ORDIN nr. 1.700/981/2020pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.700 din 5 octombrie 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 981 din 30 septembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 6 octombrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 9.455 din 5.10.2020 al Ministerului Sănătății și nr. DG 3.799 din 29.09.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 99, 398 și 405 se abrogă. 2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 358 și 359 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „358W64693001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR24104,695500116,02600031,135666
  359W60913001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PCTF/AL X 24 COMPRIMATE GASTROREZ.PR24104,695500116,02600031,135666“
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 628 se introduc patru noi poziții, pozițiile 629-632, cu următorul cuprins:
  „629W66421009J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL MYLAN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2487,24625096,6883330,000000
  630W66600003J05AE10DARUNAVIRUM**DARUNAVIR AUROBINDO 400 mgCOMPR. FILM.400 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE DIN PVC-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR6016,94383319,1046660,000000
  631W66601003J05AE10DARUNAVIRUM**DARUNAVIR AUROBINDO 600 mgCOMPR. FILM.600 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. TRANSPARENTE DIN PVC-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR6018,97800021,3218330,000000
  632W54015001P01BC02MEFLOQUINUM 4)ELOQUINE 250 mgCOMPR.250 mgCN UNIFARMROMÂNIACUTIE X 10 BLIST. X 10 COMPR.PR1001,5950001,9472000,000000“
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 163 și 171 se abrogă.5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 70, 75, 264, 266, 270, 280 și 298 se abrogă.6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 69, 108, 109 și 442 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  69W43451005L01BC02FLUOROURACILUM5 - FLUOROURACIL EBEWE 50 mg/mlCONC. PT. SOL. INJ./PERF.50 mg/mlEBEWE PHARMA GES.M.B.H. NFG KGAUSTRIACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ BRUNĂ X 20 ML CONCENTRAT PT. SOL. INJ./PERF.PR113,44000018,1700000,000000
  …………...................................
  108W65073001L01BC07AZACITIDINUM **1VIDAZA 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlCELGENE EUROPE BVOLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 MG PULB. PT. SUSP. INJ.PR1560,784000657,036000975,954000
  109W53879001L01BC07AZACITIDINUM **1VIDAZAPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlCELGENE EUROPE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. X 100 MG PULB. PT. SUSP. INJ.S1560,784000657,036000975,954000
  …………....................................
  442W64915001L01XX02ASPARAGINAZUMERWINASEPULB. PT. SOL. INJ.10.000 unități/flaconDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ NEUTRĂ CU 10.000 UI/FLACON PULB. PT. SOL. INJ.PR53.013,2560003.292,0840000,000000
  7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“ după poziția 630 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 631-635, cu următorul cuprins:
  „631W66603001L01BC07AZACITIDINUM **1AZACITIDINE ZENTIVA 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂPR1560,784000657,036000429,194000
  632W66563001L01BC07AZACITIDINUM **1AZACITIDINE ACCORD 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CONȚINÂND 100 MG AZACITIDINĂPR1560,784000657,036000280,914000
  633W66607001L01BC07AZACITIDINUM **1AZACITIDINE BETAPHARM 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlBETAPHARM ARZNEIMITTEL GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CONȚINÂND 100 MG AZACITIDINĂPR1467,320000547,5300000,000000
  634W66651001L01XC02RITUXIMABUM **1MABTHERA 1.600 mgSOL. INJ.120 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ (1600 MG RITUXIMAB /13,4 ML) SOL. INJ. PT. ADM. SUBCUTANATĂPR17.598,9500008.321,0200000,000000
  635W66770001L01XX23MITOTANUMLYSODREN 500 mgCOMPR.500 mgHRA PHARMA RARE DISEASESFRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 100 COMPR.PR10022,88770025,3291000,000000“
  8. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.2 „Epidermoliza buloasă“, după poziția 13 se introduce o nouă poziție, poziția 14, cu următorul cuprins:
  „14W54309001D06BA01SULFADIAZINUMFLAMMAZINECREMĂ1%CN UNIFARMROMÂNIACUTIE X 500 G CREMĂPRF195,200000120,3700000,000000“
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.3 „Hipertensiune pulmonară“, după poziția 24 se introduce o nouă poziție, poziția 25, cu următorul cuprins:
  „25W66755001G04BE03SILDENAFILUM **REVATIO 20 mgCOMPR. FILM.20 mgUPJOHN EESVOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 90 COMPR. FILM.PR908,0041119,1483330,000000“
