea: Bordești (45%), Broșteni (27%), Chiojdeni (30%), Cotești (25%), Cârligele (39%), Dumbrăveni (<1%), Dumitrești (25%), Gura Caliței (34%), Jitia (27%), Mera (22%), Poiana Cristei (72%), Popești (4%), Slobozia Bradului (29%), Tâmboești (40%), Urechești (35%), Vârteșcoiu (27%)142. ROSPA0142 Teremia Mare-TomnaticJudețul Timiș: Comloșu Mare (17%), Gottlob (25%), Lovrin (<1%), Teremia Mare (37%), Tomnatic (21%)143. ROSPA0143 Tisa SuperioarăJudețul Maramureș: Bocicoiu Mare (15%), Câmpulung la Tisa (18%), Remeți (9%), Sarasău (17%), Sighetu Marmației (2%), Săpânța (4%)144. ROSPA0144 Uivar-DiniașJudețul Timiș: Cenei (<1%), Otelec (2%), Parța (<1%), Peciu Nou (51%), Sânmihaiu Român (4%), Uivar (25%)145. ROSPA0145 Valea CălmățuiuluiJudețul Brăila: Bordei Verde (9%), Cireșu (19%), Dudești (<1%), Surdila-Greci (3%), Ulmu (16%), Zăvoaia (35%), Însurăței (13%)Județul Buzău: C. A. Rosetti (2%), Cilibia (12%), Costești (7%), Gherăseni (13%), Gălbinași (2%), Largu (21%), Luciu (43%), Rușețu (10%), Smeeni (16%), Țintești (6%)146. ROSPA0146 Valea CâlnișteiJudețul Giurgiu: Ghimpați (5%), Izvoarele (<1%), Răsuceni (7%), Schitu (11%)Județul Teleorman: Bujoreni (7%), Drăgănești-Vlașca (1%)147. ROSPA0148 Vitănești-RăsmireștiJudețul Teleorman: Alexandria (1%), Mârzănești (<1%), Măgura (3%), Răsmirești (7%), Vitănești (7%)148. ROSPA0149 Depresiunea BozoviciJudețul Caraș-Severin: Bozovici (7%), Bănia (12%), Dalboșeț (20%), Eftimie Murgu (7%), Lăpușnicu Mare (25%) (la 11-10-2011, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 971 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 11 octombrie 2011 )
  -------