ORDIN nr. 3.205/1.708/2020pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.142/1.495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 3.205 din 30 septembrie 2020
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.708 din 6 octombrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 6 octombrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. 6.433 din 30.09.2020 al Ministerului Culturii și nr. 9.634 din 6.10.2020 al Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 1 pct. 5-9 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.142/1.495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 1 septembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul V - Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, la punctul 5 - Măsuri care privesc spațiul/locul, literele a), c), d) și f) voraveaurmătorul cuprins:a) organizarea spațiului, astfel încât să permită prezența a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 1 m unul față de celălalt;..............................................................c) în cazul în care locația este organizată cu scaune mobile (sau pufuri), acestea vor fi poziționate de către organizator la o distanță de 1 m între ele;d) în cazul în care locația dispune de gradene, organizatorul va marca pe acestea locurile disponibile, la o distanță de 1 m între ele;...........................................................f) prin excepție de la prevederile literelor a), c), d), menținerea distanței fizice între persoane nu se aplică pentru membrii aceleași familii sau pentru grupuri de până la 3 persoane;2. La capitolul IX - Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, la punctul 4 - Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul, litera t) va avea următorul cuprins:t) spectacolele se vor desfășura fără pauze, pentru a se evita aglomerarea spațiilor, fără ca durata unui spectacol să depășească 2 ore;3. La capitolul IX - Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, la punctul 5 - Măsuri legate de organizarea locației, litera b) va avea următorul cuprins:b) distanța dintre scenă și spectatori trebuie să fie de minimum 3 m, cu excepția sălilor mai mici de 150 de locuri, unde pentru a se asigura menținerea distanței fizice între persoane, în condiții de siguranță sanitară, primul rând al sălii va fi lăsat liber;  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  -----