ORDIN nr. 1.145/2.576/2020privind modificarea art. 11 din Schema de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 1.092/2.083/2020
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.145 din 2 octombrie 2020
 • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI Nr. 2.576 din 2 octombrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 7 octombrie 2020  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. 11.579 din 11.09.2020 și confirmarea avizului prin Adresa nr. 12.414 din 1.10.2020,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare, și ale art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020,ministrul fondurilor europene și președintele Autorității pentru Digitalizarea României emit următorul ordin:  +  Articolul IArticolul 11 din Schema de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 1.092/2.083/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 15 septembrie 2020, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Pot beneficia de ajutor de minimis în baza prezentei scheme de ajutor de minimis următoarele categorii de beneficiari: a) întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC;b) întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC;sauc) consorții formate din:(i) entitățile definite mai sus (oricare dintre cele două); și(ii) întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Călin-Ioan Bota,
  secretar de stat
  Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,
  Ioan-Sabin Sărmaș
  ----