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.20 „Fibroza pulmonară idiopatică“, pozițiile 4, 5 și 7 se abrogă.11. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 21, 267, 269, 273, 291 și 336 se abrogă.12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 128 și 129 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „128W64693001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR24104,695500116,02600031,135666
  129W60913001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PCTF/AL X 24 COMPRIMATE GASTROREZ.PR24104,695500116,02600031,135666“
  13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 366 se introduc două noi poziții, pozițiile 367 și 368, cu următorul cuprins:
  „367W66421009J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL MYLAN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2487,24625096,6883330,000000
  368W66651001L01XC02RITUXIMABUM **MABTHERA 1600 mgSOL INJ.120 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ (1600 MG RITUXIMAB/13,4 ML) SOL. INJ. PT. ADM. SUBCUTANATĂPR17.598,9500008.321,0200000,000000“
  14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, poziția 109 se abrogă.15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, pozițiile 1-3 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „1W66039002C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ HYPERICUM 0,1 mg/mlSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ0,1 mg/mlS.C. HYPERICUM -S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN PP, FĂRĂ AC, AMBALATE INDIVIDUAL ÎNTR-UN BLIST. TRANSPARENT A 10 ML SOL. INJ.PR103,0261603,69432075,310680
  2W02947002C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ TERAPIA 1 mg/mlSOL. INJ.1 mg/mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ CU PUNCT DE RUPERE X 1 ML SOL. INJ.PR102,6130003,4180000,000000
  3W02947001C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ TERAPIA 1 mg/mlSOL. INJ.1 mg/mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 100 FIOLE X 1 MLPR1002,5218003,0786000,000000“
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, poziția 110 se abrogă.17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, poziția 213 se abrogă.18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 123 și 147 se abrogă.19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 14-16 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „14W66039002C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ HYPERICUM 0,1 mg/mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ0,1 mg/mlS.C. HYPERICUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN PP, FĂRĂ AC, AMBALATE INDIVIDUAL ÎNTR-UN BLIST. TRANSPARENT A 10 ML SOL. INJ.PR103,0261603,69432075,310680
  15W02947002C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ TERAPIA 1 mg/mlSOL. INJ. 1 mg/mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ CU PUNCT DE RUPERE X 1 ML SOL. INJ.PR102,6130003,4180000,000000
  16W02947001C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINĂ TERAPIA 1 mg/mlSOL. INJ.1 mg/mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 100 FIOLE X 1 MLPR1002,5218003,0786000,000000“
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, pozițiile 120 și 121 se abrogă.21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, pozițiile 82 și 83 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „82W64693001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR24104,695500116,02600031,135666
  83W60913001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PCTF/AL X 24 COMPRIMATE GASTROREZ.PR24104,695500116,02600031,135666“
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 143 se introduce o nouă poziție, poziția 144, cu următorul cuprins:
  „144W66421009J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL MYLAN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2487,24625096,6883330,000000“
  23. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, pozițiile 39, 41, 43 și 45 se abrogă.24. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, poziția 98 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „98W43185002H05BX01CINACALCETUM **MIMPARA 30 mgCOMPR. FILM.30 mgAMGEN EUROPE B.V.OLANDACUTIE X 2 BLIST. ACLAR-PVC-PVAC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF2814,22214217,1372851,163429“
  25. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 105 se introduce o nouă poziție, poziția 106, cu următorul cuprins:
  „106W66608001H05BX01CINACALCETUM **CINACALCET ACCORDPHARMA 30 mgCOMPR. FILM.30 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. DIN AL/PVC TRANSPARENT X 28 COMPR. FILM.PRF2811,85178514,2810710,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna octombrie 2020.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  -----