LEGE nr. 113 din 30 iunie 2000privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1999 pentru facilitarea aplicării convenţiilor internaţionale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privinta predării-preluării condamnaţilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 3 iulie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 69 din 26 august 1999 pentru facilitarea aplicării convenţiilor internaţionale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privinta predării-preluării condamnaţilor, emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 14 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 30 august 1999.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,NICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU────────